Serwis i pomiary akumulatorów trakcyjnych bez kontaktu
Sposób na pandemię
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 6422716037
Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
+48 (032) 234 22 08
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.:)
bateko@bateko.pl
32 234 22 08
Pandemia   wirusa   SARS-CoV-2   przyszła   niespodziewanie   i   zaskoczyła   zupełnie   nieprzygotowaną na   to   nadejście   gospodarkę.   Większość   firm   znalazła   się   w   zupełnie   nowej   rzeczywistości,   której zupełnie    się    nie    spodziewała.    Niepewność    odnośnie    tego,    jak    długo    potrwa    obecna    sytuacja, wymusiła   na   firmach   poszukiwanie   nowych   rozwiązań   dla   procesów,   które   w   niedalekich   czasach przebiegały   bez   żadnego   problemu.   Niektóre   firmy   nie   są   świadome   tego,   że   na   rynku   istnieją   już   od lat   sprawdzone   rozwiązania,   jak   np.   Battery   Care   System   Diagnostyka   &   Re-Energetyzacja,   które umożliwiają   rozwiązywanie   starych   problemów   po   nowemu   i   w   dodatku   w   pełni   bezpiecznie   dla pracowników. Co z serwisem, gdy nie można wchodzić do firm? Wprowadzone   obostrzenia   sanitarne,   ograniczenia   w   przemieszczaniu   się,   zakazy   wchodzenia   na teren   dużych   przedsiębiorstw   znacząco   utrudniły   lub   nawet   uniemożliwiły   skuteczne   prowadzenie tradycyjnego    serwisu    baterii    trakcyjnych.    Bliskie    kontakty    pomiędzy    pracownikami    różnych    firm okazały    się    zbyt    niebezpieczne    w    dobie    pandemii,    dlatego    duże    przedsiębiorstwa    niejako    pod przymusem   zrezygnowały   z   tej   usługi   pozostawiając   setki   baterii   bez   żadnej   opieki.   Serwis   tradycyjny nie    był    idealny,    bez    specjalistycznych    urządzeń    analitycznych    i    re-energetyzujących    oraz    części zamiennych   starano   się   serwisować   baterie w   siedzibie   klienta,   co   kończyło   się   z   różnym   skutkiem   dla klienta,   zazwyczaj   zakupem   nowej   baterii   lub   ogniw   w   bliżej   nieznanym   okresie.   Tym   razem   jednak baterie   zostały   całkowicie   pozostawione   same   sobie,   co   wymusiło   powstanie   nowego   rozwiązania   na zupełnie    nowe    problemy    firm.    Rozwiązaniem    tego    problemu    jest    usługa    Battery    Care    System Diagnostyka,   która   umożliwia   bez   udziału   zewnętrznego   technika   (czyli   całkowicie   bezpiecznie   pod względem   sanitarnym),   w   pełni   zdiagnozować   usterki   baterii   trakcyjnej   i   zakwalifikować   ją   do   w   pełni zdalnego serwisu Battery Care System Re-Energetyzacja. No   dobrze,   ale   tego   typu   rozwiązania   pewnie   wymagają   w   firmie   posiadania   wykwalifikowanego pracownika     lub     nawet     całego     działu     serwisowego.     Konkurencyjne     rozwiązania     związane     z monitorowaniem     stanu     baterii     są     niezwykle     skomplikowane     dla     przeciętnego     człowieka.    To rozwiązanie     jest     zupełnie     inne,     usługę     BCS     Diagnostyka     przeprowadza     się     poprzez     zwykłe zamontowanie    niewielkiego    urządzenia    przy    pomocy    kilku    śrub    na    baterii    trakcyjnej    i    włożenie odbiornika    do    prądu,    a    usługa    BCS    Re-Energetyzacja    wymaga    zwykłego    zapakowania    baterii trakcyjnej   na   paletę   do   transportu.   Nie   potrzebujesz   żadnych   specjalistów   ani   pomocy,   wszystko jesteś   w   stanie   wykonać   sam.   Dodatkowo   to   rozwiązanie   nie   tylko   okaże   się   lepsze   od   serwisu,   który wzywałeś   do   tej   pory,   ale   niejednokrotnie   zobaczysz,   że   jest   także   tańsze   i   bezpieczniejsze   dla Twoich pracowników. Nie   wiadomo   co   przyniesie   przyszłość,   jednak   każda   firma   będzie   zmuszona   do   opracowania procedur     umożliwiających     jej     funkcjonowanie     w     nowej     rzeczywistości,     przy     zapewnieniu maksymalnego   bezpieczeństwa   swoim   pracownikom.   