Przez użytkowanie strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych na www.bateko.pl, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
Chcesz być na bieżąco?
wyślę Ci raz na 3-4 tygodnie na Twojego maila jedno króciutkie video, artykuł + ekskluzywne materiały
Masz pytania? Jeżeli masz w firmie problem związany z bateriami, prostownikami lub serwisem
bateko@bateko.pl
+48 (032) 234 22 08
Jak zregenerować akumulator kwasowy? Instrukcja krok po kroku!

Jak odsiarczyć akumulator kwasowy?

Podstawowym    problemem    użytkowania    baterii    trakcyjnych    jest    zmniejszająca    się    z    upływem    czasu pojemność   ogniw ,   przez   co   wózek   widłowy   jest   w   stanie   pracować   krócej   na   jednym   pełnym   ładowaniu. Zasada   jest   prosta   -   im   mniej   przykładamy   się   do   prawidłowej   konserwacji   ogniw,   tym   szybciej   będą   one   tracić swoje właściwości.

Czym jest zasiarczenie akumulatora?

Aby   zrozumieć   czym   jest   zasiarczenie   akumulatora,   trzeba   wiedzieć   o   tym,   że   jego   konstrukcja   i   zasada działania   bazuje   w   głównej   mierze   na   reakcjach   chemicznych,   które   zachodzą   w   czasie   przepływu   energii elektrycznej.   Wszystkie   te   reakcje   mają   miejsce   w   elektrolicie ,   który   jest   roztworem   kwasu   siarkowego,   w którym zatopione są elementy konstrukcyjne ogniwa tzw. płyty dodatnie i ujemne rozdzielone separatorami. W     warunkach     normalnego     użytkowania     reakcja     chemiczna     powodująca     gromadzenie     energii elektrycznej   i   oddawanie   energii   elektrycznej   jest   w   pełni   odwracalna.   Jednak   jeżeli   ogniwa   użytkowane   niezgodnie    z    przeznaczeniem    lub    pomijane    są    cykle    konserwacyjne,    to    zaczyna    występować    zjawisko zasiarczania   się   ogniw .   Zjawisko   to,   jest   niczym   innym   jak   wytrącaniem   się   cząsteczek   siarki   i   ich   osadzaniem na płytach ogniw w formie kryształów. Powyższe    negatywne    zjawisko    niesie    za    sobą    poważne    konsekwencje.    Wytrącone    cząsteczki    siarki powodują   zmniejszenie   gęstości   elektrolitu ,   przez   co   reakcje   chemiczne   przebiegają   wolniej   i   powodują wytwarzanie   się   zwiększonej   ilości   energii   cieplnej.   Płyty   ogniwa   pokryte   kryształami   posiadają   mniejszą powierzchnię,   przez   co   są   w   stanie   przyjąć   mniej   energii.   Dodatkowo,   gdy   kryształy   osiągną   pokaźny   rozmiar, mogę oderwać materiał aktywny z płyt ogniwa, przez co ogniwo staje się trwale uszkodzone .

Po co wykonuje się

 odsiarczanie akumulatora kwasowego?

Odsiarczanie   akumulatora   wykonuje   się   w   celu   usunięcia   wszystkich   kryształów   siarki   osadzonych   na płytach   ogniwa   i   ich   ponownego   rozpuszczenia   w   elektrolicie .   W   ten   sposób   przywracamy   powierzchnię   na płytach    ogniwach    i    zwiększamy    gęstość    elektrolitu.    Należy    jednak    pamiętać    o    najważniejszej    rzeczy. Zasiarczenie    jest    objawem    niewłaściwej    konserwacji    i    serwisowania    baterii,    dlatego    odsiarczajac    ogniwo walczymy    jedynie    z    uciążliwymi    objawami,    których    przyczyna    może    być    umiejscowiona    w    uszkodzeniu mechanicznym   baterii.   Dokonywanie   samego   odsiarczenia   przynosi   raczej   krótkotrwałe   efekty   i   musi   być połączone z kompleksowym serwisem oraz poprawą świadomości użytkownika końcowego .

Czym jest ł

adowanie odsiarczające?

