PRODUKTY
USŁUGI
SZUKARKA
BLOG
KONTAKT
FAQ
SKLEP ON-LINE
REGULAMINY
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.
Gwarancja producenta baterii.  Dlaczego nawet nie wiesz, że już ją utraciłeś?
Gwarancja    producenta    jest    zaraz    po    cenie    baterii    najważniejszym    czynnikiem,    na    który    zwraca    uwagę niedoświadczony   użytkownik   baterii.   Większość   baterii   na   Polskim   rynku   posiada   gwarancję   na   okres   12   do   24 miesięcy,    lecz    niektórzy    producenci    udzielają    gwarancji    na    okres    do    5    lat,    jeżeli    klient    spełni    dodatkowe wymagania odnośnie prawidłowej konserwacji. Kluczowe   znaczenie   ma   jednak   treść   karty   gwarancyjnej,   ponieważ   to   ona   ma   zasadniczy   wpływ   na   to,   czy gwarancja   w   danym   przypadku   przysługuje   klientowi,   czy   jednak   będzie   musiał   pokryć   koszty   naprawy   z   własnej kieszeni. Zdecydowana    większość    kart    gwarancyjnych    nakłada    na    klienta    bardzo    restrykcyjne    zalecenia,    których nieprzestrzeganie skutkuje natychmiastowym utraceniem prawa do darmowego serwisu gwarancyjnego.
Użytkownik, który nie zapozna się z dokładnymi warunkami gwarancji, może ją utracić nawet, gdy zachował wszystkie zasady prawidłowego konserwowania i użytkowania ogniw.
Baterie trakcyjne Serwis baterii Systemy ładowania
Dowiedz się więcej - Naprawdę warto
Powrót na stronę główną bloga Powrót na stronę główną bloga
Część    z    tych    zaleceń    znajduje    uzasadnienie    w    praktyce    użytkowania    baterii    trakcyjnych,    ponieważ    ich nieprzestrzeganie    może    doprowadzić    do    trwałego    uszkodzenia    ogniw.    Niestety    bardzo    często    producenci nakładają   na   użytkownika   czynności,   które   nie   są   bezpośrednio   związane   z   prawidłową   konserwacją   baterii   czy   jej użytkowaniem,   jak   np.   prowadzenie   dzienniczka ładowań   i   rozładowań   czy   dokumentowanie   procesu   uzupełniania elektrolitu.
Użytkownik,   który   nie   zapozna   się   z   dokładnymi   warunkami   gwarancji,   może   ją   utracić   nawet,   gdy   zachował wszystkie    zasady    prawidłowego    konserwowania    i    użytkowania    ogniw.    Wystarczy    zapomnieć    o    prowadzeniu jednego   z   dzienników   i   producent   ma   prawo   podważyć   roszczenie   gwarancyjne   klienta. Wspomnieć   należy   także   o tym,   że   prowadzenie   szczegółowego   dziennika   rozładowań   i ładowań w   firmie,   która   posiada   100   -   200   baterii   jest po prostu niemożliwe do zrealizowania, tym bardziej, jeżeli firma wynajmuje część swoich baterii klientom.
​Niestety        przy        prawidłowym        prowadzeniu dokumentacji,       również       można       narazić       się       na nieprzyjemności     związane     z     podważeniem     naszego prawa   do   gwarancji.   Dzieje   się   tak   dlatego,   że   wszystkie usterki      interpretowane      są      przez      serwisanta      na niekorzyść      klienta.      Dla      przykładu,      nieprawidłowy poziom   elektrolitu   będzie   świadczył   o   niedochowaniu obowiązku   uzupełniania   wody   po   ładowaniu   czy   nawet dolewaniu       wody       przed       ładowaniem.       Elektrolit wyciekający      do      skrzyni      baterii      lub      pokrywający powierzchnię    ogniw    świadczyć    będzie    o    stosowaniu niewłaściwego      prostownika      lub      ustawieniu      zbyt wysokiego    prądu   ładowania.   Jeżeli    bateria   w    krótkim czasie    utraci    znaczną    część    sprawności,    będzie    to świadczyć   o   nieprawidłowym   wyborze   typu   baterii   do urządzenia   lub   o   zbyt   głębokim   rozładowywaniu   jej.   W tym    ostatnim    wypadku    wcale    nie    trzeba    dokonywać głębokich       rozładowań,      wystarczy,       że       serwisant stwierdzi     brak     zainstalowanych     zabezpieczeń     przed głębokim        rozładowaniem        w        urządzeniu,        aby zaprotokołować     nieprawidłowe     użytkowanie     baterii. Wymiana    łącznika    na    baterii    przez    osobę    do    tego nieuprawnioną     może     zostać     zinterpretowane,     jako dokonywanie samodzielnych napraw.
Jedynym   sposobem   zabezpieczenia   się   przed   tego   typu   oskarżeniami   jest   zamontowanie   kompleksowego systemu     monitoringu     na     wszystkich     bateriach.     W     ten     sposób     w     przypadku     sytuacji     spornych,     można udokumentować sposób użytkowania baterii kompleksowym raportem. W   praktyce   jednak   niewielu   klientów   może   sobie   pozwolić   na   zainstalowanie   takiego   systemu. W   rezultacie   serwis gwarancyjny   polega   na   podstawowej   konserwacji   ogniwa   i   eliminacji   uszkodzonych   łączników   oraz   śrub.   Jeżeli zostaną   wykryte   uszkodzone   ogniwa,   najczęściej   wymiana   i   tak   odbywa   się   na   koszt   klienta,   ponieważ   zdaniem serwisu sam fakt uszkodzenia ogniwa świadczy o niewłaściwej eksploatacji baterii.
Wiara w niezawodność baterii oparta tylko i wyłącznie na długości gwarancji może skończyć się sporym rozczarowaniem.
Wiara   w   niezawodność   baterii   oparta   tylko   i   wyłącznie   na   długości   gwarancji   może   skończyć   się   sporym rozczarowaniem.   O   wiele   lepiej   oddać   cyklicznie   baterię   do   kompleksowego   serwisu,   który   naprawi   wszystkie usterki   zanim   spowodują   uszkodzenie   ogniwa,   niż   opierać   się   na   ślepej   wierze,   że   za   wszystkie   usterki   w   okresie gwarancyjnym   odpowiedzialność   ponosi   producent. To   na   kliencie   spoczywa   odpowiedzialność   za   baterię,   dlatego powinien   on   nie   tylko   sugerować   się   ceną   ogniw   i   gwarancją,   ale   przede   wszystkim   zwracać   uwagę   na   jakość   ich wykonania, która bez wątpliwości przełoży się na ilość problemów z baterią i jej niezawodność.
BATEKO SP. Z O.O. Ul. Rybnicka 11, 44-207 Rybnik, Polska
+48 (032) 234 22 08
Monika Piekorz e-mail: m.piekorz@bateko.pl mobile: +48 692 480 616
Łukasz Oleś e-mail: l.oles@bateko.pl mobile: +48 694 493 182
Jolanta Wrzołek e-mail: j.wrzolek@bateko.pl mobile: +48 692 480 672
efektywniejsza energia efektywniejsza energia