Przez użytkowanie strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych na www.bateko.pl, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
bateko@bateko.pl
+48 (032) 234 22 08
Oferta
Blog
Sklep on-line
Do pobrania
Kontakt
FAQ
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 642-27-16-037
Kompleksowe serwisy hybrydowe Nowa jakość na rynku baterii trakcyjnych
Tradycyjny   serwis   baterii   trakcyjnej,   wykonywany   cyklicznie   w   odstępach   rocznych   lub   dwuletnich,   to najbardziej   rozpowszechniona   forma   konserwacji   baterii   w   Polsce.   Usługa   wykonywana   jest   zazwyczaj   w siedzibie   klienta,   w   jego   warsztacie   lub   ładowni   i   obejmuje   szereg   podstawowych   czynności   pomiarowych, badanie   napięcia   ogniw,   wymianę   uszkodzonych   ogniw   na   nowe   i   uzupełnienie   poziomu   elektrolitu   wodą destylowaną. Niestety   ze   względu   na   to,   że   proces   odbywa   się   w   siedzibie   klienta   i   jest   on   mocno   ograniczony   w czasie,   nie   może   on   być   przeprowadzony   kompleksowo.   Serwisantom   brakuje   specjalistycznych   urządzeń,   nie mają   odpowiednich   pomieszczeń   i   miejsca   do   przeprowadzenia   analiz.   Głównie   z   tego   powodu   bateria   po takim   serwisie   pozostaje   w   identycznym   stanie,   w   jakim   została   zastana.   Wykonane   czynności   pozwalają jedynie   wyleczyć   jej   doraźne   dolegliwości,   jednak   bateria   nadal   niebezpiecznie   zbliża   się   do   poziomu,   w którym nastąpi jej gwałtowna i nagła degradacja.
W   przypadku   serwisów   hybrydowych,   zazwyczaj   wykonywane   są   one   w   specjalistycznych   zakładach, wyposażonych     w     najnowocześniejsze     technologie     pomiarowe     i     narzędzia     umożliwiające     skuteczną konserwację   całej   baterii   trakcyjnej.   Ta   forma   usługi   pozwala   nie   tylko   zbadać   stan   zewnętrzny   baterii,   ale także   zbadać   i   poprawić   stan   wewnętrzny   ogniw.   Kompleksowość   tej   usługi   opiera   się   na   trzech   filarach: dogłębnym   badaniu,   naprawie   mechanicznej   elementów   składowych   baterii   i   odsiarczaniu   płyt   ogniw   przy pomocy   wysokich   częstotliwości.   Nowoczesne   zakłady,   jak   Powerin   oferują   dodatkowo:   monitoring   online stanu   baterii,   śledzenie   przebiegu   procesu   przez   przeglądarkę   oraz   kompletny   raport   po   zakończeniu   usługi. Baterie    dostarczane    są    do    zakładu    poprzez    wyspecjalizowanych    przewoźników    na    zlecenie    serwisu    lub poprzez dedykowany transport.
Najbardziej   popularną   formą   serwisu   hybrydowego   na   Polskim   rynku   w   ostatnich   latach   jest   Battery Care    System,    któremu    udało    się    połączyć    wszystkie    elementy    serwisu    hybrydowego    z    nowoczesnymi technologiami informatycznymi, przez co proces może być śledzony online przez przeglądarkę.
Serwis   rozpoczyna   się   od   kompleksowych   oględzin   stanu   mechanicznego   baterii,   po   których   następuje wymiana    wszystkich    uszkodzonych    elementów    poza    ogniwami.    Kolejnym    krokiem    jest    analiza    rezystancji wewnętrznej   ogniw   i   ocena   sprawności   faktycznej   płyt   ogniwa,   co   pozwala   wyeliminować   wstępnie   ogniwa, które     nie     rokują     pozytywnego     wyniku     regeneracji.     Następnie     bateria     rozładowywana     jest     prądem znamionowym,    czyli    takim,    jaki    producent    podaje    jako    właściwy    do    określenia    jej    sprawności.    W    czasie rozładowania monitorowane są napięcia poszczególnych ogniw. To   badanie   jest   punktem   wyjścia   dla   całej   usługi,   ponieważ   serwisy   hybrydowe,   w   przeciwieństwie   do tradycyjnych   rozliczane   są   od   uzyskanych   efektów,   a   nie   na   podstawie   stałego   kosztu.   Oznacza   to,   że   cena usługi   uzależniona   jest   całkowicie   od   tego,   jak   bardzo   stan   baterii   ulegnie   poprawie   w   stosunku   do   badania początkowego. Po   badaniu   wstępnym   bateria   poddawana   jest   właściwemu   serwisowaniu,   w   tym   celu   mierzony   jest poziom   elektrolitu   i   jego   gęstość,   co   jest   konieczne   do   prawidłowego   zaprogramowania   maszyn   służących   do jego   cyfrowej   regulacji   i   odsiarczania   płyt   ogniwa.   Bateria   poddawana   jest   badaniu   termicznemu,   co   pozwala wykryć ewentualne straty energii elektrycznej na energię cieplną.
