BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 6422716037
Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
+48 (032) 234 22 08
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.:)
bateko@bateko.pl
32 234 22 08
Jak zregenerować akumulator kwasowy?
Istrukcja krok po kroku!

Jak odsiarczyć akumulator kwasowy?

Podstawowym   problemem   użytkowania   baterii   trakcyjnych   jest   zmniejszająca   się   z   upływem czasu   pojemność   ogniw ,   przez   co   wózek   widłowy   jest   w   stanie   pracować   krócej   na   jednym   pełnym ładowaniu.   Zasada   jest   prosta   -   im   mniej   przykładamy   się   do   prawidłowej   konserwacji   ogniw,   tym szybciej będą one tracić swoje właściwości.

Czym jest zasiarczenie akumulatora?

Aby   zrozumieć   czym   jest   zasiarczenie   akumulatora,   trzeba   wiedzieć   o   tym,   że   jego   konstrukcja   i zasada    działania    bazuje    w    głównej    mierze    na    reakcjach    chemicznych,    które    zachodzą    w    czasie przepływu    energii    elektrycznej.    Wszystkie    te    reakcje    mają    miejsce    w    elektrolicie ,    który    jest roztworem   kwasu   siarkowego,   w   którym   zatopione   są   elementy   konstrukcyjne   ogniwa   tzw.   płyty dodatnie i ujemne rozdzielone separatorami. W   warunkach    normalnego    użytkowania    reakcja    chemiczna    powodująca    gromadzenie    energii elektrycznej    i    oddawanie    energii    elektrycznej    jest    w    pełni    odwracalna.    Jednak    jeżeli    ogniwa użytkowane    są    niezgodnie    z    przeznaczeniem    lub    pomijane    są    cykle    konserwacyjne,    to    zaczyna występować   zjawisko   zasiarczania   się   ogniw .   Zjawisko   to,   jest   niczym   innym   jak   wytrącaniem   się cząsteczek siarki i ich osadzaniem na płytach ogniw w formie kryształów. Powyższe   negatywne   zjawisko   niesie   za   sobą   poważne   konsekwencje.   Wytrącone   cząsteczki siarki   powodują   zmniejszenie   gęstości   elektrolitu ,   przez   co   reakcje   chemiczne   przebiegają   wolniej   i powodują    wytwarzanie    się    zwiększonej    ilości    energii    cieplnej.    Płyty    ogniwa    pokryte    kryształami posiadają    mniejszą    powierzchnię,    przez    co    są    w    stanie    przyjąć    mniej    energii.    Dodatkowo,    gdy kryształy   osiągną   pokaźny   rozmiar,   mogę   oderwać   materiał   aktywny   z   płyt   ogniwa,   przez   co   ogniwo staje się trwale uszkodzone .

Po co wykonuje się

 odsiarczanie akumulatora kwasowego?

Odsiarczanie     akumulatora    wykonuje     się    w     celu     usunięcia     wszystkich     kryształów     siarki osadzonych    na    płytach    ogniwa    i    ich    ponownego    rozpuszczenia    w    elektrolicie .    W    ten    sposób przywracamy   powierzchnię   na   płytach   ogniwach   i   zwiększamy   gęstość   elektrolitu.   Należy   jednak pamiętać   o   najważniejszej   rzeczy.   Zasiarczenie   jest   objawem   niewłaściwej   konserwacji   i   serwisowania baterii,   dlatego   odsiarczajac   ogniwo   walczymy   jedynie   z   uciążliwymi   objawami,   których   przyczyna może   być   umiejscowiona   w   uszkodzeniu   mechanicznym   baterii.   Dokonywanie   samego   odsiarczenia przynosi   raczej   krótkotrwałe   efekty   i   musi   być   połączone   z   kompleksowym   serwisem   oraz   poprawą świadomości użytkownika końcowego .

Czym jest ł

adowanie odsiarczające?

