Przez użytkowanie strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych na www.bateko.pl, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu  personalizacji treści oraz reklamy. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
Oferta
Polecane
Blog
Sklep on-line
Kontakt
FAQ
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 642-27-16-037 +48 (032) 234 22 08
Łukasz Oleś l.oles@bateko.pl +48 694 493 182
Monika Piekorz m.piekorz@bateko.pl +48 692 480 616
Jolanta Wrzołek j.wrzolek@bateko.pl +48 692 480 672
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Na czym polega usługa Battery Care System?
Usługa Battery Care System polega na serwisie hybrydowym baterii trakcyjnej, który umożliwia odzyskanie jej sprawności utraconej w wyniku codziennej eksploatacji. Technologia, w której wykonywany jest cały proces pozwala w pełni monitorować poszczególne czynności, co daje nam rzetelny obraz na wykonaną przez nas usługę, po zakończeniu której klienci otrzymują szczegółowy raport. Dokumentuje on kompletny przebieg serwisu hybrydowego, a także stwierdza poczatkowy stan baterii, stan po procesie oraz liczbę amperogodzin odzyskanych w czasie usługi. Technologia BCS pozwala przedłużyć życie baterii 2-3 krotnie.
Dlaczego jest ona lepsza od innych?
Serwisy hybrydowe wykonywane są w specjalistycznych zakładach umożliwiających skuteczną konserwację całej baterii trakcyjnej. Pozwala to nie tylko zbadać stan zewnętrzny baterii, ale także zbadać i poprawić stan wewnętrzny ogniw. Tradycyjnym serwisom brakuje specjalistycznych urządzeń, nie mają odpowiednich pomieszczeń i miejsca do przeprowadzenia analiz. Głównie z tego powodu bateria po takim serwisie pozostaje w identycznym stanie, w jakim została zastana przez serwisanta. Serwisy hybrydowe nie są obłożone takimi ograniczeniami, a dodatkowo rozliczane są od uzyskanych efektów, a nie na podstawie stałego kosztu, jak w przypadku tradycyjnych serwisów. Innowacyjny system rozliczania „liczy się efekt”, polega na rozliczaniu usługi na podstawie odzyskanych w trakcie procesu Ah. Wszystko to potwierdzone jest w raporcie końcowym, a także w wynikach on-line dostępnych w panelu klienta. Usługa wykonana jest na najnowocześniejszych dostępnych w tej chwili na rynku urządzeniach odsiarczających, dzięki czemu nie zachodzi ryzko uszkodzenia baterii i można jej poddawać nawet zupełnie nowe baterie.
Co się dzieje z baterią po kilku miesiącach od naprawy?
Bateria po poddaniu usłudze serwisu hybrydowego odzyskuje znaczącą część swojej pojemności (ilość odzyskanych amperogodzin zależna jest od momentu, w którym oddana jest do serwisu, sposobu w jaki bateria była eksploatowana oraz jakości fabrycznej baterii) i powraca na swój naturalny tor eksploatacji. Zachowanie baterii od tego momentu nie różni się od Twoich pozostałych baterii, z tą różnicą, że odzyskała ona znaczącą część swojej sprawności, a jej sprawność oraz żywotność porównywalna jest jak w przypadku eksploatacji baterii.
Jaka jest gwarancja na usługę? Na czym polega?
Gwarancja na usługę udzielana jest na okres 12 miesięcy od jej zakończenia na podstawie: dokumentu faktury oraz oryginalnej nalepki poserwisowej z numerem powiązanym z numerem faktury. Gwarancja polega na nieodpłatnym poddaniu baterii procesowi Battery Care System po raz drugi, w celu eliminacji wszystkich uszkodzeń, które nie powinny wystąpić w wyniku prawidłowej eksploatacji baterii. Klient ponosi koszty transportu baterii do zakładu, bateria odsyłana jest na koszt usługodawcy (jeżeli zasadność zgłoszenia reklamacyjnego zostanie potwierdzona). W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient zostanie obciążony kosztami analizy baterii. Warunkiem 12 miesięcznej gwarancji jest prawidłowa eksploatacja, konserwacja, ładowanie i dbanie o odpowiedni poziom elektrolitu w ogniwach.
Co się dzieje, jeżeli naprawa nie wyjdzie?