Zdalne   rozwiązania   oparte   na   bezosobowym serwisie   zdają   się   być   idealną   odpowiedzią   na   to   zapotrzebowanie,   tym   bardziej,   że   zapewniają   dużo wyższą jakość usługi w porównywalnym koszcie. Jak obniżyć koszty podczas pandemii? Baterie   się   zużywają,   to   zupełnie   normalne   zjawisko,   które wystąpi   nawet   jeżeli   będziemy   bardzo dbali   o   swoją   flotę.   Każdy   cykl   pracy   powoduje   obniżenie   realnej   pojemności   baterii,   co   skraca   jej   czas pracy   i   podwyższa   koszty   eksploatacji.   Przedsiębiorstwa   od   dawna   poszukiwały   rozwiązania,   które opóźniałyby     ten     proces     lub     nawet     go     odwracały,     aby     choć     nieznacznie     obniżyć     koszty funkcjonowania   swojej   floty.   Kiedy   sześć   lat   temu   na   rynku   debiutowało   nowatorskie   rozwiązanie serwisu     hybrydowego     baterii     trakcyjnych     Battery     Care     System     Re-Energetyzacja,     nikt     nie przypuszczał    jak    szybko    zacznie    wypierać    tradycyjny    serwis    bateryjny    z    rynku.    To    skuteczne    i efektywne   rozwiązanie   pozwoliło   nam   w   naszym   warsztacie   w   ciągu   tego   czasu   wydłużyć   życie ponad   1500   baterii   o   2-3   lata,   przywracając   ich   pojemność   o   średnio   30%.   Nasi   klienci   oszczędzają średnio    9%    na    kosztach    ładowania    i    35%    na    kosztach    uzupełniania    wody    w    bateriach    po przeprowadzonej    usłudze.    Nasze    działania    zostały    dostrzeżone    przez    Polską    Izbę    Ekologii,    za    co otrzymaliśmy      nagrodę      Ekolaur      w      kategorii      ekoprodukt      za      znaczące      ograniczenie      ilości niebezpiecznych   odpadów   emitowanych   przez   firmy   logistyczne   w   postaci   złomu   akumulatorowego. Czas   pokazał,   że   rozwiązanie   to   jest   całkowicie   bezpieczne   dla   baterii   i   środowiska,   teraz   jednak ujawniła    się    niespodziewana    ukryta    zaleta    w    postaci    dodatkowej    warstwy    bezpieczeństwa    dla pracowników. Największym   wyzwaniem   stojącym   przed   przedsiębiorstwem   jest   poznanie   rzeczywistego   stanu swojej   floty   baterii   trakcyjnych.   Tych   informacji   nie   można   pozyskać   od   pracowników,   ponieważ   w większości   przypadków   nie   posiadają   oni   wystarczającej   wiedzy   eksperckiej,   a   nawet   jeżeli   posiadają, to   natłok   innych   obowiązków   nie   pozwala   im   śledzić   stanu   całej   floty   baterii.   Bez   tej   podstawowej wiedzy   przedsiębiorstwo   nie   jest   w   stanie   zakwalifikować   odpowiednich   baterii   to   serwisu.   Ideą przyświecającą    powstaniu    produktu    Battery    Care    System    Diagnostyka,    było    przeprowadzenie kompleksowego    badania    baterii    trakcyjnej    i    prostownika    całkowicie    na    odległość    bez    udziału serwisanta.    Urządzenie    zamawiane    jest    poprzez    stronę    internetową    na    okres    10    lub    30    dni    i przesyłane   jest   do   klienta   kurierem   lub   do   wskazanego   paczkomatu.   Instalacja   jest   niezwykle   prosta, wystarczy   odkręcić   5   śrub   na   baterii   trakcyjnej   by   prawidłowo   przymocować   urządzenie   i   włożyć odbiornik   do   kontaktu   w   pobliżu   baterii.   Bateria   może   być   normalnie   użytkowana   jak   zwykle.   Po pełnych   2-3   cyklach   pracy   (ładowania   i   rozładowania)   otrzymujemy   zalecenia   oraz   kompleksowy raport   stanu   baterii,   który   możemy   wydrukować   dla   siebie   lub   swojego   klienta,   a   cały   proces   możemy śledzić   on-line   przez   przeglądarkę   w   czasie   rzeczywistym.   Program   wyłapuje   wszystkie   anomalie pracy   baterii   oraz   prostownika   i   przekazuje   je   użytkownikowi   w   prosty   do   zrozumienia   sposób.   