BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 6422716037
Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
+48 (032) 234 22 08
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.:)
bateko@bateko.pl
32 234 22 08
Polityka prywatności
Strony bateko.pl
§ 1
Informacje ogólne
1. Firma BATEKO Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo danych swoich klientów i nie przekazuje ich firmom zewnętrznym.
2. Firma BATEKO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazania danych swojego klienta innej firmie, jeżeli:
jest to konieczne do prawidłowej realizacji usług (np. organizacja transportu, przesyłka kurierska);
jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. ubezpieczenie przesyłki);
jest to konieczne do ściągnięcia zaległych należności (np. odsprzedanie długu firmie windykacyjnej);
jest to konieczne z punktu widzenia przepisów prawa (np. obowiązek poinformowania organów ścigania);
3. Dane klientów i inne powiązane z nimi informacje marketingowe, handlowe i adresowe przechowywane są na serwerze wewnętrznym firmy BATEKO Sp. z o.o. lub fragmentarycznie na serwerze strony www, w takim zakresie, aby umożliwić świadczenie usług informatycznych powiązanych z realizacją zlecenia klienta.
§ 2
Rodzaj magazynowanych danych
1. Do informacji na temat klienta przechowywanych na serwerze przedsiębiorstwa zaliczamy:
imiona i nazwiska pracowników składających lub obsługujących zamówienia;
imiona i nazwiska właścicieli przedsiębiorstwa lub osób reprezentujących zarząd;
nazwę przedsiębiorstwa;
adres siedziby przedsiębiorstwa;
adresy dostawy zamówionych produktów;
adresy email powiązane z przedsiębiorstwem;
numery telefonów i faksów konieczne do komunikacji z klientem;
dane geologiczne lokalizacji przedsiębiorstwa;
klasyfikację marketingową przedsiębiorstwa na temat profilu jego działalności lub innych wskaźników ekonomicznych;
2. Do informacji na temat klienta na serwerze przechowywane są również informacje dodatkowe powiązane z jego profilem:
historia zapytań i ofert;
historia zamówień;
historia zleceń bateryjnych;
wyniki badań baterii przeprowadzonych w ramach usługi regeneracji;
historia i wyniki akcji marketingowych powiązanych z klientem;
dane finansowe i historia faktur klienta;
3. Wszystkie dane uzyskane w wyniku badań baterii klienta stanowią własność BATEKO Sp. z o.o., zostają odsprzedane klientowi w momencie uiszczenia przez niego opłaty za analizę szczegółową, ale firma BATEKO Sp. z o.o. nadal pozostawia sobie prawa do użycia tych wyników w swoich kampaniach marketingowych, na stronie www, w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz do innych swoich celów.
 
§ 3
Sposób gromadzenia danych
1. Dane klientów gromadzone są przy pomocy następujących sposobów:
dane podawane przy zamówieniach, zapytaniach ofertowych;
dane podawane w formularzach kontaktowych, ofertowych, promocyjnych na stronie;
dane podawane w momencie przesyłania do nas ofert;
dane kontaktowe podawane przez biuro obsługi klienta;
2. Ponieważ z dniem 1 listopada 2013 roku firma Rowan Sp. z o.o. zmieniła nazwę na BATEKO Sp. z o.o., firma BATEKO Sp. z o.o. dysponuje pełnymi danymi klientów firmy Rowan Sp. z o.o. i z założenia przyjmuje, że są oni zainteresowani dalszą współpracą.
3. Klienci firmy Rowan Sp. z o.o., którzy nie wyrazili listownie chęci zaprzestania współpracy znajdują się nadal w bazie danych firmy BATEKO Sp. z o.o.
§ 4
Sposób wykorzystania danych
1. Gromadzone dane wykorzystywane są do następujących celów:
obsługa zamówień;
opracowanie ofert i zapytań ofertowych;
opracowanie kampanii marketingowych i promocji specjalnych;
generowanie raportów zaplecza bateryjnego przedsiębiorstwa;
wystawianie faktur i innych dokumentów;
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Klient ma prawo do sprawdzenia i edycji swoich danych adresowych.
2. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych z bazy marketingowej, jeżeli wyrazi taką chęć na piśmie przesłanym pocztą tradycyjną.
3. Dodatkowo dane klienta konieczne do obsługi faktur, zamówień, zapytań i innych dowodów księgowych mogą być przez nas przechowywane dla celów statystycznych i archiwizacyjnych, oraz występowania przed organami administracji publicznej.