Jeżeli bateria nie nadaję się do przeprowadzenia usługi tzn. naprawy w procesie Battery Care System, klient niezwłocznie po przeprowadzeniu diagnostyki wstępnej baterii zostanie poinformowany o braku możliwości przeprowadzenia procesu. W takim wypadku przygotujemy indywidualne rozwiązanie zgodnie z oczekiwaniami klienta, możemy także odkupić taką baterię do recyklingu, przygotować ofertę na nową baterię lub zwrócić baterie w stanie jakim przybyła do naszego zakładu.
Ile to kosztuje? W jaki sposób usługa jest rozliczana?
W przypadku serwisu hybrydowego Battery Care System stosujemy nowatorskie rozwiązanie "liczy się efekt". Dzięki tej zasadzie nasi klienci ponoszą koszty usługi, które są całkowicie uzależnione od podniesionej sprawności. Oznacza to, że jeżeli nie ma efektów - nie ponosisz kosztów. Z drugiej strony, jeżeli efekty "są zbyt dobre" obowiązuje zasada 1/3 ceny nowej baterii, oznacza to, że klient nigdy nie poniesie kosztów wyższych niż 1/3 ceny nowej identycznej baterii na rynku detalicznym. Klient otrzymując od nas ofertę, powinien szukać w niej dwóch wartości: a) ceny jednostkowej za jedną odzyskaną amperogodzinę b) ceny maksymalnej za usługę Przykład A Bateria 2 PzB 230 24V odzyskała 10% sprawności, czyli 23 Ah, w cenie 12.48 zł za Ah. Klient zapłaci 287,04 zł. Przykład B Bateria 2 PzB 230 24V odzyskała 50% sprawności, czyli 115 Ah, w cenie 12.48 zł za Ah. Klient zapłaci 1027,73 zł (zamiast 1435,20 zł), ponieważ kwota, która wynikałaby z przemnożenia ceny za Ah razy ilość odzyskanych Ah przekroczyłaby cenę maksymalną za usługę.
Największe dylematy naszych klientów
Czy moja bateria potrzebuje serwisu hybrydowego? Tak. Każda eksploatowana bateria z biegiem czasu w sposób większy lub mniejszy ulega min. zasiarczeniu, co prowadzi do spadku sprawności baterii, a to prowadzi do sytuacji, gdzie bateria przestaje wystarczać na jedną zmianę pracy. Poza tym, jak powszechnie wiadomo, każda bateria wymaga raz w roku kompleksowego przeglądu. Czym później zdecydujemy się na przeprowadzenie serwisu hybrydowego – ryzykujemy większe uszkodzenie eksploatowanej, a co za tym idzie wyższe koszty naprawy baterii. W przypadku baterii trakcyjnych należy pamiętać, że profilaktyka jest zawsze tańsza od późniejszej kompleksowej naprawy. Czy czas przestoju wózka nie jest zbyt długi? Nie. Przestój wózka na okres 5-7 dni w czasie 2 lat nie stanowi nawet 1% jego czasu pracy. Taki czas akceptowany jest nawet przez przedsiębiorstwa pracujące w trybie 24/7, ponieważ wliczane jest to jako normalny sposób eksploatacji tego urządzenia. Dodatkowo ten czas można przeznaczyć na kompleksową konserwację wózka w serwisie, co pozwala nam rozwiązać dwie sprawy za jednym zamachem. Czy w przypadku niepowodzenia nie poniosę zbyt wielkich kosztów? Nie, ponieważ usługa Battery Care System przeprowadzana przez serwisy hybrydowe rozliczana jest na podstawie odzyskanych w trakcie procesu Ah. Jeżeli naprawa baterii nie przyniesie zadowalających rezultatów, możesz zostawić nam baterię do recyklingu (wtedy to my zapłacimy Ci za Twoją baterię) lub odebrać ją w takim stanie (wtedy poniesiesz koszty transportu i niewielkie koszty odzyskanej sprawności). Czy proces jest całkowicie bezpieczny dla baterii? Tak. W odróżnieniu do innych stosowanych metod regeneracji baterii dostępnych na rynku - usługa Battery Care System jest w pełni bezpiecznym procesem nawet dla zupełnie nowych baterii. Dzięki zastosowaniu najnowszych maszyn oraz najnowszej cyfrowej technologii, proces ten nie pozwala na zdeformowanie lub zniszczenie płyt ogniwa oraz wyrządzenie innych uszkodzeń baterii. Mój wózek przestał jeździć, co robić? Najprawdopodobniej wystąpiło