Przez użytkowanie strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych na www.bateko.pl, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
bateko@bateko.pl
+48 (032) 234 22 08
Oferta
Blog
Sklep on-line
Do pobrania
Kontakt
FAQ
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 642-27-16-037
Gwarancja producenta baterii Dlaczego nawet nie wiesz, że już ją utraciłeś?
Gwarancja   producenta   jest   zaraz   po   cenie   baterii   najważniejszym   czynnikiem,   na   który   zwraca   uwagę niedoświadczony   użytkownik   baterii.   Większość   baterii   na   Polskim   rynku   posiada   gwarancję   na   okres   12   do   24 miesięcy,   lecz   niektórzy   producenci   udzielają   gwarancji   na   okres   do   5   lat,   jeżeli   klient   spełni   dodatkowe wymagania odnośnie prawidłowej konserwacji. Kluczowe   znaczenie   ma   jednak   treść   karty   gwarancyjnej,   ponieważ   to   ona   ma   zasadniczy   wpływ   na   to, czy   gwarancja   w   danym   przypadku   przysługuje   klientowi,   czy   jednak   będzie   musiał   pokryć   koszty   naprawy   z własnej kieszeni. Zdecydowana   większość   kart   gwarancyjnych   nakłada   na   klienta   bardzo   restrykcyjne   zalecenia,   których nieprzestrzeganie skutkuje natychmiastowym utraceniem prawa do darmowego serwisu gwarancyjnego.
Użytkownik, który nie zapozna się z dokładnymi warunkami gwarancji, może ją utracić nawet, gdy zachował wszystkie zasady prawidłowego konserwowania i użytkowania ogniw.
Część   z   tych   zaleceń   znajduje   uzasadnienie   w   praktyce   użytkowania   baterii   trakcyjnych,   ponieważ   ich nieprzestrzeganie   może   doprowadzić   do   trwałego   uszkodzenia   ogniw.   Niestety   bardzo   często   producenci nakładają   na   użytkownika   czynności,   które   nie   są   bezpośrednio   związane   z   prawidłową   konserwacją   baterii czy   jej   użytkowaniem,   jak   np.   prowadzenie   dzienniczka   ładowań   i   rozładowań   czy   dokumentowanie   procesu uzupełniania elektrolitu.
Użytkownik,    który    nie    zapozna    się    z    dokładnymi    warunkami    gwarancji,    może    ją    utracić    nawet,    gdy zachował    wszystkie    zasady    prawidłowego    konserwowania    i    użytkowania    ogniw.    Wystarczy    zapomnieć    o prowadzeniu    jednego    z    dzienników    i    producent    ma    prawo    podważyć    roszczenie    gwarancyjne    klienta. Wspomnieć   należy   także   o   tym,   że   prowadzenie   szczegółowego   dziennika   rozładowań   i   ładowań   w   firmie, która    posiada    100    -    200    baterii    jest    po    prostu    niemożliwe    do    zrealizowania,    tym    bardziej,    jeżeli    firma wynajmuje część swoich baterii klientom.
Niestety    przy    prawidłowym    prowadzeniu dokumentacji,    również    można    narazić    się    na nieprzyjemności      związane      z      podważeniem naszego    prawa    do    gwarancji.    Dzieje    się    tak dlatego,   że   wszystkie   usterki   interpretowane   przez     serwisanta     na     niekorzyść     klienta.     Dla przykładu,     nieprawidłowy     poziom     elektrolitu będzie    świadczył    o    niedochowaniu    obowiązku uzupełniania    wody    po    ładowaniu    czy    nawet dolewaniu    wody    przed    ładowaniem.    Elektrolit wyciekający   do   skrzyni   baterii   lub   pokrywający powierzchnię       ogniw       świadczyć       będzie       o stosowaniu      niewłaściwego      prostownika      lub ustawieniu    zbyt    wysokiego    prądu    ładowania. Jeżeli    bateria    w    krótkim    czasie    utraci    znaczną część      sprawności,      będzie      to      świadczyć      o nieprawidłowym      wyborze      typu      baterii      do urządzenia   lub   o   zbyt   głębokim   rozładowywaniu jej.   W   tym   ostatnim   wypadku   wcale   nie   trzeba dokonywać   głębokich   rozładowań,   wystarczy,   że serwisant       stwierdzi       brak       zainstalowanych zabezpieczeń   przed   głębokim   rozładowaniem   w urządzeniu,   aby   zaprotokołować   nieprawidłowe użytkowanie      baterii.      Wymiana      łącznika      na baterii     przez     osobę     do     tego     nieuprawnioną może   zostać   zinterpretowane,   jako   dokonywanie samodzielnych napraw.
