PRODUKTY
USŁUGI
SZUKARKA
BLOG
KONTAKT
FAQ
SKLEP ON-LINE
REGULAMINY
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.
Kompleksowe serwisy hybrydowe.  Nowa jakość na rynku baterii trakcyjnych.
Tradycyjny    serwis    baterii    trakcyjnej,    wykonywany    cyklicznie    w    odstępach    rocznych    lub    dwuletnich,    to najbardziej   rozpowszechniona   forma   konserwacji   baterii   w   Polsce.   Usługa   wykonywana   jest   zazwyczaj   w   siedzibie klienta, w   jego warsztacie   lub ładowni   i   obejmuje   szereg   podstawowych   czynności   pomiarowych,   badanie   napięcia ogniw, wymianę uszkodzonych ogniw na nowe i uzupełnienie poziomu elektrolitu wodą destylowaną. Niestety   ze względu   na   to,   że   proces   odbywa   się w   siedzibie   klienta   i   jest   on   mocno   ograniczony w   czasie,   nie może    on    być    przeprowadzony    kompleksowo.    Serwisantom    brakuje    specjalistycznych    urządzeń,    nie    mają odpowiednich    pomieszczeń    i    miejsca    do    przeprowadzenia    analiz.    Głównie    z    tego    powodu    bateria    po    takim serwisie    pozostaje    w    identycznym    stanie,    w    jakim    została    zastana.    Wykonane    czynności    pozwalają    jedynie wyleczyć   jej   doraźne   dolegliwości,   jednak   bateria   nadal   niebezpiecznie   zbliża   się   do   poziomu,   w   którym   nastąpi   jej gwałtowna i nagła degradacja.
Baterie trakcyjne Serwis baterii Systemy ładowania
Dowiedz się więcej - Naprawdę warto
Powrót na stronę główną bloga Powrót na stronę główną bloga
W    przypadku    serwisów    hybrydowych,    zazwyczaj    wykonywane    są    one    w    specjalistycznych    zakładach, wyposażonych   w   najnowocześniejsze   technologie   pomiarowe   i   narzędzia   umożliwiające   skuteczną   konserwację całej   baterii   trakcyjnej.   Ta   forma   usługi   pozwala   nie   tylko   zbadać   stan   zewnętrzny   baterii,   ale   także   zbadać   i poprawić   stan   wewnętrzny   ogniw.   Kompleksowość   tej   usługi   opiera   się   na   trzech   filarach:   dogłębnym   badaniu, naprawie    mechanicznej    elementów    składowych    baterii    i    odsiarczaniu    płyt    ogniw    przy    pomocy    wysokich częstotliwości.   Nowoczesne   zakłady,   jak   Powerin   oferują   dodatkowo:   monitoring   online   stanu   baterii,   śledzenie przebiegu   procesu   przez   przeglądarkę   oraz   kompletny   raport   po   zakończeniu   usługi.   Baterie   dostarczane   są   do zakładu poprzez wyspecjalizowanych przewoźników na zlecenie serwisu lub poprzez dedykowany transport.
Najbardziej   popularną   formą   serwisu   hybrydowego   na   Polskim   rynku   w   ostatnich   latach   jest   Battery   Care System,   któremu   udało   się   połączyć   wszystkie   elementy   serwisu   hybrydowego   z   nowoczesnymi   technologiami informatycznymi, przez co proces może być śledzony online przez przeglądarkę.
Serwis    rozpoczyna    się    od    kompleksowych    oględzin    stanu    mechanicznego    baterii,    po    których    następuje wymiana    wszystkich    uszkodzonych    elementów    poza    ogniwami.    Kolejnym    krokiem    jest    analiza    rezystancji wewnętrznej   ogniw   i   ocena   sprawności   faktycznej   płyt   ogniwa,   co   pozwala   wyeliminować   wstępnie   ogniwa,   które nie   rokują   pozytywnego   wyniku   regeneracji.   Następnie   bateria   rozładowywana   jest   prądem   znamionowym,   czyli takim,   jaki   producent   podaje   jako   właściwy   do   określenia   jej   sprawności.   W   czasie   rozładowania   monitorowane   napięcia poszczególnych ogniw. To    badanie    jest    punktem   wyjścia    dla    całej    usługi,    ponieważ    serwisy    hybrydowe,   w    przeciwieństwie    do tradycyjnych   rozliczane   są   od   uzyskanych   efektów,   a   nie   na   podstawie   stałego   kosztu.   Oznacza   to,   że   cena   usługi uzależniona    jest    całkowicie    od    tego,    jak    bardzo    stan    baterii    ulegnie    poprawie    w    stosunku    do    badania początkowego. Po   badaniu   wstępnym   bateria   poddawana   jest   właściwemu   serwisowaniu,   w   tym   celu   mierzony   jest   poziom elektrolitu    i    jego    gęstość,    co    jest    konieczne    do    prawidłowego    zaprogramowania    maszyn    służących    do    jego cyfrowej   regulacji   i   odsiarczania   płyt   ogniwa.   Bateria   poddawana   jest   badaniu   termicznemu,   co   pozwala   wykryć ewentualne straty energii elektrycznej na energię cieplną.