Ładowanie   odsiarczające   można   podzielić   na   kilka   typów   w   zależności   od   zastosowanej   technologii. Jeżeli   chodzi   o   przestarzałe   metody   z   ubiegłej   epoki,   to   wyróżniamy:   ładowanie   bardzo   niskim   prądem   przez bardzo    długi    czas    powyżej    progu    napięciowego    oraz    ładowanie    bardzo    wysokim    prądem    jednocześnie monitorując temperaturę ogniw. Nowocześniejsze   regeneratory   lub   prostowniki   odsiarczające   regenerują   na   zasadzie   naprzemiennych następujących    po    sobie    cyklów    ładowania    i    rozładowania    przy    pomocy    technologii    prostowników    HF . Najnowocześniejsze   metody   to   te,   które   uzupełniają   ładowanie   o   tzw.   puls   o   bardzo   wysokiej   częstotliwości, która   sięga   do   kilkuset   tysięcy   drgań   na   sekundę.   Pozwala   to   bardzo   dokładnie   rozbić   kryształki   i   rozpuścić   je w elektrolicie.

Jak przebiega reanimacja akumulatora krok po kroku?

Jak   było   wspomniane   już   wcześniej   odsiarczanie   akumulatora   jest   bardzo   potrzebne,   jednak   nie   przynosi długofalowych     i     wymiernych     korzyści.     Właśnie     z     tego     powodu     powstają     warsztaty     serwisowania hybrydowego ,   które   łączą   najnowsze   metody   odsiarczania   akumulatorów   z   kompleksową   diagnostyką   baterii i jej serwisem. Przykładem takiego serwisu może być Battery Care System  oferowany przez firmę BATEKO. Bateria   przed   poddaniem   jej   procesowi   reanimacji   akumulatora   poprzez   jego   odsiarczenie   poddawana jest    szeregowi    analiz.    Każda    analiza    zakończona    jest    kompleksowym    raportem,    naprawą    uszkodzonych elementów,    a    dopiero,    gdy    bateria    uzyskuje    pełną    sprawność    mechaniczną    poddawana    jest    ładowaniu odsiarczającemu. Ten   sposób   serwisowania   baterii   okazał   się   z   biegiem   czasu   najskuteczniejszy,   co   potwierdzają   liczne pozytywne   opinie   klientów,   którzy   skorzystali   z   tych   usług.   Baterie   poddawane   serwisowi   hybrydowemu odzyskują swoją sprawność i pojemność na wiele lat , przez co służą dalej swoim użytkownikom.
Oferta
Blog
Sklep on-line
Do pobrania
Kontakt
FAQ
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 642-27-16-037
specjaliści od baterii
Jak zregenerować akumulator kwasowy? Instrukcja krok po kroku!

Jak odsiarczyć akumulator kwasowy?

Podstawowym       problemem       użytkowania       baterii trakcyjnych     jest     zmniejszająca     się     z     upływem     czasu pojemność ogniw , przez co wózek widłowy jest w    stanie    pracować    krócej    na    jednym    pełnym    ładowaniu. Zasada     jest     prosta     -     im     mniej     przykładamy     się     do prawidłowej    konserwacji    ogniw,    tym    szybciej    będą    one tracić swoje właściwości.

Czym jest zasiarczenie akumulatora?

Aby    zrozumieć    czym    jest    zasiarczenie    akumulatora, trzeba   wiedzieć   o   tym,   że   jego   konstrukcja   i   zasada   działania bazuje   w   głównej   mierze   na   reakcjach   chemicznych,   które zachodzą      w      czasie      przepływu      energii      elektrycznej. Wszystkie   te   reakcje   mają   miejsce   w   elektrolicie ,   który   jest roztworem    kwasu    siarkowego,    w    którym    zatopione    elementy     konstrukcyjne     ogniwa     tzw.     płyty     dodatnie     i ujemne rozdzielone separatorami. W      warunkach      normalnego      użytkowania      reakcja chemiczna   powodująca   gromadzenie   energii   elektrycznej         i        oddawanie   energii   elektrycznej    jest w   pełni   odwracalna.   Jednak   jeżeli   ogniwa   użytkowane   niezgodnie     z     przeznaczeniem     lub     pomijane     są     cykle konserwacyjne,        to        zaczyna        występować        zjawisko zasiarczania   się   ogniw .   Zjawisko   to,   jest   niczym   innym   jak wytrącaniem    się    cząsteczek    siarki    i    ich    osadzaniem    na płytach ogniw w formie kryształów. Powyższe   negatywne   zjawisko   niesie   za   sobą   poważne konsekwencje.      Wytrącone      cząsteczki      siarki      powodują zmniejszenie      gęstości      elektrolitu ,      przez      co      reakcje chemiczne   przebiegają   wolniej   i   powodują   wytwarzanie   się zwiększonej    ilości    energii    cieplnej.    Płyty    ogniwa    pokryte kryształami   posiadają   mniejszą   powierzchnię,   przez   co   są   w stanie    przyjąć    mniej    energii.    Dodatkowo,    gdy    kryształy osiągną   pokaźny   rozmiar,   mogę   oderwać   materiał   aktywny   z płyt ogniwa, przez co ogniwo staje  się  trwale  uszkodzone .