Końcowym    etapem    jest    podłączenie    baterii    do    maszyny    dokonującej    regeneracji    odsiarczającej    i cyfrowej    regulacji    elektrolitu.    W    wyniku    tego    procesu    cząsteczki    siarki    zalegające    na    płytach    ogniwa    i dokonujące   ich   trwałej   degradacji   zostają   rozbite   i   przekształcone   w   elektrolit,   co   skutkuje   wyrównaniem   jego gęstości   do   prawidłowego   poziomu.   Eliminacja   zalegających   cząsteczek   siarki   pozwala   chronić   płyty   ogniwa przed   szybką   degradacją   spowodowaną   odrywaniem   się   warstw   płyty,   co   trwale   i   nieodwracalnie   zmniejsza ich sprawność.
Na       zakończenie       powtarzane       czynności   kontrolne:   badanie   poziomu   i   gęstości elektrolitu,   rezystancji   wewnętrznej   i   sprawności ogniw    oraz    badanie    kamerą    termowizyjną.    Na sam         koniec         powtarzana         jest         analiza obciążeniowa    wraz    z    analizą    stanu    ogniw,    co pozwala          obliczyć          wzrost          sprawności akumulatora   i   podać   klientowi   ostateczny   koszt usługi. W   czasie   procesu   dokonywane   są   również czynności    dodatkowe,    takie    jak:    neutralizacja elementów   baterii,   badanie   stanu   przebicia   czy odnowienie         skrzyni.         Bardzo         ciekawym elementem         jest         możliwość         pozyskania dokumentów   o   braku   przebicia   i   stanie   izolacji, które      wymagane      są      przez      UDT      w      celu pozytywnej    decyzji    o    dopuszczeniu    wózka    do użytku.
Porównując   tradycyjny   serwis   z   kompleksowym   serwisem   hybrydowym   bez   trudu   można   zauważyć,   że wykonywanie   serwisu   w   siedzibie   klienta   jest   mniej   skuteczne   i   nie   prowadzi   do   poprawy   stanu   baterii.   Klient decydujący   się   na   wyłączenie   z   użytku   swojej   baterii   na   okres   jednego   tygodnia   otrzymuje   usługę   na   znacznie wyższym poziomie, dokonaną na profesjonalnym sprzęcie i realnie wydłużającą czas eksploatacji jego baterii.
Przeprowadzenie   kompleksowej   analizy   pozwala   także   na   udzielenie   klientowi   przedłużonej   gwarancji   na jego   baterię,   co   dodatkowo   zabezpiecza   go   przed   nieprzewidzianymi   zdarzeniami   mogącymi   wyłączyć   jego baterię   z   użytku.   Tradycyjny   serwis   zakończony   jest   wystawieniem   przez   serwisanta   zbiorczego   dokumentu podsumowującego   naprawę.   W   przypadku   serwisu   hybrydowego   klient   otrzymuje   pełny   kompletny   raport dokumentujący   wszystkie   badania   i   analizy   przeprowadzone   w   czasie   procesu,   co   pozwala   mieć   klientowi całkowitą pewność, w jakim stanie jest jego bateria. Serwisy   hybrydowe   stanowią   przyszłość   rynku   baterii   trakcyjnych   i   powoli   zaczynają   wypierać   tradycyjny serwis   w   dużych   przedsiębiorstwach.   Można   przypuszczać,   że   już   niedługo   rola   tradycyjnego   serwisu   zostanie ograniczona jedynie do preselekcji, które baterie należy poddać serwisowi hybrydowemu.
