PRODUKTY
USŁUGI
SZUKARKA
BLOG
KONTAKT
FAQ
SKLEP ON-LINE
REGULAMINY
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.
Wymagania UDT odnośnie eksploatacji baterii trakcyjnej  Czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?
Wózek    widłowy    oparty    o    silnik    elektryczny    zasilany    baterią    trakcyjną,    jak    większość    urządzeń    podlega dopuszczeniu przez Urząd Dozoru Technicznego  do użytku. Większość   użytkowników   przekonana   jest,   że   samemu   dopuszczeniu   podlega   jedynie   sam   wózek,   jednak bateria stanowiąca jego źródło zasilania również wymaga dokumentacji,  zanim zostanie dopuszczona. Bardzo   często   obsługa   wózka   widłowego   jest      przekonana,   że   jedynie   baterie   o   napięciu   znamionowym   powyżej 50V   wymagają   dokumentacji   rezystancji   izolacji   obudowy,   czyli   dokumentu,   który   zaświadcza,   że   bateria   nie posiada   przebicia   i   może   być   bezpiecznie   eksploatowana   w   urządzeniu. Jest   to   jednak   błędne   założenie,   ponieważ nawet baterie 12V, 24V i 36V wymagają takiej dokumentacji. Zgodnie    z    najnowszymi    normami,    każda    bateria    trakcyjna,    która    zasila    urządzenie    elektryczne    również wymaga   tego   typu   badania   raz   na   dwa   lata,   lub   raz   w   roku,    jeżeli   urządzenie   pracuje   w   warunkach   z   wyziewami żrącymi, wybuchowymi lub na otwartym powietrzu.
Baterie trakcyjne Serwis baterii Systemy ładowania
Dowiedz się więcej - Naprawdę warto
Powrót na stronę główną bloga Powrót na stronę główną bloga
Jeżeli   zakład   posiada   znaczną   ilość   baterii,   powinien   rozważyć   zamówienie   serwisanta   wyposażonego   w odpowiednie    oprzyrządowanie    serwisowe.    Jest    to    niezwykle    poręczne,    szczególnie    w    wypadku    cyklicznego serwisu   dokonywanego   corocznie.   W   czasie   takiego   serwisu,   oprócz   uzyskania   koniecznych   dokumentów   klient może   również   dowiedzieć   się,   które   baterie   będą   wymagały   poddania   kompleksowemu   serwisowi   w   najbliższym czasie. Nowoczesne   serwisy   korzystające   z   systemów   hybrydowych,   mają   możliwość   generowania   kompletnych raportów   dla   klienta   zaraz   po   zakończeniu   badania.   W   takim   wypadku   klient   otrzyma   komplet   dokumentów   i uzyska możliwość pobrania ich kopii elektronicznej z sieci. Posiadanie kompletnej dokumentacji jest podstawą prowadzenia przedsiębiorstwa. W   ten   sposób   klient   może   zabezpieczyć   się   przed   uszkodzeniami   mechanicznymi   urządzenia   wynikającymi   z niewłaściwej   pracy   baterii.   W   tym   miejscu   trzeba   zaznaczyć,   że   bateria   posiadająca   przebicie   może   nie   tylko uszkodzić    urządzenie,    przeskakująca    iskra    może    doprowadzić    do    wybuchu    w    pomieszczeniu    o    atmosferze wybuchowej   lub   może   doprowadzić   nawet   do   zgonu   pracownika ,   który   zostanie   porażony   prądem   z   nieszczelnej izolacji.
​Kompletna       dokumentacja       techniczna       to podstawa   w   każdym   poważnym   przedsiębiorstwie.   W przypadku     jej     braku     Urząd     Dozoru    Technicznego może   nie   dopuścić   wózka   do   użytkowania   z   powodu braku     protokołu     rezystancji     izolacji     dla     baterii. Dodatkowo,       jeżeli       w       zakładzie       dojdzie       do nieszczęśliwego      wypadku,      przedsiębiorca      może ponieść             odpowiedzialność             karną,             za nieprzeprowadzenie   wszystkich   wymaganych   badań technicznych     urządzenia    przed    jego    dopuszczeniem do użytkowania w przedsiębiorstwie.   Najprostszym        sposobem        na        pozyskanie protokołu   rezystancji   izolacji   jest   zgłoszenie   się   do specjalistycznego     serwisu      oferującego     tego     typu usługę     lub     uzyskanie     tego     dokumentu     podczas poddawania       baterii       trakcyjnej       kompleksowemu serwisowi      hybrydowemu.     Większość      tego      typu serwisów wraz   z   kompletem   badań,   dostarcza   również użytkownikowi      kompletny      raport      stanu      baterii, uzupełniony    właśnie    o    raport    rezystancji    izolacji, który        jest        wymagany        przez        UDT         przed dopuszczeniem urządzenia do użytku.
BATEKO SP. Z O.O. Ul. Rybnicka 11, 44-207 Rybnik, Polska
+48 (032) 234 22 08
Monika Piekorz e-mail: m.piekorz@bateko.pl mobile: +48 692 480 616
Łukasz Oleś e-mail: l.oles@bateko.pl mobile: +48 694 493 182
Jolanta Wrzołek e-mail: j.wrzolek@bateko.pl mobile: +48 692 480 672
efektywniejsza energia efektywniejsza energia