Po co wykonuje się

 odsiarczanie akumulatora kwasowego?

Odsiarczanie     akumulatora     wykonuje     się     w     celu usunięcia     wszystkich     kryształów     siarki     osadzonych     na płytach ogniwa i ich ponownego rozpuszczenia w   elektrolicie .   W   ten   sposób   przywracamy   powierzchnię   na płytach    ogniwach    i    zwiększamy    gęstość                        elektrolitu.                      Należy       jednak      pamiętać o      najważniejszej      rzeczy.      Zasiarczenie      jest      objawem niewłaściwej    konserwacji    i    serwisowania    baterii,    dlatego              odsiarczajac     ogniwo     walczymy     jedynie z     uciążliwymi     objawami,     których     przyczyna     może     być umiejscowiona     w     uszkodzeniu     mechanicznym     baterii. Dokonywanie      samego      odsiarczenia      przynosi      raczej krótkotrwałe      efekty     i      musi      być      połączone z    kompleksowym    serwisem    oraz    poprawą    świadomości użytkownika końcowego .

Czym jest ł

adowanie odsiarczające?

Ładowanie    odsiarczające    można    podzielić    na    kilka typów    w    zależności    od    zastosowanej    technologii.    Jeżeli chodzi     o     przestarzałe     metody     z     ubiegłej     epoki,     to wyróżniamy:   ładowanie   bardzo   niskim   prądem   przez   bardzo długi    czas    powyżej    progu    napięciowego    oraz    ładowanie bardzo       wysokim       prądem       jednocześnie       monitorując temperaturę ogniw. Nowocześniejsze       regeneratory       lub       prostowniki odsiarczające     regenerują     na     zasadzie     naprzemiennych następujących        po       sobie      cyklów      ładowania i   rozładowania   przy   pomocy   technologii   prostowników   HF . Najnowocześniejsze     metody     to     te,     które     uzupełniają ładowanie    o    tzw.    puls    o    bardzo    wysokiej    częstotliwości, która   sięga   do   kilkuset   tysięcy   drgań   na   sekundę.   Pozwala   to bardzo     dokładnie     rozbić     kryształki     i     rozpuścić     je     w elektrolicie.

Jak przebiega reanimacja akumulatora krok po kroku?

Jak     było     wspomniane     już     wcześniej     odsiarczanie akumulatora    jest    bardzo    potrzebne,    jednak    nie    przynosi długofalowych     i     wymiernych     korzyści.     Właśnie     z     tego powodu   powstają   warsztaty   serwisowania   hybrydowego , które   łączą   najnowsze   metody   odsiarczania   akumulatorów   z kompleksową       diagnostyką       baterii       i       jej       serwisem. Przykładem   takiego   serwisu   może   być   Battery   Care   System   oferowany przez firmę BATEKO. Bateria    przed    poddaniem    jej    procesowi    reanimacji akumulatora    poprzez    jego    odsiarczenie    poddawana    jest szeregowi       analiz.       Każda       analiza       zakończona       jest kompleksowym         raportem,         naprawą         uszkodzonych elementów,      a      dopiero,      gdy      bateria      uzyskuje      pełną sprawność      mechaniczną      poddawana      jest      ładowaniu odsiarczającemu. Ten sposób serwisowania baterii okazał się z    biegiem    czasu    najskuteczniejszy,    co    potwierdzają    liczne pozytywne   opinie   klientów,   którzy   skorzystali   z   tych   usług. Baterie           poddawane           serwisowi           hybrydowemu                                                                               odzyskują        swoją         sprawność i    pojemność    na    wiele    lat ,    przez    co    służą    dalej    swoim użytkownikom.
Powrót na stronę główną bloga
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.