PRODUKTY
USŁUGI
SZUKARKA
BLOG
KONTAKT
FAQ
SKLEP ON-LINE
REGULAMINY
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.
Prawidłowa gęstość elektrolitu. Gwarancja wysokiej sprawności baterii.
Prawidłowa     konserwacja     baterii     trakcyjnej     jest     jednym     z     podstawowych    warunków     gwarancji.     Do elementarnych codziennych czynności związanych z procesem konserwacji zaliczamy kontrolę poziomu elektrolitu. Ogniwo    baterii    trakcyjnej    składa    się    z    elementów    konstrukcyjnych    zanurzonych    w    roztworze    kwasu siarkowego.   W   czasie   ładowania   i   rozładowania   ogniwa   gęstość   tego   roztworu   ulega   zmianie,   co   jest   bezpośre związane z procesem gromadzenia i oddawania energii przez płyty ogniwa. Podczas   procesu   ładowania   gęstość   elektrolitu   zwiększa   się,   a   cząsteczki   H2O   ulatują   z   ogniwa   pod   postacią   pary wodnej.   Dlatego   takie   ważne   jest,   aby   po   każdym   ładowaniu   uzupełniać   elektrolit   w   ogniwie   przy   pomocy   wody destylowanej. Ta   prosta   czynność   konserwacyjna   jest   konieczna   do   prawidłowego   funkcjonowania   ogniwa   w   długim   okresie czasu.     Niestety     bardzo     często     jest    wykonywana    w     sposób     nieprawidłowy.     Do     najczęstszych     grzechów pracowników   ładowni   możemy   zaliczyć:   przelewanie   wody   powyżej   dopuszczalnego   poziomu   (co   powoduje   jego rozcieńczenie),   dolewanie   wody   przed   ładowaniem   (co   powoduje   jego   rozlewanie   się   w   czasie   ładowania)   oraz stosowanie wody   z   kranu   (minerały   zawarte w wodzie   niedestylowanej   zaburzają   reakcje   chemiczne   zachodzące w ogniwie). Nieprawidłowe   konserwowanie   baterii   grozi   trwałą   utratą   gwarancji,   a   jego   skutki   możliwe   są   do   naprawienia jedynie   w   czasie   kompleksowego   serwisu   hybrydowego.   Dlatego   prawidłowa   konserwacja   jest   podstawą   długiego życia baterii trakcyjnej. Ostatnio   popularne   na   warsztatach   stają   się   przenośne   systemy   monitorowania   i   regulowania   poziomu   elektrolitu. Te   proste   zestawy   składające   się   z   gęstościomierza,   oprogramowania   komputerowego   i   regulatora   elektrolitu pozwalają    samodzielnie    regulować    gęstość    kwasu    siarkowego.    Pozwala    to    na    przywrócenie    w    warunkach warsztatowych prawidłowego poziomu gęstości we wszystkich ogniwach. Należy   zatem   zawsze   pamiętać   o   prawidłowej   konserwacji   baterii,   ponieważ   tylko   dzięki   niej   możliwe   jest   długie utrzymanie   baterii   w   wysokiej   sprawności   i   utrzymanie   warunków   gwarancji.   Użytkownicy   posiadający   znaczne ilości    baterii    powinni    rozważyć    zakup    systemu    regulacji    elektrolitu,    aby    wszelkie    odchylenia    eliminować    jak najszybciej.   Zaleca   się   również   poddawanie   baterii   kompleksowemu   serwisowi   hybrydowemu,   aby   wyregulować poziom elektrolitu w sposób profesjonalny raz na 2 lata pracy baterii.
Baterie trakcyjne Serwis baterii Systemy ładowania
Dowiedz się więcej - Naprawdę warto
Powrót na stronę główną bloga Powrót na stronę główną bloga
BATEKO SP. Z O.O. Ul. Rybnicka 11, 44-207 Rybnik, Polska
+48 (032) 234 22 08
Monika Piekorz e-mail: m.piekorz@bateko.pl mobile: +48 692 480 616
Łukasz Oleś e-mail: l.oles@bateko.pl mobile: +48 694 493 182
Jolanta Wrzołek e-mail: j.wrzolek@bateko.pl mobile: +48 692 480 672
efektywniejsza energia efektywniejsza energia