Ładowanie    odsiarczające    można    podzielić    na    kilka    typów    w    zależności    od    zastosowanej technologii.   Jeżeli   chodzi   o   przestarzałe   metody   z   ubiegłej   epoki,   to   wyróżniamy:   ładowanie   bardzo niskim   prądem   przez   bardzo   długi   czas   powyżej   progu   napięciowego   oraz ładowanie   bardzo   wysokim prądem jednocześnie monitorując temperaturę ogniw. Nowocześniejsze      regeneratory      lub      prostowniki      odsiarczające      regenerują      na      zasadzie naprzemiennych   następujących   po   sobie   cyklów   ładowania   i   rozładowania   przy   pomocy   technologii prostowników   HF .   Najnowocześniejsze   metody   to   te,   które   uzupełniają   ładowanie   o   tzw.   puls   o bardzo   wysokiej   częstotliwości,   która   sięga   do   kilkuset   tysięcy   drgań   na   sekundę.   Pozwala   to   bardzo dokładnie rozbić kryształki i rozpuścić je w elektrolicie.

Jak przebiega reanimacja akumulatora krok po kroku?

Jak   było   wspomniane   już   wcześniej   odsiarczanie   akumulatora   jest   bardzo   potrzebne,   jednak   nie przynosi    długofalowych    i    wymiernych    korzyści.    Właśnie    z    tego    powodu    powstają    warsztaty serwisowania     hybrydowego ,     które     łączą     najnowsze     metody     odsiarczania     akumulatorów     z kompleksową   diagnostyką   baterii   i   jej   serwisem.   Przykładem   takiego   serwisu   może   być   Battery   Care System  oferowany przez firmę BATEKO. Bateria    przed    poddaniem    jej    procesowi    reanimacji    akumulatora    poprzez    jego    odsiarczenie poddawana   jest   szeregowi   analiz.   Każda   analiza   zakończona   jest   kompleksowym   raportem,   naprawą uszkodzonych   elementów,   a   dopiero,   gdy   bateria   uzyskuje   pełną   sprawność   mechaniczną   poddawana jest ładowaniu odsiarczającemu. Ten   sposób   serwisowania   baterii   okazał   się   z   biegiem   czasu   najskuteczniejszy,   co   potwierdzają liczne   pozytywne   opinie   klientów,   którzy   skorzystali   z   tych   usług.   Baterie   poddawane   serwisowi hybrydowemu   odzyskują   swoją   sprawność   i   pojemność   na   wiele   lat ,   przez   co   służą   dalej   swoim użytkownikom.
KONTAKT
Jak zregenerować akumulator kwasowy?
Istrukcja krok po kroku!

Jak        

odsiarczyć        

akumulator

kwasowy?

Podstawowym    problemem    użytkowania    baterii trakcyjnych   jest   zmniejszająca   się   z   upływem   czasu pojemność   ogniw ,   przez   co   wózek   widłowy   jest   w stanie   pracować   krócej   na   jednym   pełnym ładowaniu. Zasada    jest    prosta    -    im    mniej    przykładamy    się    do prawidłowej    konserwacji    ogniw,    tym    szybciej    będą one tracić swoje właściwości.

Czym            

jest            

zasiarczenie

akumulatora?

Aby       zrozumieć       czym       jest       zasiarczenie akumulatora,     trzeba     wiedzieć     o     tym,     że     jego konstrukcja    i    zasada    działania    bazuje    w    głównej mierze   na   reakcjach   chemicznych,   które   zachodzą   w czasie   przepływu   energii   elektrycznej.   Wszystkie   te reakcje     mają     miejsce     w     elektrolicie ,     który     jest roztworem   kwasu   siarkowego, w   którym   zatopione   elementy   konstrukcyjne   ogniwa   tzw.   płyty   dodatnie   i ujemne rozdzielone separatorami. W   warunkach   normalnego   użytkowania   reakcja chemiczna        powodująca        gromadzenie        energii elektrycznej   i   oddawanie   energii   elektrycznej   jest   w pełni   odwracalna.   Jednak   jeżeli   ogniwa   użytkowane są    niezgodnie    z    przeznaczeniem    lub    pomijane    cykle      konserwacyjne,      to      zaczyna      występować zjawisko    zasiarczania    się    ogniw .    Zjawisko    to,    jest niczym   innym   jak   wytrącaniem   się   cząsteczek   siarki   i ich      osadzaniem      na      płytach      ogniw      w      formie kryształów. Powyższe    negatywne    zjawisko    niesie    za    sobą poważne   konsekwencje.   Wytrącone   cząsteczki   siarki powodują   zmniejszenie   gęstości   elektrolitu ,   przez   co reakcje    chemiczne    przebiegają    wolniej    i    powodują wytwarzanie   się   zwiększonej   ilości   energii   cieplnej. Płyty   ogniwa   pokryte   kryształami   posiadają   mniejszą powierzchnię,    przez    co    są    w    stanie    przyjąć    mniej energii.   Dodatkowo,   gdy   kryształy   osiągną   pokaźny rozmiar,    mogę    oderwać    materiał    aktywny    z    płyt ogniwa,      przez      co      ogniwo      staje      się      trwale uszkodzone .