J edynym      sposobem      zabezpieczenia      się      przed      tego      typu      oskarżeniami      jest      zamontowanie kompleksowego   systemu   monitoringu   na   wszystkich   bateriach.   W   ten   sposób   w   przypadku   sytuacji   spornych, można udokumentować sposób użytkowania baterii kompleksowym raportem. W   praktyce   jednak   niewielu   klientów   może   sobie   pozwolić   na   zainstalowanie   takiego   systemu.   W   rezultacie serwis   gwarancyjny   polega   na   podstawowej   konserwacji   ogniwa   i   eliminacji   uszkodzonych   łączników   oraz śrub.   Jeżeli   zostaną   wykryte   uszkodzone   ogniwa,   najczęściej   wymiana   i   tak   odbywa   się   na   koszt   klienta, ponieważ zdaniem serwisu sam fakt uszkodzenia ogniwa świadczy o niewłaściwej eksploatacji baterii.
Wiara w niezawodność baterii oparta tylko i wyłącznie na długości gwarancji może skończyć się sporym rozczarowaniem.
Wiara   w   niezawodność   baterii   oparta   tylko   i   wyłącznie   na   długości   gwarancji   może   skończyć   się   sporym rozczarowaniem.   O   wiele   lepiej   oddać   cyklicznie   baterię   do   kompleksowego   serwisu,   który   naprawi   wszystkie usterki   zanim   spowodują   uszkodzenie   ogniwa,   niż   opierać   się   na   ślepej   wierze,   że   za   wszystkie   usterki   w okresie   gwarancyjnym   odpowiedzialność   ponosi   producent.   To   na   kliencie   spoczywa   odpowiedzialność   za baterię,   dlatego   powinien   on   nie   tylko   sugerować   się   ceną   ogniw   i   gwarancją,   ale   przede   wszystkim   zwracać uwagę    na    jakość    ich    wykonania,    która    bez    wątpliwości    przełoży    się    na    ilość    problemów    z    baterią    i    jej niezawodność.
Chcesz być na bieżąco?
wyślę Ci raz na 3-4 tygodnie na Twojego maila jedno króciutkie video, artykuł + ekskluzywne materiały
Masz pytania? Jeżeli masz w firmie problem związany z bateriami, prostownikami lub serwisem
specjaliści od baterii
Gwarancja producenta baterii  Dlaczego nawet nie wiesz, że już ją utraciłeś?
Gwarancja    producenta    jest    zaraz    po    cenie    baterii najważniejszym      czynnikiem,      na      który      zwraca      uwagę niedoświadczony    użytkownik    baterii.    Większość    baterii    na Polskim    rynku    posiada    gwarancję    na    okres    12    do    24 miesięcy,   lecz   niektórzy   producenci   udzielają   gwarancji   na okres   do   5   lat,   jeżeli   klient   spełni   dodatkowe   wymagania odnośnie prawidłowej konserwacji. Kluczowe       znaczenie       ma       jednak       treść       karty gwarancyjnej,   ponieważ   to   ona   ma   zasadniczy   wpływ   na   to, czy    gwarancja    w    danym    przypadku    przysługuje    klientowi, czy   jednak   będzie   musiał   pokryć   koszty   naprawy   z   własnej kieszeni. Zdecydowana   większość   kart   gwarancyjnych   nakłada na       klienta       bardzo       restrykcyjne       zalecenia,       których nieprzestrzeganie    skutkuje    natychmiastowym    utraceniem prawa do darmowego serwisu gwarancyjnego.
Użytkownik, który nie zapozna się z dokładnymi warunkami gwarancji, może ją utracić nawet, gdy zachował wszystkie zasady prawidłowego konserwowania i użytkowania ogniw.
Powrót na stronę główną bloga
Część   z   tych    zaleceń    znajduje    uzasadnienie w   praktyce   użytkowania   baterii   trakcyjnych,   ponieważ   ich nieprzestrzeganie       może       doprowadzić       do       trwałego uszkodzenia     ogniw.     Niestety     bardzo     często     producenci nakładają      na      użytkownika      czynności,      które      nie      bezpośrednio    związane    z    prawidłową    konserwacją    baterii czy    jej    użytkowaniem,    jak    np.    prowadzenie    dzienniczka ładowań     i     rozładowań     czy     dokumentowanie     procesu uzupełniania elektrolitu.