Końcowym   etapem   jest   podłączenie   baterii   do   maszyny   dokonującej   regeneracji   odsiarczającej   i   cyfrowej regulacji   elektrolitu.   W   wyniku   tego   procesu   cząsteczki   siarki   zalegające   na   płytach   ogniwa   i   dokonujące   ich trwałej    degradacji    zostają    rozbite    i    przekształcone    w    elektrolit,    co    skutkuje    wyrównaniem    jego    gęstości    do prawidłowego   poziomu.   Eliminacja   zalegających   cząsteczek   siarki   pozwala   chronić   płyty   ogniwa   przed   szybką degradacją spowodowaną odrywaniem się warstw płyty, co trwale i nieodwracalnie zmniejsza ich sprawność.
​Na   zakończenie   powtarzane   są   czynności kontrolne:    badanie    poziomu    i    gęstości    elektrolitu, rezystancji    wewnętrznej    i    sprawności    ogniw    oraz badanie     kamerą     termowizyjną.     Na     sam     koniec powtarzana   jest   analiza   obciążeniowa   wraz   z   analizą stanu   ogniw,   co   pozwala   obliczyć   wzrost   sprawności akumulatora     i     podać     klientowi     ostateczny     koszt usługi. W     czasie     procesu     dokonywane     są     również czynności       dodatkowe,       takie       jak:       neutralizacja elementów     baterii,     badanie     stanu     przebicia     czy odnowienie   skrzyni.   Bardzo   ciekawym   elementem   jest możliwość   pozyskania   dokumentów   o   braku   przebicia i   stanie   izolacji,   które   wymagane   są   przez   UDT   w   celu pozytywnej decyzji o dopuszczeniu wózka do użytku.
Porównując    tradycyjny    serwis    z    kompleksowym    serwisem    hybrydowym    bez    trudu    można    zauważyć,    że wykonywanie   serwisu   w   siedzibie   klienta   jest   mniej   skuteczne   i   nie   prowadzi   do   poprawy   stanu   baterii.   Klient decydujący   się   na   wyłączenie   z   użytku   swojej   baterii   na   okres   jednego   tygodnia   otrzymuje   usługę   na   znacznie wyższym poziomie, dokonaną na profesjonalnym sprzęcie i realnie wydłużającą czas eksploatacji jego baterii.
Przeprowadzenie   kompleksowej   analizy   pozwala   także   na   udzielenie   klientowi   przedłużonej   gwarancji   na jego   baterię,   co   dodatkowo   zabezpiecza   go   przed   nieprzewidzianymi   zdarzeniami   mogącymi   wyłączyć   jego   baterię z     użytku.     Tradycyjny     serwis     zakończony     jest     wystawieniem     przez     serwisanta     zbiorczego     dokumentu podsumowującego    naprawę.    W    przypadku    serwisu    hybrydowego    klient    otrzymuje    pełny    kompletny    raport dokumentujący    wszystkie    badania    i    analizy    przeprowadzone    w    czasie    procesu,    co    pozwala    mieć    klientowi całkowitą pewność, w jakim stanie jest jego bateria. Serwisy   hybrydowe   stanowią   przyszłość   rynku   baterii   trakcyjnych   i   powoli   zaczynają   wypierać   tradycyjny serwis   w   dużych   przedsiębiorstwach.   Można   przypuszczać,   że   już   niedługo   rola   tradycyjnego   serwisu   zostanie ograniczona jedynie do preselekcji, które baterie należy poddać serwisowi hybrydowemu.
BATEKO SP. Z O.O. Ul. Rybnicka 11, 44-207 Rybnik, Polska
+48 (032) 234 22 08
Monika Piekorz e-mail: m.piekorz@bateko.pl mobile: +48 692 480 616
Łukasz Oleś e-mail: l.oles@bateko.pl mobile: +48 694 493 182
Jolanta Wrzołek e-mail: j.wrzolek@bateko.pl mobile: +48 692 480 672
efektywniejsza energia efektywniejsza energia