Po    

co    

wykonuje    

się

    

odsiarczanie    

akumulatora

kwasowego?

Odsiarczanie   akumulatora   wykonuje   się   w   celu usunięcia   wszystkich   kryształów   siarki   osadzonych na   płytach   ogniwa   i   ich   ponownego   rozpuszczenia   w elektrolicie .        W        ten        sposób        przywracamy powierzchnię    na    płytach    ogniwach    i    zwiększamy gęstość     elektrolitu.     Należy     jednak     pamiętać     o najważniejszej     rzeczy.     Zasiarczenie     jest     objawem niewłaściwej     konserwacji     i     serwisowania     baterii, dlatego    odsiarczajac    ogniwo    walczymy    jedynie    z uciążliwymi   objawami,   których   przyczyna   może   być umiejscowiona   w   uszkodzeniu   mechanicznym   baterii. Dokonywanie    samego    odsiarczenia    przynosi    raczej krótkotrwałe     efekty     i     musi     być     połączone     z kompleksowym          serwisem          oraz          poprawą świadomości użytkownika końcowego .

Czym              

jest             

ł

adowanie

odsiarczające?

Ładowanie    odsiarczające    można    podzielić    na kilka       typów      w       zależności       od       zastosowanej technologii.    Jeżeli    chodzi    o    przestarzałe    metody    z ubiegłej    epoki,    to    wyróżniamy:    ładowanie    bardzo niskim    prądem    przez    bardzo    długi    czas    powyżej progu   napięciowego   oraz   ładowanie   bardzo   wysokim prądem      jednocześnie      monitorując      temperaturę ogniw. Nowocześniejsze    regeneratory    lub    prostowniki odsiarczające            regenerują            na            zasadzie naprzemiennych     następujących     po     sobie     cyklów ładowania   i   rozładowania   przy   pomocy   technologii prostowników   HF .   Najnowocześniejsze   metody   to   te, które    uzupełniają    ładowanie    o    tzw.    puls    o    bardzo wysokiej     częstotliwości,     która     sięga     do     kilkuset tysięcy     drgań     na     sekundę.     Pozwala     to     bardzo dokładnie      rozbić      kryształki      i      rozpuścić      je      w elektrolicie.

Jak  

przebiega  

reanimacja  

akumu

-

latora krok po kroku?

Jak   było   wspomniane   już   wcześniej   odsiarczanie akumulatora     jest     bardzo     potrzebne,     jednak     nie przynosi     długofalowych     i     wymiernych     korzyści. Właśnie      z      tego      powodu      powstają      warsztaty serwisowania   hybrydowego ,   które   łączą   najnowsze metody   odsiarczania   akumulatorów   z   kompleksową diagnostyką     baterii     i     jej     serwisem.     Przykładem takiego    serwisu    może    być    Battery    Care    System   oferowany przez firmę BATEKO. Bateria       przed       poddaniem       jej       procesowi reanimacji    akumulatora    poprzez    jego    odsiarczenie poddawana     jest     szeregowi     analiz.     Każda     analiza zakończona   jest   kompleksowym   raportem,   naprawą uszkodzonych    elementów,    a    dopiero,    gdy    bateria uzyskuje   pełną   sprawność   mechaniczną   poddawana jest ładowaniu odsiarczającemu. Ten    sposób    serwisowania    baterii    okazał    się    z biegiem     czasu     najskuteczniejszy,     co     potwierdzają liczne   pozytywne   opinie   klientów,   którzy   skorzystali   z tych       usług.       Baterie        poddawane        serwisowi hybrydowemu       odzyskują       swoją       sprawność       i pojemność   na   wiele   lat ,   przez   co   służą   dalej   swoim użytkownikom.
BATEKO Sp. z o.o. ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska bateko@bateko.pl; +48 (032) 234 22 08 Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
KONTAKT