Chcesz być na bieżąco?
wyślę Ci raz na 3-4 tygodnie na Twojego maila jedno króciutkie video, artykuł + ekskluzywne materiały
Masz pytania? Jeżeli masz w firmie problem związany z bateriami, prostownikami lub serwisem
specjaliści od baterii
Kompleksowe serwisy hybrydowe Nowa jakość na rynku baterii trakcyjnych
Tradycyjny     serwis     baterii     trakcyjnej,     wykonywany cyklicznie     w     odstępach     rocznych     lub     dwuletnich,     to najbardziej   rozpowszechniona   forma   konserwacji   baterii   w           Polsce.               Usługa               wykonywana            jest               zazwyczaj   w     siedzibie      klienta,      w         jego         warsztacie         lub         ładowni   i obejmuje    szereg    podstawowych    czynności    pomiarowych, badanie   napięcia   ogniw,   wymianę   uszkodzonych   ogniw   na nowe i uzupełnienie poziomu elektrolitu wodą destylowaną. Niestety ze względu na to,  że  proces  odbywa  się w   siedzibie   klienta   i   jest   on   mocno   ograniczony w   czasie, nie     może     on     być     przeprowadzony     kompleksowo. Serwisantom    brakuje    specjalistycznych    urządzeń,    nie mają      odpowiednich      pomieszczeń      i      miejsca      do przeprowadzenia   analiz.   Głównie   z   tego   powodu   bateria po  takim   serwisie   pozostaje   w   identycznym  stanie, w   jakim   została   zastana. Wykonane   czynności   pozwalają jedynie     wyleczyć     jej     doraźne     dolegliwości,     jednak bateria  nadal   niebezpiecznie   zbliża   się  do  poziomu, w którym nastąpi jej gwałtowna i nagła degradacja.
Powrót na stronę główną bloga
W      przypadku      serwisów      hybrydowych,      zazwyczaj wykonywane      są      one      w      specjalistycznych      zakładach, wyposażonych         w         najnowocześniejsze         technologie pomiarowe        i        narzędzia        umożliwiające        skuteczną konserwację   całej   baterii   trakcyjnej.   Ta   forma   usługi   pozwala nie   tylko   zbadać   stan   zewnętrzny   baterii,   ale   także   zbadać   i poprawić   stan   wewnętrzny   ogniw.   Kompleksowość   tej   usługi opiera   się   na   trzech   filarach:   dogłębnym   badaniu,   naprawie mechanicznej   elementów   składowych   baterii   i   odsiarczaniu płyt       ogniw       przy       pomocy       wysokich       częstotliwości. Nowoczesne     zakłady,     jak     Powerin     oferują     dodatkowo: monitoring   online   stanu   baterii,   śledzenie   przebiegu   procesu przez    przeglądarkę    oraz    kompletny    raport    po    zakończeniu usługi.      Baterie      dostarczane      są      do      zakładu      poprzez wyspecjalizowanych   przewoźników   na   zlecenie   serwisu   lub poprzez dedykowany transport.
Najbardziej   popularną   formą   serwisu   hybrydowego   na Polskim   rynku   w   ostatnich   latach   jest   Battery   Care   System, któremu    udało    się    połączyć    wszystkie    elementy    serwisu                                  hybrydowego            z            nowoczesnymi            technologiami informatycznymi,   przez   co   proces   może   być   śledzony   online przez przeglądarkę.
Serwis    rozpoczyna    się    od    kompleksowych    oględzin stanu   mechanicznego   baterii,   po   których   następuje   wymiana wszystkich      uszkodzonych      elementów      poza      ogniwami. Kolejnym     krokiem     jest     analiza     rezystancji     wewnętrznej ogniw   i   ocena   sprawności   faktycznej   płyt   ogniwa,   co   pozwala wyeliminować       wstępnie       ogniwa,       które       nie       rokują pozytywnego       wyniku       regeneracji.       Następnie       bateria rozładowywana   jest   prądem   znamionowym,   czyli   takim,   jaki producent      podaje      jako      właściwy      do      określenia      jej sprawności.     W     czasie     rozładowania     monitorowane     napięcia poszczególnych ogniw. To    badanie    jest    punktem    wyjścia    dla    całej    usługi, ponieważ      serwisy      hybrydowe,      w      przeciwieństwie      do tradycyjnych   rozliczane   są   od   uzyskanych   efektów,   a   nie   na podstawie     stałego     kosztu.     Oznacza     to,     że     cena     usługi uzależniona   jest   całkowicie   od   tego,   jak   bardzo   stan   baterii ulegnie poprawie w stosunku do badania początkowego. Po      badaniu      wstępnym      bateria      poddawana      jest właściwemu   serwisowaniu,   w   tym   celu   mierzony   jest   poziom elektrolitu   i   jego   gęstość,   co   jest   konieczne   do   prawidłowego zaprogramowania     maszyn     służących     do     jego     cyfrowej regulacji   i   odsiarczania   płyt   ogniwa.   Bateria   poddawana   jest badaniu   termicznemu,   co   pozwala   wykryć   ewentualne   straty energii elektrycznej na energię cieplną.