4. Za wszelkie aktualizacje danych adresowych odpowiada dział obsługi klienta.
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 
§ 1
Informacje ogólne
1. Witryna bateko.pl i wszystkie jej poddomeny oraz witryna partnera biznesowego atrin.pl i wszystkie jej poddomeny może korzystać z plików cookies.
2. Administratorem witryn bateko.pl oraz atrin.pl jest ten sam podmiot, co umożliwia wymianę danych zgromadzonych na tych witrynach.
3. Wykorzystywane przez nas pliki cookies nie powodują na komputerze użytkownika infekcji wirusowych, nie umożliwiają też na śledzenie jego aktywności poza serwisem.
4. Serwisy wykorzystują dwa rodzaje plików cookies:
a)    tymczasowe – usuwane z pamięci komputera po zamknięciu przeglądarki;
b)    okresowe – usuwane z pamięci komputera po upłynięciu pewnego przedziału czasowego;
c)     stałe – trzymane trwale w pamięci komputera przez nieograniczoną ilość czasu;
d)    sesyjne – trzymane po stronie serwera, usuwane po 15 minutach od opuszczenia serwisu;
5. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki lub inne ustawienia systemowe.
6. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność serwisu lub nawet uniemożliwić korzystanie z niego.
§ 2
Sposób wykorzystania plików cookies
1. Pliki cookies gromadzone w serwisie przechowywane są w następujących celach:
a)    logowanie użytkownika do serwisu;
b)    generowanie statystyk odwiedzin strony;
c)    dopasowanie promocji do użytkownika;
d)    dopasowanie treści strony do użytkownika;
e)    obsługi interaktywnych elementów serwisu;
f)     zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemu;
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wymiany danych zgromadzonych w plikach cookies do identyfikacji użytkownika pomiędzy serwisami bateko.pl i atrin.pl w celu dopasowania oferty i obsługi zamówień złożonych przez klienta w obu serwisach.
3. Dane gromadzone w plikach cookies mogą służyć do wyznaczania efektywności stosowanych przez nas narzędzi marketingowych, w szczególności bannerów reklamowych i mailingu.
§ 3
Pliki cookies firm zewnętrznych
1. Firma BATEKO dba o to, by użytkownicy serwisu nie byli monitorowani przy użyciu plików cookies przez serwisy zewnętrzne.
2. Jeżeli na stronie pojawią się pliki cookies serwisów zewnętrznych (spoza domen bateko.pl i atrin.pl), to najprawdopodobniej wynika to z postanowień licencyjnych dodatkowego oprogramowania (skryptów) stosowanych na stronie i użytkownik zobowiązany jest do ochrony przed tego typu plikami we własnym zakresie (opcja chroń przed ciasteczkami z serwisów zewnętrznych w przeglądarce).
3. Firma BATEKO nie ponosi odpowiedzialności za pliki cookies generowane przez skrypty dołączone do treści strony przez dostawcę usługi hostingowej lub usług powiązanych oraz za pliki cookies, które zostały wygenerowane na stronie przez szkodliwe oprogramowanie zainstalowane na komputerze użytkownika.
§ 4
Postanowienia końcowe
1. Zapisy niniejszego regulaminu mogą ulec w każdej chwili zmianie, bez uprzedniego poinformowania użytkowników serwisu.
KONTAKT
BATEKO Sp. z o.o. ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska bateko@bateko.pl; +48 (032) 234 22 08 Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Polityka prywatności
Strony bateko.pl
§ 1
Informacje ogólne
1.    Firma    BATEKO    Sp.    z    o.o.    dba    o    bezpieczeństwo
danych    swoich    klientów    i    nie    przekazuje    ich    firmom
zewnętrznym.