Użytkownik,     który     nie     zapozna     się     z     dokładnymi warunkami   gwarancji,   może   ją   utracić   nawet,   gdy   zachował wszystkie        zasady        prawidłowego        konserwowania        i użytkowania   ogniw.   Wystarczy   zapomnieć         o         prowadzeniu           jednego            z            dzienników   i   producent   ma   prawo   podważyć roszczenie   gwarancyjne   klienta.   Wspomnieć   należy   także   o tym,     że     prowadzenie               szczegółowego                    dziennika                 rozładowań   i   ładowań   w   firmie,   która   posiada   100   -   200 baterii    jest    po    prostu    niemożliwe    do    zrealizowania,    tym bardziej,     jeżeli     firma     wynajmuje     część     swoich     baterii klientom.
Niestety           przy           prawidłowym           prowadzeniu dokumentacji,        również        można        narazić        się        na nieprzyjemności   związane   z   podważeniem   naszego   prawa do   gwarancji.   Dzieje   się   tak   dlatego,   że   wszystkie   usterki interpretowane   są   przez   serwisanta   na   niekorzyść   klienta. Dla    przykładu,    nieprawidłowy                    poziom                    elektrolitu                      będzie                         świadczył     o     niedochowaniu     obowiązku uzupełniania    wody    po    ładowaniu    czy    nawet    dolewaniu wody   przed   ładowaniem.   Elektrolit   wyciekający   do   skrzyni baterii     lub     pokrywający     powierzchnię     ogniw     świadczyć będzie     o     stosowaniu     niewłaściwego     prostownika     lub ustawieniu   zbyt   wysokiego   prądu   ładowania.   Jeżeli   bateria w   krótkim   czasie   utraci   znaczną               część                  sprawności,                 będzie                  to                  świadczyć   o   nieprawidłowym   wyborze      typu     baterii      do      urządzenia      lub   o   zbyt   głębokim   rozładowywaniu jej.   W   tym   ostatnim   wypadku   wcale   nie   trzeba   dokonywać głębokich    rozładowań,    wystarczy,    że    serwisant    stwierdzi brak       zainstalowanych       zabezpieczeń       przed       głębokim rozładowaniem       w       urządzeniu,       aby       zaprotokołować nieprawidłowe    użytkowanie    baterii.    Wymiana    łącznika    na baterii    przez    osobę    do    tego    nieuprawnioną    może    zostać zinterpretowane, jako dokonywanie samodzielnych napraw.
Jedynym    sposobem    zabezpieczenia    się    przed    tego typu     oskarżeniami     jest     zamontowanie     kompleksowego systemu     monitoringu     na     wszystkich     bateriach.     W     ten sposób        w        przypadku        sytuacji        spornych,        można udokumentować            sposób            użytkowania            baterii kompleksowym raportem. W   praktyce   jednak   niewielu   klientów   może   sobie   pozwolić na    zainstalowanie    takiego    systemu.    W    rezultacie    serwis gwarancyjny   polega   na   podstawowej   konserwacji   ogniwa   i eliminacji   uszkodzonych   łączników   oraz   śrub.   Jeżeli   zostaną wykryte    uszkodzone    ogniwa,    najczęściej    wymiana    i    tak odbywa   się   na   koszt   klienta,   ponieważ   zdaniem   serwisu   sam fakt       uszkodzenia       ogniwa       świadczy       o       niewłaściwej eksploatacji baterii.
Wiara w niezawodność baterii oparta tylko i wyłącznie na długości gwarancji może skończyć się sporym rozczarowaniem.
Wiara w niezawodność baterii oparta tylko i   wyłącznie   na   długości   gwarancji   może   skończyć   się   sporym rozczarowaniem.   O   wiele   lepiej   oddać   cyklicznie   baterię   do kompleksowego    serwisu,    który    naprawi    wszystkie    usterki zanim   spowodują   uszkodzenie   ogniwa,   niż   opierać   się   na ślepej      wierze,      że      za      wszystkie      usterki      w      okresie gwarancyjnym   odpowiedzialność   ponosi   producent.   To   na kliencie    spoczywa    odpowiedzialność    za    baterię,    dlatego powinien   on   nie   tylko   sugerować   się  ceną  ogniw i   gwarancją,   ale   przede   wszystkim   zwracać   uwagę   na   jakość ich   wykonania,   która   bez   wątpliwości   przełoży   się   na   ilość problemów z baterią i jej niezawodność.
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.