Przez użytkowanie strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych na www.bateko.pl, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
bateko@bateko.pl
+48 (032) 234 22 08
Oferta
Blog
Sklep on-line
Do pobrania
Kontakt
FAQ
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 642-27-16-037
Prawidłowa gęstość elektrolitu  Gwarancja wysokiej sprawności baterii
Prawidłowa    konserwacja    baterii    trakcyjnej    jest    jednym    z    podstawowych    warunków    gwarancji.    Do elementarnych    codziennych    czynności    związanych    z    procesem    konserwacji    zaliczamy    kontrolę    poziomu elektrolitu. Ogniwo    baterii    trakcyjnej    składa    się    z    elementów    konstrukcyjnych    zanurzonych    w    roztworze    kwasu siarkowego.   W   czasie   ładowania   i   rozładowania   ogniwa   gęstość   tego   roztworu   ulega   zmianie,   co   jest   bezpośre związane z procesem gromadzenia i oddawania energii przez płyty ogniwa. Podczas   procesu   ładowania   gęstość   elektrolitu   zwiększa   się,   a   cząsteczki   H2O   ulatują   z   ogniwa   pod   postacią pary    wodnej.    Dlatego    takie    ważne    jest,    aby    po    każdym    ładowaniu    uzupełniać    elektrolit    w    ogniwie    przy pomocy wody destylowanej. Ta   prosta   czynność   konserwacyjna   jest   konieczna   do   prawidłowego   funkcjonowania   ogniwa   w   długim   okresie czasu.    Niestety    bardzo    często    jest    wykonywana    w    sposób    nieprawidłowy.    Do    najczęstszych    grzechów pracowników   ładowni   możemy   zaliczyć:   przelewanie   wody   powyżej   dopuszczalnego   poziomu   (co   powoduje jego    rozcieńczenie),    dolewanie    wody    przed    ładowaniem    (co    powoduje    jego    rozlewanie    się    w    czasie ładowania)   oraz   stosowanie   wody   z   kranu   (minerały   zawarte   w   wodzie   niedestylowanej   zaburzają   reakcje chemiczne zachodzące w ogniwie). Nieprawidłowe    konserwowanie    baterii    grozi    trwałą    utratą    gwarancji,    a    jego    skutki    możliwe    są    do naprawienia   jedynie   w   czasie   kompleksowego   serwisu   hybrydowego.   Dlatego   prawidłowa   konserwacja   jest podstawą długiego życia baterii trakcyjnej. Ostatnio    popularne    na    warsztatach    stają    się    przenośne    systemy    monitorowania    i    regulowania    poziomu elektrolitu.   Te   proste   zestawy   składające   się   z   gęstościomierza,   oprogramowania   komputerowego   i   regulatora elektrolitu   pozwalają   samodzielnie   regulować   gęstość   kwasu   siarkowego.   Pozwala   to   na   przywrócenie   w warunkach warsztatowych prawidłowego poziomu gęstości we wszystkich ogniwach. Należy   zatem   zawsze   pamiętać   o   prawidłowej   konserwacji   baterii,   ponieważ   tylko   dzięki   niej   możliwe   jest długie   utrzymanie   baterii   w   wysokiej   sprawności   i   utrzymanie   warunków   gwarancji.   Użytkownicy   posiadający znaczne    ilości    baterii    powinni    rozważyć    zakup    systemu    regulacji    elektrolitu,    aby    wszelkie    odchylenia eliminować   jak   najszybciej.   Zaleca   się   również   poddawanie   baterii   kompleksowemu   serwisowi   hybrydowemu, aby wyregulować poziom elektrolitu w sposób profesjonalny raz na 2 lata pracy baterii.
Chcesz być na bieżąco?
wyślę Ci raz na 3-4 tygodnie na Twojego maila jedno króciutkie video, artykuł + ekskluzywne materiały
Masz pytania? Jeżeli masz w firmie problem związany z bateriami, prostownikami lub serwisem
specjaliści od baterii
Prawidłowa gęstość elektrolitu Gwarancja wysokiej sprawności baterii
Prawidłowa   konserwacja   baterii   trakcyjnej   jest   jednym z    podstawowych    warunków    gwarancji.    Do    elementarnych              codziennych                    czynności                związanych    z    procesem konserwacji zaliczamy kontrolę poziomu elektrolitu. Ogniwo    baterii    trakcyjnej    składa    się    z    elementów konstrukcyjnych        zanurzonych        w        roztworze        kwasu siarkowego.    W    czasie    ładowania    i    rozładowania    ogniwa gęstość    tego    roztworu    ulega    zmianie,    co    jest    bezpośre związane   z   procesem   gromadzenia   i   oddawania   energii   przez płyty ogniwa. Podczas   procesu   ładowania   gęstość   elektrolitu   zwiększa   się, a   cząsteczki   H2O   ulatują   z   ogniwa   pod   postacią   pary   wodnej. Dlatego     takie     ważne     jest,     aby     po     każdym     ładowaniu uzupełniać      elektrolit      w      ogniwie      przy      pomocy      wody destylowanej. Ta     prosta     czynność     konserwacyjna     jest     konieczna     do prawidłowego    funkcjonowania    ogniwa    w    długim    okresie czasu.            Niestety            bardzo            często            jest            wykonywana   w sposób       nieprawidłowy.       Do       najczęstszych       grzechów pracowników   ładowni   możemy   zaliczyć:   przelewanie   wody powyżej     dopuszczalnego     poziomu     (co     powoduje     jego rozcieńczenie),     dolewanie     wody     przed     ładowaniem     (co powoduje    jego    rozlewanie    się    w    czasie    ładowania)    oraz          stosowanie            wody         z         kranu         (minerały         zawarte   w   wodzie niedestylowanej   zaburzają   reakcje   chemiczne   zachodzące   w ogniwie). Nieprawidłowe    konserwowanie    baterii    grozi    trwałą utratą   gwarancji,   a   jego   skutki   możliwe   są   do   naprawienia jedynie    w    czasie    kompleksowego    serwisu    hybrydowego. Dlatego    prawidłowa    konserwacja    jest    podstawą    długiego życia baterii trakcyjnej. Ostatnio    popularne    na    warsztatach    stają    się    przenośne systemy   monitorowania   i   regulowania   poziomu   elektrolitu.              Te               proste                  zestawy                  składające               się   z   gęstościomierza,           oprogramowania            komputerowego   i   regulatora   elektrolitu pozwalają        samodzielnie        regulować        gęstość        kwasu siarkowego.    Pozwala    to    na    przywrócenie    w    warunkach warsztatowych       prawidłowego       poziomu       gęstości       we wszystkich ogniwach. Należy   zatem   zawsze   pamiętać   o   prawidłowej   konserwacji baterii,    ponieważ    tylko    dzięki    niej    możliwe    jest        długie      utrzymanie      baterii      w      wysokiej      sprawności   i   utrzymanie warunków   gwarancji.   Użytkownicy   posiadający   znaczne   ilości baterii   powinni   rozważyć   zakup   systemu   regulacji   elektrolitu, aby   wszelkie   odchylenia   eliminować   jak   najszybciej.   Zaleca się   również   poddawanie   baterii   kompleksowemu   serwisowi hybrydowemu, aby wyregulować poziom elektrolitu w sposób profesjonalny raz na 2 lata pracy baterii.
Powrót na stronę główną bloga
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.