PRODUKTY
USŁUGI
SZUKARKA
BLOG
KONTAKT
FAQ
SKLEP ON-LINE
REGULAMINY
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.
BATEKO SP. Z O.O. Ul. Rybnicka 11, 44-207 Rybnik, Polska
+48 (032) 234 22 08
Monika Piekorz e-mail: m.piekorz@bateko.pl mobile: +48 692 480 616
Łukasz Oleś e-mail: l.oles@bateko.pl mobile: +48 694 493 182
Jolanta Wrzołek e-mail: j.wrzolek@bateko.pl mobile: +48 692 480 672
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Na czym polega usługa Battery Care System?
Usługa Battery Care System polega na serwisie hybrydowym baterii trakcyjnej, który umożliwia odzyskanie jej sprawności utraconej w wyniku codziennej eksploatacji. Technologia, w której wykonywany jest cały proces pozwala w pełni monitorować poszczególne czynności, co daje nam rzetelny obraz na wykonaną przez nas usługę, po zakończeniu której klienci otrzymują szczegółowy raport. Dokumentuje on kompletny przebieg serwisu hybrydowego, a także stwierdza poczatkowy stan baterii, stan po procesie oraz liczbę amperogodzin odzyskanych w czasie usługi. Technologia BCS pozwala przedłużyć życie baterii 2-3 krotnie.
Dlaczego jest ona lepsza od innych?
Serwisy hybrydowe wykonywane są w specjalistycznych zakładach umożliwiających skuteczną konserwację całej baterii trakcyjnej. Pozwala to nie tylko zbadać stan zewnętrzny baterii, ale także zbadać i poprawić stan wewnętrzny ogniw. Tradycyjnym serwisom brakuje specjalistycznych urządzeń, nie mają odpowiednich pomieszczeń i miejsca do przeprowadzenia analiz. Głównie z tego powodu bateria po takim serwisie pozostaje w identycznym stanie, w jakim została zastana przez serwisanta. Serwisy hybrydowe nie są obłożone takimi ograniczeniami, a dodatkowo rozliczane są od uzyskanych efektów, a nie na podstawie stałego kosztu, jak w przypadku tradycyjnych serwisów. Innowacyjny system rozliczania „liczy się efekt”, polega na rozliczaniu usługi na podstawie odzyskanych w trakcie procesu Ah. Wszystko to potwierdzone jest w raporcie końcowym, a także w wynikach on-line dostępnych w panelu klienta. Usługa wykonana jest na najnowocześniejszych dostępnych w tej chwili na rynku urządzeniach odsiarczających, dzięki czemu nie zachodzi ryzko uszkodzenia baterii i można jej poddawać nawet zupełnie nowe baterie.
Co się dzieje z baterią po kilku miesiącach od naprawy?
Bateria po poddaniu usłudze serwisu hybrydowego odzyskuje znaczącą część swojej pojemności (ilość odzyskanych amperogodzin zależna jest od momentu, w którym oddana jest do serwisu, sposobu w jaki bateria była eksploatowana oraz jakości fabrycznej baterii) i powraca na swój naturalny tor eksploatacji. Zachowanie baterii od tego momentu nie różni się od Twoich pozostałych baterii, z tą różnicą, że odzyskała ona znaczącą część swojej sprawności, a jej sprawność oraz żywotność porównywalna jest jak w przypadku eksploatacji baterii.
Jaka jest gwarancja na usługę? Na czym polega?
Gwarancja na usługę udzielana jest na okres 12 miesięcy od jej zakończenia na podstawie: dokumentu faktury oraz oryginalnej nalepki poserwisowej z numerem powiązanym z numerem faktury. Gwarancja polega na nieodpłatnym poddaniu baterii procesowi Battery Care System po raz drugi, w celu eliminacji wszystkich uszkodzeń, które nie powinny wystąpić w wyniku prawidłowej eksploatacji baterii. Klient ponosi koszty transportu baterii do zakładu, bateria odsyłana jest na koszt usługodawcy (jeżeli zasadność zgłoszenia reklamacyjnego zostanie potwierdzona). W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient zostanie obciążony kosztami analizy baterii. Warunkiem 12 miesięcznej gwarancji jest prawidłowa eksploatacja, konserwacja, ładowanie i dbanie o odpowiedni poziom elektrolitu w ogniwach.
Co się dzieje, jeżeli naprawa nie wyjdzie?
Jeżeli bateria nie nadaję się do przeprowadzenia usługi tzn. naprawy w procesie POWERIN Battery Care System, klient niezwłocznie po przeprowadzeniu diagnostyki wstępnej baterii zostanie poinformowany o braku możliwości przeprowadzenia procesu. W takim wypadku przygotujemy indywidualne rozwiązanie zgodnie z oczekiwaniami klienta, możemy także odkupić taką baterię do recyklingu, przygotować ofertę na nową baterię lub zwrócić baterie w stanie jakim przybyła do naszego zakładu.
Ile to kosztuje? W jaki sposób usługa jest rozliczana?