uszkodzenie mechaniczne baterii. Skontaktuj się z naszym działem technicznym, przekaż jak najwięcej informacji dotyczących zaistniałego problemu, a my spróbujemy jak najszybciej przedstawić najkorzystniejsze rozwiązanie. Moja bateria się nie ładuje, co robić? Sprawdź czy prostownik jest sprawny oraz czy bateria jest podłączona w sposób prawidłowy, jeżeli problem występuje nadal: Skontaktuj się z naszym działem technicznym, przekaż jak najwięcej informacji dotyczących zaistniałego problemu, a my spróbujemy jak najszybciej przedstawić najkorzystniejsze rozwiązanie. Działaj szybko, ponieważ istnieje uzasadnione ryzyko uszkodzenia baterii w czasie takiego ładowania. Bateria w czasie pracy strasznie się grzeje, czy to normalne? Wygląda na to, że Twoja bateria osiągnęła poziom ostrzegawczy i jak najszybciej wymaga serwisu hybrydowego. Skontaktuj się z naszym działem handlowym. Bateria w ciągu jednej zmiany wymaga doładowania, czy da się to zmienić? Twoja Bateria wymaga serwisu hybrydowego, ponieważ jej aktualny stan uniemożliwia Ci normalne funkcjonowanie firmy. Powinieneś, jak najszybciej rozważyć kontakt z naszym działem handlowym w celu uzgodnienia oferty na realizację tego zgłoszenia serwisowego.
specjaliści od baterii
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Na czym polega usługa Battery Care System?
Usługa    Battery    Care    System    polega    na    serwisie    hybrydowym baterii    trakcyjnej,    który    umożliwia    odzyskanie    jej    sprawności utraconej   w   wyniku   codziennej   eksploatacji.   Technologia,   w   której wykonywany    jest    cały    proces    pozwala    w    pełni    monitorować poszczególne   czynności,   co   daje   nam   rzetelny   obraz   na   wykonaną przez     nas     usługę,     po     zakończeniu     której     klienci     otrzymują szczegółowy   raport.   Dokumentuje   on   kompletny   przebieg   serwisu hybrydowego,   a   także   stwierdza   poczatkowy   stan   baterii,   stan   po procesie   oraz   liczbę   amperogodzin   odzyskanych   w   czasie   usługi. Technologia BCS pozwala przedłużyć życie baterii 2-3 krotnie.
Dlaczego jest ona lepsza od innych?
Serwisy      hybrydowe      wykonywane      są      w      specjalistycznych zakładach    umożliwiających    skuteczną    konserwację    całej    baterii trakcyjnej.   Pozwala   to   nie   tylko   zbadać   stan   zewnętrzny   baterii,   ale także    zbadać    i    poprawić    stan    wewnętrzny    ogniw.   Tradycyjnym serwisom       brakuje       specjalistycznych       urządzeń,       nie       mają odpowiednich   pomieszczeń   i   miejsca   do   przeprowadzenia   analiz. Głównie   z   tego   powodu   bateria   po   takim   serwisie   pozostaje   w identycznym    stanie,    w    jakim    została    zastana    przez    serwisanta. Serwisy    hybrydowe    nie    są    obłożone    takimi    ograniczeniami,    a dodatkowo    rozliczane    są    od    uzyskanych    efektów,    a    nie    na podstawie     stałego     kosztu,     jak     w     przypadku     tradycyjnych serwisów. Innowacyjny     system     rozliczania     „liczy     się     efekt”,     polega     na rozliczaniu   usługi   na   podstawie   odzyskanych   w   trakcie   procesu Ah.   Wszystko   to   potwierdzone   jest   w   raporcie   końcowym,   a   także w     wynikach     on-line     dostępnych     w     panelu     klienta.     Usługa wykonana   jest   na   najnowocześniejszych   dostępnych   w   tej   chwili na   rynku   urządzeniach   odsiarczających,   dzięki   czemu   nie   zachodzi ryzko   uszkodzenia   baterii   i   można   jej   poddawać   nawet   zupełnie nowe baterie.
Co się dzieje z baterią po kilku miesiącach od naprawy?