Na koniec   badania   dzwoni   konsultant   udzielić   szczegółowych   informacji   i   jeżeli   to   konieczne   omówić szczegóły odbioru baterii do pełnej re-energetyzacji. Przedsiębiorstwa   w   nowoczesnej   gospodarce   nie   mogą   sobie   pozwolić   na   korzystanie   z   usług, które   są   zbyt   skomplikowane, wymagają   nadzwyczajnego   nadzoru   lub   powodują   niepotrzebne   koszty. Usługa   musi   być   tania,   szybka,   łatwa   w   realizacji   i   nadzorze,   ale   również   możliwa   do   zaplanowania. Tradycyjny   serwis   baterii   nie   zawsze   potrafił   sprostać   tym   wymogom.   Usługa   BCS   Re-Energetyzacja przeprowadzana    jest    niezwykle    prosto,    klient    pakuje    baterię    na    euro-paletę    i    przygotowuje    do transportu.   Bateria   transportowana   jest   do   profesjonalnego   warsztatu   za   pomocą   firmy   kurierskiej, gdzie   zostanie   poddana   dwuetapowemu   procesowi   odsiarczania   i   re-energetyzacji.   Bateria   odzyskuje trwale   sprawność,   a w wielu   przypadkach   uda   się   uratować   nawet   ogniwa,   które   normalnie   musiałyby zostać   wymienione.   Cała   usługa   rozliczana   jest   od   efektu,   płacisz   tylko   za   przywróconą   Twojej   baterii sprawność.   W   naszej   ofercie   posiadamy   szeroki   wachlarz   części   zamiennych   do   baterii,   dlatego   w przypadku   uszkodzeń   mechanicznych   jesteśmy   w   stanie   szybko   je   naprawić.   Po   usłudze   otrzymujesz pełny    raport,    który    stanowi    dowód    skuteczności    przeprowadzonej    usługi.    Całość    trwa    3-5    dni roboczych,   po   czym   bateria   wraca   do   Ciebie   w   zauważalnie   lepszym   stanie   i   będzie   Ci   służyć   jeszcze przez długie lata.
KONTAKT
Pandemia        wirusa        SARS-CoV-2        przyszła niespodziewanie           i           zaskoczyła           zupełnie nieprzygotowaną      na      to      nadejście      gospodarkę. Większość     firm     znalazła     się     w     zupełnie     nowej rzeczywistości,   której   zupełnie   się   nie   spodziewała. Niepewność   odnośnie   tego,   jak   długo   potrwa   obecna sytuacja,   wymusiła   na   firmach   poszukiwanie   nowych rozwiązań   dla   procesów,   które   w   niedalekich   czasach przebiegały    bez    żadnego    problemu.    Niektóre    firmy nie   są   świadome   tego,   że   na   rynku   istnieją   już   od   lat sprawdzone   rozwiązania,   jak   np.   Battery   Care   System Diagnostyka    &    Re-Energetyzacja,    które    umożliwiają rozwiązywanie   starych   problemów   po   nowemu   i   w dodatku w pełni bezpiecznie dla pracowników. Co     z     serwisem,     gdy     nie     można wchodzić do firm? Wprowadzone            obostrzenia            sanitarne, ograniczenia       w       przemieszczaniu       się,       zakazy wchodzenia      na      teren      dużych      przedsiębiorstw znacząco       utrudniły       lub       nawet       uniemożliwiły skuteczne   prowadzenie   tradycyjnego   serwisu   baterii trakcyjnych.   Bliskie   kontakty   pomiędzy   pracownikami różnych   firm   okazały   się   zbyt   niebezpieczne   w   dobie pandemii,   dlatego   duże   przedsiębiorstwa   niejako   pod przymusem   zrezygnowały   z   tej   usługi   pozostawiając setki   baterii   bez   żadnej   opieki.   Serwis   tradycyjny   nie był       idealny,       bez       specjalistycznych       urządzeń analitycznych     i     re-energetyzujących     oraz     części zamiennych     starano     się     serwisować     baterie     w siedzibie   klienta,   co   kończyło   się   z   różnym   skutkiem dla    klienta,    zazwyczaj    zakupem    nowej    baterii    lub ogniw   w   bliżej   nieznanym   okresie.   Tym   razem   jednak baterie   zostały   całkowicie   pozostawione   same   sobie, co     wymusiło     powstanie     nowego     rozwiązania     na zupełnie    nowe    problemy    firm.    