2.   Firma   BATEKO   Sp.   z   o.o.   zastrzega   sobie   prawo   do
przekazania danych swojego klienta innej firmie, jeżeli: a . jest   to   konieczne   do   prawidłowej   realizacji   usług
(np. organizacja transportu, przesyłka kurierska); b . jest   to   konieczne   do   zapewnienia   bezpieczeństwa
usługi (np. ubezpieczenie przesyłki); c . jest     to     konieczne     do     ściągnięcia     zaległych
należności      (np.      odsprzedanie      długu      firmie
windykacyjnej); d . jest    to    konieczne    z    punktu    widzenia    przepisów
prawa    (np.    obowiązek    poinformowania    organów
ścigania);
3.    Dane    klientów    i    inne    powiązane    z    nimi    informacje
marketingowe,   handlowe   i   adresowe   przechowywane   są   na
serwerze    wewnętrznym    firmy    BATEKO    Sp.    z    o.o.    lub
fragmentarycznie    na    serwerze    strony    www,    w    takim
zakresie,        aby        umożliwić        świadczenie        usług
informatycznych     powiązanych     z     realizacją     zlecenia
klienta.
§ 2
Rodzaj magazynowanych danych
1.   Do   informacji   na   temat   klienta   przechowywanych   na
serwerze przedsiębiorstwa zaliczamy: a . imiona   i   nazwiska   pracowników   składających   lub
obsługujących zamówienia; b . imiona   i   nazwiska   właścicieli   przedsiębiorstwa   lub
osób reprezentujących zarząd; c . nazwę przedsiębiorstwa; d . adres siedziby przedsiębiorstwa; e . adresy dostawy zamówionych produktów; f . adresy email powiązane z przedsiębiorstwem; g . numery      telefonów      i      faksów      konieczne      do
komunikacji z klientem; h . dane geologiczne lokalizacji przedsiębiorstwa; i . klasyfikację     marketingową     przedsiębiorstwa     na
temat     profilu     jego     działalności     lub     innych
wskaźników ekonomicznych;
2.     Do     informacji     na     temat     klienta     na     serwerze
przechowywane      są      również      informacje      dodatkowe
powiązane z jego profilem: a . historia zapytań i ofert; b . historia zamówień; c . historia zleceń bateryjnych; d . wyniki   badań   baterii   przeprowadzonych   w   ramach
usługi regeneracji; e . historia       i       wyniki       akcji       marketingowych
powiązanych z klientem; f . dane finansowe i historia faktur klienta;
3.    Wszystkie    dane    uzyskane    w    wyniku    badań    baterii
klienta   stanowią   własność   BATEKO   Sp.   z   o.o.,   zostają
odsprzedane   klientowi   w   momencie   uiszczenia   przez   niego
opłaty   za   analizę   szczegółową,   ale   firma   BATEKO   Sp.   z
o.o.     nadal     pozostawia     sobie     prawa     do     użycia     tych
wyników    w    swoich    kampaniach    marketingowych,    na
stronie      www,      w      materiałach      informacyjnych      i
promocyjnych oraz do innych swoich celów.
 
§ 3
Sposób gromadzenia danych
1.      Dane      klientów      gromadzone      są      przy      pomocy
następujących sposobów: a . dane    podawane    przy    zamówieniach,    zapytaniach
ofertowych; b . dane    podawane    w    formularzach    kontaktowych,
ofertowych, promocyjnych na stronie; c . dane   podawane   w   momencie   przesyłania   do   nas
ofert; d . dane    kontaktowe    podawane    przez    biuro    obsługi
klienta;
2.   Ponieważ   z   dniem   1   listopada   2013   roku   firma   Rowan
Sp.   z   o.o.   zmieniła   nazwę   na   BATEKO   Sp.   z   o.o.,   firma
BATEKO   Sp.   z   o.o.   dysponuje   pełnymi   danymi   klientów
firmy   Rowan   Sp.   z   o.o.   i   z   założenia   przyjmuje,   że   są   oni
zainteresowani dalszą współpracą.
3.   Klienci   firmy   Rowan   Sp.   z   o.o.,   którzy   nie   wyrazili
listownie   chęci   zaprzestania   współpracy   znajdują   się   nadal
w bazie danych firmy BATEKO Sp. z o.o.
§ 4
Sposób wykorzystania danych
1.   Gromadzone   dane   wykorzystywane   są   do   następujących
celów: a . obsługa zamówień; b . opracowanie ofert i zapytań ofertowych; c . opracowanie   kampanii   marketingowych   i   promocji
specjalnych; d . generowanie      raportów      zaplecza      bateryjnego
przedsiębiorstwa; e . wystawianie faktur i innych dokumentów;
§ 5
Postanowienia końcowe
1.   Klient   ma   prawo   do   sprawdzenia   i   edycji   swoich   danych
adresowych.