Bateria    po    poddaniu    usłudze    serwisu    hybrydowego    odzyskuje znaczącą       część       swojej       pojemności       (ilość       odzyskanych amperogodzin   zależna   jest   od   momentu,   w   którym   oddana   jest   do serwisu,   sposobu   w   jaki   bateria   była   eksploatowana   oraz   jakości fabrycznej   baterii)   i   powraca   na   swój   naturalny   tor   eksploatacji. Zachowanie    baterii    od    tego    momentu    nie    różni    się    od   Twoich pozostałych   baterii,   z   tą   różnicą,   że   odzyskała   ona   znaczącą   część swojej   sprawności,   a   jej   sprawność   oraz   żywotność   porównywalna jest jak w przypadku eksploatacji baterii.
Jaka jest gwarancja na usługę? Na czym polega?
Gwarancja   na   usługę   udzielana   jest   na   okres   12   miesięcy   od   jej zakończenia   na   podstawie:   dokumentu   faktury   oraz   oryginalnej nalepki   poserwisowej   z   numerem   powiązanym   z   numerem   faktury. Gwarancja   polega   na   nieodpłatnym   poddaniu   baterii   procesowi Battery   Care   System   po   raz   drugi,   w   celu   eliminacji   wszystkich uszkodzeń,    które    nie    powinny   wystąpić   w   wyniku    prawidłowej eksploatacji    baterii.    Klient    ponosi    koszty    transportu    baterii    do zakładu,    bateria    odsyłana    jest    na    koszt    usługodawcy    (jeżeli zasadność zgłoszenia reklamacyjnego zostanie potwierdzona). W   przypadku   nieuzasadnionego   zgłoszenia   reklamacyjnego   klient zostanie     obciążony     kosztami     analizy     baterii.     Warunkiem     12 miesięcznej   gwarancji   jest   prawidłowa   eksploatacja,   konserwacja, ładowanie i dbanie o odpowiedni poziom elektrolitu w ogniwach.
Co się dzieje, jeżeli naprawa nie wyjdzie?
Jeżeli    bateria    nie    nadaję    się    do    przeprowadzenia    usługi    tzn. naprawy   w   procesie   Battery   Care   System,   klient   niezwłocznie   po przeprowadzeniu       diagnostyki       wstępnej       baterii       zostanie poinformowany o braku możliwości przeprowadzenia procesu. W     takim     wypadku     przygotujemy     indywidualne     rozwiązanie zgodnie    z    oczekiwaniami    klienta,    możemy    także    odkupić    taką baterię   do   recyklingu,   przygotować   ofertę   na   nową   baterię   lub zwrócić baterie w stanie jakim przybyła do naszego zakładu.
Ile to kosztuje? W jaki sposób usługa jest rozliczana?
W     przypadku     serwisu     hybrydowego     Battery     Care     System stosujemy    nowatorskie    rozwiązanie    "liczy    się    efekt".    Dzięki    tej zasadzie   nasi   klienci   ponoszą   koszty   usługi,   które   są   całkowicie uzależnione   od   podniesionej   sprawności.   Oznacza   to,   że   jeżeli   nie ma   efektów   -   nie   ponosisz   kosztów.   Z   drugiej   strony,   jeżeli   efekty "są    zbyt    dobre"    obowiązuje    zasada    1/3    ceny    nowej    baterii, oznacza   to,   że   klient   nigdy   nie   poniesie   kosztów   wyższych   niż   1/3 ceny nowej identycznej baterii na rynku detalicznym. Klient   otrzymując   od   nas   ofertę,   powinien   szukać   w   niej   dwóch wartości: a) ceny jednostkowej za jedną odzyskaną amperogodzinę b)  ceny maksymalnej za usługę Przykład A Bateria   2   PzB   230   24V   odzyskała   10%   sprawności,   czyli   23   Ah,   w cenie 12.48 zł za Ah. Klient zapłaci 287,04 zł. Przykład B Bateria 2 PzB 230 24V odzyskała 50% sprawności, czyli 115 Ah, w   cenie   12.48   zł   za Ah.   Klient   zapłaci   1027,73   zł   (zamiast   1435,20 zł),   ponieważ   kwota,   która   wynikałaby   z   przemnożenia   ceny   za   Ah razy   ilość   odzyskanych   Ah   przekroczyłaby   cenę   maksymalną   za usługę.
