PRODUKTY
USŁUGI
SZUKARKA
BLOG
KONTAKT
FAQ
SKLEP ON-LINE
REGULAMINY
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.
Dobra jakość baterii.  Podstawa długiego jej funkcjonowania.
Rynek    baterii    trakcyjnych    jest    rynkiem    bardzo    ustandaryzowanym.    Istnieje    szereg    międzynarodowych regulacji   na   temat:   jakie   wymiary   powinno   mieć   ogniwo,   jakie   wymiary   bateria,   jakie   powinno   mieć   napięcie   i   ile cykli    pracy    powinno    wytrzymywać.    Wszystko    to    pozwala    myśleć    klientowi,    że    wszystkie    baterie    na    rynku wykonywane   są   w   identycznej   technologii,   reprezentują   identyczną   jakość,   a   różnią   się   pomiędzy   sobą   tylko   ceną detaliczną. Myślenie    tego    typu    jest    niezwykle    mylne,    ponieważ    baterie    każdego    producenta    różnią    się    w    sposób znaczący    (w   niektórych wypadkach   różnice   pomiędzy   poszczególnymi   seriami   tego   samego   producenta   również   znaczące).   Baterie   różnią   się   między   sobą   technologią   wykonania,   niektóre   z   nich   posiadają   grubsze   elementy konstrukcyjne,    niektóre    zawierają    wyższą    zawartość    czystego    ołowiu.    Te    pozornie    drobne    różnice    dają    się zauważyć szczególnie po zakończeniu „życia” baterii. Dokonując   demontażu   baterii   po   zakończeniu   jej   eksploatacji,   można   porównać   różnice   pomiędzy   modelami różnych   producentów.   Stan   płyt   dodatnich   i   ujemnych   po   5   latach   użytkowania   baterii   pozwala   gołym   okiem zaobserwować,   które   baterie   zostały   wykonane   z   należytą   starannością,   a   które   baterie   zostały   zaprojektowane   z myślą o najniższej cenie na rynku. Płyty   ogniw   zaprojektowanych   z   myślą   o   niskich   kosztach   produkcji   ulegają   rozpadowi   znacznie   szybciej    niż tych   zaprojektowanych   z   myślą   o   wieloletnim   użytkowaniu   w   trudnych   warunkach.   Jakość   ogniw   ma   również wielkie    znaczenie    przy    oddawaniu    baterii    do    pełnego    serwisu.    Modele    wyższe    jakościowo    znacznie    lepiej przechodzą   proces   odsiarczania   wysokoczęstotliwościowego   i   regeneracji,   co   ma   bezpośrednie   przełożenie   na ilość odzyskanych amperogodzin w wyniku tego procesu. Z   pozoru   niewiele   znaczące   modyfikacje,   jak   zwiększenie   grubości   płyt   lub   dodatkowa   siatka   zabezpieczająca przed   wykruszaniem   się   substancji   aktywnej   pozwala   na   znaczące   wydłużenie   maksymalnego   okresu   eksploatacji ogniw.   Od   pewnego   czasu   na   rynku   pojawiają   się   także   baterie   zaprojektowane   specjalnie   do   pracy   pod   wielkimi obciążeniami     lub     przygotowane     do     poddawania     procesowi     wielokrotnej     regeneracji     i     odsiarczania.      Te wyspecjalizowane   baterie   zaprojektowane   specjalnie   na   te   potrzeby   pozwalają   użytkownikowi   znacznie   dłużej cieszyć   się   bezawaryjną   pracą.   Modele   niektórych   producentów   posiadają   nawet   zwiększoną   liczbę   cyklów   pracy (do   1750   cykli),    co   w   połączeniu   z   serwisem   hybrydowym   może   znacząco   wydłużyć   czas,   w   jakim   bateria   może znajdować się czynnie na rynku. To    nowatorskie    podejście    jest   w    zgodzie    ze    światowym    trendem    promującym    ekologiczne    rozwiązania. Dotychczas   zużyte   baterie   były   automatycznie   oddawane   do   utylizacji,   co   tylko   niepotrzebnie   marnowało   energię i   zasoby   konieczne   do   ich   odtworzenia.   Baterie   o   zwiększonej   wytrzymałości   mogą   służyć   klientowi   wiele   lat   i   być wielokrotnie poddawane procesowi rewitalizacji, co jest zarazem ekonomiczne i ekologiczne. Dodatkowo     baterie     wykonane     z     materiałów     wyższej     jakości     posiadają     korzystniejszą     dla     maszyn charakterystykę     rozładowania ,    co    pozwala    maszynom    uzyskiwać    więcej    energii    we    wczesnych    stadiach rozładowania.    Maszyny    pracujące    przy    stabilnym    napięciu    zachowują    się    prawidłowo    i    nie    zdarza    im    nagle zatrzymać w skutek nagłego zaniku napięcia. Baterie   wysokiej   jakości   bardzo   często   posiadają   przedłużoną   gwarancję   (nawet   do   5   lat   od   zakupu),   pod warunkiem    dokonywania    regularnego    pełnego    serwisu    hybrydowego    z    odsiarczaniem    lub    zamontowania kompleksowego systemu monitoringu. Baterie   te   stanowią   przyszłość   na   rynku,    ponieważ   wielkie   przedsiębiorstwa   gotowe   są   zapłacić   nieco   więcej,   aby w   zamian   uzyskać   stabilność   działania   oraz   gwarancję   długiej   pracy   bez   znaczących   problemów   i   nieplanowanych przerw.
Baterie trakcyjne Serwis baterii Systemy ładowania
Dowiedz się więcej - Naprawdę warto
Powrót na stronę główną bloga Powrót na stronę główną bloga
BATEKO SP. Z O.O. Ul. Rybnicka 11, 44-207 Rybnik, Polska
+48 (032) 234 22 08
Monika Piekorz e-mail: m.piekorz@bateko.pl mobile: +48 692 480 616
Łukasz Oleś e-mail: l.oles@bateko.pl mobile: +48 694 493 182
Jolanta Wrzołek e-mail: j.wrzolek@bateko.pl mobile: +48 692 480 672
efektywniejsza energia efektywniejsza energia