W przypadku serwisu hybrydowego POWERIN Battery Care System stosujemy nowatorskie rozwiązanie "liczy się efekt". Dzięki tej zasadzie nasi klienci ponoszą koszty usługi, które są całkowicie uzależnione od podniesionej sprawności. Oznacza to, że jeżeli nie ma efektów - nie ponosisz kosztów. Z drugiej strony, jeżeli efekty "są zbyt dobre" obowiązuje zasada 1/3 ceny nowej baterii, oznacza to, że klient nigdy nie poniesie kosztów wyższych niż 1/3 ceny nowej identycznej baterii na rynku detalicznym. Klient otrzymując od nas ofertę, powinien szukać w niej dwóch wartości: a) ceny jednostkowej za jedną odzyskaną amperogodzinę b) ceny maksymalnej za usługę Przykład A Bateria 2 PzB 230 24V odzyskała 10% sprawności, czyli 23 Ah, w cenie 12.48 zł za Ah. Klient zapłaci 287,04 zł. Przykład B Bateria 2 PzB 230 24V odzyskała 50% sprawności, czyli 115 Ah, w cenie 12.48 zł za Ah. Klient zapłaci 1027,73 zł (zamiast 1435,20 zł), ponieważ kwota, która wynikałaby z przemnożenia ceny za Ah razy ilość odzyskanych Ah przekroczyłaby cenę maksymalną za usługę.
Największe dylematy naszych klientów
Czy moja bateria potrzebuje serwisu hybrydowego? TAK. Każda eksploatowana bateria z biegiem czasu w sposób większy lub mniejszy ulega min. zasiarczeniu, co prowadzi do spadku sprawności baterii, a to prowadzi do sytuacji, gdzie bateria przestaje wystarczać na jedną zmianę pracy. Poza tym, jak powszechnie wiadomo, każda bateria wymaga raz w roku kompleksowego przeglądu. Czym później zdecydujemy się na przeprowadzenie serwisu hybrydowego – ryzykujemy większe uszkodzenie eksploatowanej, a co za tym idzie wyższe koszty naprawy baterii. W przypadku baterii trakcyjnych należy pamiętać, że profilaktyka jest zawsze tańsza od późniejszej kompleksowej naprawy. Czy czas przestoju wózka nie jest zbyt długi? Nie. Przestój wózka na okres 5-7 dni w czasie 2 lat nie stanowi nawet 1% jego czasu pracy. Taki czas akceptowany jest nawet przez przedsiębiorstwa pracujące w trybie 24/7, ponieważ wliczane jest to jako normalny sposób eksploatacji tego urządzenia. Dodatkowo ten czas można przeznaczyć na kompleksową konserwację wózka w serwisie, co pozwala nam rozwiązać dwie sprawy za jednym zamachem. Czy w przypadku niepowodzenia nie poniosę zbyt wielkich kosztów? Nie, ponieważ usługa POWERIN Battery Care System przeprowadzana przez serwisy hybrydowe rozliczana jest na podstawie odzyskanych w trakcie procesu Ah. Jeżeli naprawa baterii nie przyniesie zadowalających rezultatów, możesz zostawić nam baterię do recyklingu (wtedy to my zapłacimy Ci za Twoją baterię) lub odebrać ją w takim stanie (wtedy poniesiesz koszty transportu i niewielkie koszty odzyskanej sprawności). Czy proces jest całkowicie bezpieczny dla baterii? Tak. W odróżnieniu do innych stosowanych metod regeneracji baterii dostępnych na rynku - Usługa POWERIN Battery Care System jest w pełni bezpiecznym procesem nawet dla zupełnie nowych baterii. Dzięki zastosowaniu najnowszych maszyn oraz najnowszej cyfrowej technologii, proces ten nie pozwala na zdeformowanie lub zniszczenie płyt ogniwa oraz wyrządzenie innych uszkodzeń baterii. Mój wózek przestał jeździć, co robić? Najprawdopodobniej wystąpiło uszkodzenie mechaniczne baterii. Skontaktuj się z naszym działem technicznym, przekaż jak najwięcej informacji dotyczących zaistniałego problemu, a my spróbujemy jak najszybciej przedstawić najkorzystniejsze rozwiązanie. Moja bateria się nie ładuje, co robić? Sprawdź czy prostownik jest sprawny oraz czy bateria jest podłączona w sposób prawidłowy, jeżeli problem występuje nadal: Skontaktuj się z naszym działem technicznym, przekaż jak najwięcej informacji dotyczących zaistniałego problemu, a my spróbujemy jak najszybciej przedstawić najkorzystniejsze rozwiązanie. Działaj szybko, ponieważ istnieje uzasadnione ryzyko uszkodzenia baterii w czasie takiego ładowania. Bateria w czasie pracy strasznie się grzeje, czy to normalne? Wygląda na to, że Twoja bateria osiągnęła poziom ostrzegawczy i jak najszybciej wymaga serwisu hybrydowego. Skontaktuj się z naszym działem handlowym. Bateria w ciągu jednej zmiany wymaga doładowania, czy da się to zmienić? Twoja Bateria wymaga serwisu hybrydowego, ponieważ jej aktualny stan uniemożliwia Ci normalne funkcjonowanie firmy. Powinieneś, jak najszybciej rozważyć kontakt z naszym działem handlowym w celu uzgodnienia oferty na realizację tego zgłoszenia serwisowego
efektywniejsza energia efektywniejsza energia