Największe dylematy naszych klientów
Czy moja bateria potrzebuje serwisu hybrydowego? Tak.    Każda    eksploatowana    bateria    z    biegiem    czasu    w    sposób większy    lub    mniejszy    ulega    min.    zasiarczeniu,    co    prowadzi    do spadku   sprawności   baterii,   a   to   prowadzi   do   sytuacji,   gdzie   bateria przestaje    wystarczać    na    jedną    zmianę    pracy.    Poza    tym,    jak powszechnie     wiadomo,     każda     bateria     wymaga     raz     w     roku kompleksowego    przeglądu.    Czym    później    zdecydujemy    się    na przeprowadzenie    serwisu    hybrydowego    –    ryzykujemy    większe uszkodzenie    eksploatowanej,    a    co    za    tym    idzie    wyższe    koszty naprawy   baterii.   W   przypadku   baterii   trakcyjnych   należy   pamiętać, że   profilaktyka   jest   zawsze   tańsza   od   późniejszej   kompleksowej naprawy. Czy czas przestoju wózka nie jest zbyt długi? Nie.   Przestój   wózka   na   okres   5-7   dni   w   czasie   2   lat   nie   stanowi nawet   1%   jego   czasu   pracy.   Taki   czas   akceptowany   jest   nawet przez     przedsiębiorstwa     pracujące     w     trybie     24/7,     ponieważ wliczane     jest     to     jako     normalny     sposób     eksploatacji     tego urządzenia.      Dodatkowo      ten      czas      można      przeznaczyć      na kompleksową    konserwację    wózka    w    serwisie,    co    pozwala    nam rozwiązać dwie sprawy za jednym zamachem. Czy w przypadku niepowodzenia nie poniosę zbyt wielkich kosztów? Nie,   ponieważ   usługa   Battery   Care   System   przeprowadzana   przez serwisy   hybrydowe   rozliczana   jest   na   podstawie   odzyskanych   w trakcie     procesu     Ah.     Jeżeli     naprawa     baterii     nie     przyniesie zadowalających    rezultatów,    możesz    zostawić    nam    baterię    do recyklingu    (wtedy    to    my    zapłacimy    Ci    za    Twoją    baterię)    lub odebrać   ją   w   takim   stanie   (wtedy   poniesiesz   koszty   transportu   i niewielkie koszty odzyskanej sprawności). Czy proces jest całkowicie bezpieczny dla baterii? Tak.    W    odróżnieniu    do    innych    stosowanych    metod    regeneracji baterii   dostępnych   na   rynku   -   usługa   Battery   Care   System   jest   w pełni   bezpiecznym   procesem   nawet   dla   zupełnie   nowych   baterii. Dzięki     zastosowaniu     najnowszych     maszyn     oraz     najnowszej cyfrowej   technologii,   proces   ten   nie   pozwala   na   zdeformowanie lub   zniszczenie   płyt   ogniwa   oraz   wyrządzenie   innych   uszkodzeń baterii. Mój wózek przestał jeździć, co robić? Najprawdopodobniej   wystąpiło   uszkodzenie   mechaniczne   baterii. Skontaktuj     się     z     naszym     działem     technicznym,     przekaż     jak najwięcej    informacji    dotyczących    zaistniałego    problemu,    a    my spróbujemy       jak       najszybciej       przedstawić       najkorzystniejsze rozwiązanie. Moja bateria się nie ładuje, co robić? Sprawdź    czy    prostownik    jest    sprawny    oraz    czy    bateria    jest podłączona w   sposób   prawidłowy,   jeżeli   problem występuje   nadal: Skontaktuj     się     z     naszym     działem     technicznym,     przekaż     jak najwięcej    informacji    dotyczących    zaistniałego    problemu,    a    my spróbujemy       jak       najszybciej       przedstawić       najkorzystniejsze rozwiązanie.   Działaj   szybko,   ponieważ   istnieje   uzasadnione   ryzyko uszkodzenia baterii w czasie takiego ładowania. Bateria w czasie pracy strasznie się grzeje, czy to normalne? Wygląda na to, że Twoja  bateria  osiągnęła  poziom  ostrzegawczy i jak najszybciej wymaga   serwisu   hybrydowego.    Skontaktuj się z naszym działem handlowym. Bateria w ciągu jednej zmiany wymaga doładowania, czy da się to zmienić? Twoja     Bateria     wymaga     serwisu     hybrydowego,     ponieważ     jej aktualny    stan    uniemożliwia    Ci    normalne    funkcjonowanie    firmy. Powinieneś,   jak   najszybciej   rozważyć   kontakt   z   naszym   działem handlowym     w     celu     uzgodnienia     oferty     na     realizację     tego zgłoszenia serwisowego.
FAQ