2.   Klient   ma   prawo   do   usunięcia   swoich   danych   z   bazy
marketingowej,     jeżeli     wyrazi     taką     chęć     na     piśmie
przesłanym pocztą tradycyjną.
3.   Dodatkowo   dane   klienta   konieczne   do   obsługi   faktur,
zamówień,   zapytań   i   innych   dowodów   księgowych   mogą
być   przez   nas   przechowywane   dla   celów   statystycznych   i
archiwizacyjnych,    oraz    występowania    przed    organami
administracji publicznej.
4.   Za   wszelkie   aktualizacje   danych   adresowych   odpowiada
dział obsługi klienta.
POLITYKA PLIKÓW COOKIES 
§ 1
Informacje ogólne
1.    Witryna    bateko.pl    i    wszystkie    jej    poddomeny    oraz
witryna    partnera    biznesowego    atrin.pl    i    wszystkie    jej
poddomeny może korzystać z plików cookies.
2.   Administratorem   witryn   bateko.pl   oraz   atrin.pl   jest   ten
sam       podmiot,       co       umożliwia       wymianę       danych
zgromadzonych na tych witrynach.
3.   Wykorzystywane   przez   nas   pliki   cookies   nie   powodują
na    komputerze    użytkownika    infekcji    wirusowych,    nie
umożliwiają    też    na    śledzenie    jego    aktywności    poza
serwisem.
4. Serwisy wykorzystują dwa rodzaje plików cookies:
a)            tymczasowe   –   usuwane   z   pamięci   komputera
po zamknięciu przeglądarki;
b)            okresowe   –   usuwane   z   pamięci   komputera   po
upłynięciu pewnego przedziału czasowego;
c)               stałe   –   trzymane   trwale   w   pamięci   komputera
przez nieograniczoną ilość czasu;
d)                sesyjne    –    trzymane    po    stronie    serwera,
usuwane po 15 minutach od opuszczenia serwisu;
5.   Użytkownik   ma   możliwość   zaprzestania   korzystania   z
plików   cookies   poprzez   ustawienia   swojej   przeglądarki   lub
inne ustawienia systemowe.
6.     Zablokowanie     plików     cookies     może     wpłynąć     na
funkcjonalność       serwisu       lub       nawet       uniemożliwić
korzystanie z niego.
§ 2
Sposób wykorzystania plików cookies
1.   Pliki   cookies   gromadzone   w   serwisie   przechowywane  
w następujących celach:
a)    logowanie użytkownika do serwisu;
b)    generowanie statystyk odwiedzin strony;
c)     dopasowanie promocji do użytkownika;
d)    dopasowanie treści strony do użytkownika;
e)    obsługi interaktywnych elementów serwisu;
f)     zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności
systemu;
2.   Dane   gromadzone   w   plikach   cookies   mogą   służyć   do
wyznaczania      efektywności      stosowanych      przez      nas
narzędzi    marketingowych,    w    szczególności    bannerów
reklamowych i mailingu.
§ 3
Pliki cookies firm zewnętrznych
1.   Firma   BATEKO   dba   o   to,   by   użytkownicy   serwisu   nie
byli    monitorowani    przy    użyciu    plików    cookies    przez
serwisy zewnętrzne.
2.   Jeżeli   na   stronie   pojawią   się   pliki   cookies   serwisów
zewnętrznych        (spoza        domeny        bateko.pl),        to
najprawdopodobniej       wynika       to       z       postanowień
licencyjnych    dodatkowego    oprogramowania    (skryptów)
stosowanych   na   stronie   i   użytkownik   zobowiązany   jest   do
ochrony   przed   tego   typu   plikami   we   własnym   zakresie
(opcja   chroń   przed   ciasteczkami   z   serwisów   zewnętrznych
w przeglądarce).
3.   Firma   BATEKO   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   pliki
cookies    generowane    przez    skrypty    dołączone    do    treści
strony    przez    dostawcę    usługi    hostingowej    lub    usług
powiązanych     oraz     za     pliki     cookies,     które     zostały
wygenerowane         na         stronie         przez         szkodliwe
oprogramowanie        zainstalowane        na        komputerze
użytkownika.
§ 4
Postanowienia końcowe
1.    Zapisy    niniejszego    regulaminu    mogą    ulec    w    każdej
chwili      zmianie,      bez      uprzedniego      poinformowania
użytkowników serwisu.
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11
44-207 Rybnik
KONTAKT