Rozwiązaniem    tego problemu       jest       usługa       Battery       Care       System Diagnostyka,        która        umożliwia        bez        udziału zewnętrznego   technika   (czyli   całkowicie   bezpiecznie pod    względem    sanitarnym),    w    pełni    zdiagnozować usterki    baterii    trakcyjnej    i    zakwalifikować    ją    do    w pełni    zdalnego    serwisu    Battery    Care    System    Re- Energetyzacja. No    dobrze,    ale    tego    typu    rozwiązania    pewnie wymagają    w    firmie    posiadania    wykwalifikowanego pracownika    lub    nawet    całego    działu    serwisowego. Konkurencyjne           rozwiązania           związane           z monitorowaniem       stanu       baterii       są       niezwykle skomplikowane      dla      przeciętnego      człowieka.     To rozwiązanie      jest      zupełnie      inne,      usługę      BCS Diagnostyka     przeprowadza     się     poprzez     zwykłe zamontowanie   niewielkiego   urządzenia   przy   pomocy kilku   śrub   na   baterii   trakcyjnej   i   włożenie   odbiornika do    prądu,    a    usługa    BCS    Re-Energetyzacja   wymaga zwykłego   zapakowania   baterii   trakcyjnej   na   paletę   do transportu.    Nie    potrzebujesz    żadnych    specjalistów ani   pomocy,   wszystko   jesteś   w   stanie   wykonać   sam. Dodatkowo   to   rozwiązanie   nie   tylko   okaże   się   lepsze od     serwisu,     który     wzywałeś     do     tej     pory,     ale niejednokrotnie    zobaczysz,    że    jest    także    tańsze    i bezpieczniejsze dla Twoich pracowników. Nie    wiadomo    co    przyniesie    przyszłość,    jednak każda     firma     będzie     zmuszona     do     opracowania procedur     umożliwiających     jej     funkcjonowanie     w nowej          rzeczywistości,          przy          zapewnieniu maksymalnego   bezpieczeństwa   swoim   pracownikom. Zdalne   rozwiązania   oparte   na   bezosobowym   serwisie zdają       się       być       idealną       odpowiedzią       na       to zapotrzebowanie,   tym   bardziej,   że   zapewniają   dużo wyższą jakość usługi w porównywalnym koszcie. Jak        obniżyć        koszty        podczas pandemii? Baterie     się     zużywają,     to     zupełnie     normalne zjawisko,   które   wystąpi   nawet   jeżeli   będziemy   bardzo dbali    o    swoją    flotę.    Każdy    cykl    pracy    powoduje obniżenie    realnej    pojemności    baterii,    co    skraca    jej czas      pracy      i      podwyższa      koszty      eksploatacji. Przedsiębiorstwa   od   dawna   poszukiwały   rozwiązania, które      opóźniałyby      ten      proces      lub      nawet      go odwracały,    aby    choć    nieznacznie    obniżyć    koszty funkcjonowania   swojej   floty.   Kiedy   sześć   lat   temu   na rynku   debiutowało   nowatorskie   rozwiązanie   serwisu hybrydowego      baterii      trakcyjnych      Battery      Care System    Re-Energetyzacja,    nikt    nie    przypuszczał    jak szybko   zacznie   wypierać   tradycyjny   serwis   bateryjny z     rynku.     To     skuteczne     i     efektywne     rozwiązanie pozwoliło    nam   w    naszym   warsztacie   w    ciągu    tego czasu   wydłużyć   życie   ponad   1500   baterii   o   2-3   lata, przywracając    ich    pojemność    o    średnio    30%.    Nasi klienci   oszczędzają   średnio   9%   na   kosztach ładowania i   35%   na   kosztach   uzupełniania   wody   w   bateriach   po przeprowadzonej    usłudze.    Nasze    działania    zostały dostrzeżone     przez     Polską     Izbę     Ekologii,     za     co otrzymaliśmy        nagrodę        Ekolaur        w        kategorii ekoprodukt       za       znaczące       ograniczenie       ilości niebezpiecznych   odpadów   emitowanych   przez   firmy logistyczne   w   postaci   złomu   akumulatorowego.   