Końcowym      etapem      jest      podłączenie      baterii      do maszyny                  dokonującej                     regeneracji               odsiarczającej   i cyfrowej     regulacji     elektrolitu.     W     wyniku     tego     procesu cząsteczki            siarki            zalegające               na               płytach               ogniwa   i dokonujące            ich         trwałej         degradacji         zostają         rozbite   i przekształcone   w   elektrolit,   co   skutkuje   wyrównaniem   jego gęstości   do   prawidłowego   poziomu.   Eliminacja   zalegających cząsteczek   siarki   pozwala   chronić   płyty   ogniwa   przed   szybką degradacją   spowodowaną   odrywaniem                  się                     warstw                    płyty,                     co                  trwale   i   nieodwracalnie   zmniejsza   ich sprawność.
​Na     zakończenie     powtarzane     są     czynności     kontrolne: badanie   poziomu   i   gęstości   elektrolitu,   rezystancji   wewnętrznej   i sprawności   ogniw   oraz   badanie   kamerą   termowizyjną.   Na   sam koniec    powtarzana    jest    analiza    obciążeniowa    wraz    z    analizą stanu      ogniw,      co      pozwala      obliczyć      wzrost      sprawności akumulatora i podać klientowi ostateczny koszt usługi. W    czasie    procesu    dokonywane    są    również    czynności dodatkowe,   takie   jak:   neutralizacja   elementów   baterii,   badanie stanu     przebicia     czy     odnowienie     skrzyni.     Bardzo     ciekawym elementem    jest    możliwość    pozyskania    dokumentów    o    braku przebicia   i   stanie   izolacji,   które   wymagane      są      przez         UDT            w           celu   pozytywnej   decyzji o dopuszczeniu wózka do użytku.
Porównując      tradycyjny      serwis      z      kompleksowym serwisem     hybrydowym     bez     trudu     można     zauważyć,     że wykonywanie     serwisu     w     siedzibie     klienta     jest     mniej skuteczne   i   nie   prowadzi   do   poprawy   stanu   baterii.   Klient decydujący    się    na    wyłączenie    z    użytku    swojej    baterii    na okres     jednego     tygodnia     otrzymuje     usługę     na     znacznie wyższym   poziomie,   dokonaną   na   profesjonalnym   sprzęcie   i realnie wydłużającą czas eksploatacji jego baterii.
Przeprowadzenie   kompleksowej   analizy   pozwala   także na    udzielenie    klientowi    przedłużonej    gwarancji    na    jego baterię,        co        dodatkowo        zabezpiecza        go        przed nieprzewidzianymi    zdarzeniami    mogącymi    wyłączyć    jego baterię      z      użytku.      Tradycyjny      serwis      zakończony      jest wystawieniem     przez     serwisanta     zbiorczego     dokumentu podsumowującego       naprawę.       W       przypadku       serwisu hybrydowego     klient     otrzymuje     pełny     kompletny     raport dokumentujący   wszystkie   badania   i   analizy   przeprowadzone w    czasie    procesu,    co    pozwala    mieć    klientowi    całkowitą pewność, w jakim stanie jest jego bateria. Serwisy   hybrydowe   stanowią   przyszłość   rynku   baterii trakcyjnych   i   powoli   zaczynają   wypierać   tradycyjny   serwis   w dużych    przedsiębiorstwach.    Można    przypuszczać,    że    już niedługo    rola    tradycyjnego    serwisu    zostanie    ograniczona jedynie     do     preselekcji,     które     baterie     należy     poddać serwisowi hybrydowemu.
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.