Czas pokazał,   że   rozwiązanie   to   jest   całkowicie   bezpieczne dla    baterii    i    środowiska,    teraz    jednak    ujawniła    się niespodziewana   ukryta   zaleta   w   postaci   dodatkowej warstwy bezpieczeństwa dla pracowników. Największym       wyzwaniem       stojącym       przed przedsiębiorstwem      jest      poznanie      rzeczywistego stanu   swojej   floty   baterii   trakcyjnych.   Tych   informacji nie    można    pozyskać    od    pracowników,    ponieważ   w większości        przypadków        nie        posiadają        oni wystarczającej    wiedzy    eksperckiej,    a    nawet    jeżeli posiadają,   to   natłok   innych   obowiązków   nie   pozwala im      śledzić      stanu      całej      floty      baterii.      Bez      tej podstawowej    wiedzy    przedsiębiorstwo    nie    jest    w stanie      zakwalifikować      odpowiednich      baterii      to serwisu.    Ideą    przyświecającą    powstaniu    produktu Battery         Care         System         Diagnostyka,         było przeprowadzenie     kompleksowego     badania     baterii trakcyjnej   i   prostownika   całkowicie   na   odległość   bez udziału     serwisanta.     Urządzenie     zamawiane     jest poprzez   stronę   internetową   na   okres   10   lub   30   dni   i przesyłane      jest      do      klienta      kurierem      lub      do wskazanego    paczkomatu.    Instalacja    jest    niezwykle prosta, wystarczy   odkręcić   5   śrub   na   baterii   trakcyjnej by    prawidłowo    przymocować    urządzenie    i    włożyć odbiornik   do   kontaktu w   pobliżu   baterii.   Bateria   może być   normalnie   użytkowana   jak   zwykle.   Po   pełnych   2- 3      cyklach      pracy      (ładowania      i      rozładowania) otrzymujemy     zalecenia     oraz     kompleksowy     raport stanu   baterii,   który   możemy   wydrukować   dla   siebie lub   swojego   klienta,   a   cały   proces   możemy   śledzić   on- line     przez     przeglądarkę     w     czasie     rzeczywistym. Program   wyłapuje   wszystkie   anomalie   pracy   baterii oraz    prostownika    i    przekazuje    je    użytkownikowi   w prosty    do    zrozumienia    sposób.    Na    koniec    badania dzwoni   konsultant   udzielić   szczegółowych   informacji i   jeżeli   to   konieczne   omówić   szczegóły   odbioru   baterii do pełnej re-energetyzacji. Przedsiębiorstwa w   nowoczesnej   gospodarce   nie mogą   sobie   pozwolić   na   korzystanie   z   usług,   które   zbyt     skomplikowane,     wymagają     nadzwyczajnego nadzoru   lub   powodują   niepotrzebne   koszty.   Usługa musi   być   tania,   szybka,   łatwa   w   realizacji   i   nadzorze, ale    również    możliwa    do    zaplanowania.    Tradycyjny serwis     baterii     nie     zawsze     potrafił     sprostać     tym wymogom.          Usługa          BCS          Re-Energetyzacja przeprowadzana   jest   niezwykle   prosto,   klient   pakuje baterię   na   euro-paletę   i   przygotowuje   do   transportu. Bateria     transportowana     jest     do     profesjonalnego warsztatu   za   pomocą   firmy   kurierskiej,   gdzie   zostanie poddana    dwuetapowemu    procesowi    odsiarczania    i re-energetyzacji.   Bateria   odzyskuje   trwale   sprawność, a    w    wielu    przypadkach    uda    się    uratować    nawet ogniwa,        które        normalnie        musiałyby        zostać wymienione.   Cała   usługa   rozliczana   jest   od   efektu, płacisz      tylko      za      przywróconą      Twojej      baterii sprawność.     W     naszej     ofercie     posiadamy     szeroki wachlarz    części    zamiennych    do    baterii,    dlatego    w przypadku    uszkodzeń    mechanicznych    jesteśmy    w stanie   szybko   je   naprawić.   Po   usłudze   otrzymujesz pełny    raport,    który    stanowi    dowód    skuteczności przeprowadzonej      usługi.      Całość      trwa      3-5      dni roboczych,    po    czym    bateria    wraca    do    Ciebie    w zauważalnie   lepszym   stanie   i   będzie   Ci   służyć   jeszcze przez długie lata.
Serwis i pomiary akumulatorów trakcyjnych bez kontaktu
Sposób na pandemię