BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 6422716037
Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
+48 (032) 234 22 08
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.:)
bateko@bateko.pl
32 234 22 08
Czyli dlaczego wyrzucamy sprawne ogniwa?
Ekonomia baterii
Bateria   trakcyjna   jest   sercem   wózka   widłowego   oraz   innych   urządzeń   wykorzystywanych   w przemyśle.   Dzięki   niej   możliwe   jest   przemieszczanie   dużej   ilości   ciężkich   towarów   oraz   ich   załadunek w   celu   dalszego   transportu.   Nie   powinno   nas   dziwić,   że   gdy   bateria   przestaje   wystarczać   operatorom na jedną zmianę pracy, zaczynają oni dostrzegać poważny problem. Przedsiębiorstwo   staje   przed   dylematem,   ponieważ   towary   muszą   być   transportowane,   a   wózek odmawia    posłuszeństwa.    Ciągła    wymiana    baterii    na    zapasową    w    ładowni    jest    czasochłonna    i uciążliwa, dlatego bardzo często zapada pochopna decyzja o jej wymianie na nową. Niewiele   osób   postrzega   jednak   baterię   trakcyjną   w   sposób   prawidłowy.   Tak   naprawdę   jest   ona tylko    mobilnym    nośnikiem    energii    dla    urządzenia.    W    rzeczywistości    to    nie    bateria    przestała wystarczać   operatorowi,   tylko   utraciła   ona   swoją   sprawność   do   zakumulowania   w   sobie   niezbędnej ilości energii na jego cały dzień pracy. Bateria,   która   umożliwia   pracę   wózka   przez   5-6   godzin,   powinna   posiadać   około   60-70%   swojej nominalnej   sprawności,   pomimo,   że   nie   wystarcza   już   do   zaspokojenia   potrzeb   energetycznych   jednej zmiany   operatora.   Decyzja   o   jej wymianie   na   nową,   oznacza   dla   przedsiębiorstwa,   że w   cenie   zupełnie nowej baterii zakupi jedynie 30- 40% jej zdolności do gromadzenia i oddawania energii.
"Decyzja o jej wymianie na nową, oznacza dla przedsiębiorstwa, że w cenie zupełnie nowej baterii zakupi jedynie 30-40% jej zdolności do gromadzenia i oddawania energii."
Całości   obrazu   dopełnia   fakt,   iż   tradycyjne   serwisy   wzywane   aktualnie   do   baterii   wykonują   tylko podstawowe   badania,   wymieniają   uszkodzone   ogniwa   i   uzupełniają   elektrolit   wodą   destylowaną.   Na przeprowadzenie    większej    ilości    badań    nie    pozwala    klientowi    strach    przed    przestojem    w    firmie, ponieważ musiałby wyłączyć baterię z użytku na 5-7 dni i przesłać do profesjonalnego serwisu. Tego   typu   praktyki   są   niezwykle   wyniszczające   dla   baterii.   Klient   chcący   uniknąć   przestoju   w swojej   firmie,   w   rzeczywistości   doprowadza   do   trwałego   uszkodzenia   ogniw,   które   po   przekroczeniu pewnego    poziomu    zaczynają    eksploatować    się   w    zastraszającym    tempie.    Nie    zdaje    sobie    jednak sprawy,   że   w   rzeczywistości   przestój   ten   wynosi   zaledwie   0,5%   i   jest   akceptowany   nawet   przez   firmy wymagające pracy w trybie 24/7. Tą   sytuację   można   porównać   do   serwisowania   silnika   w   samochodzie,   który   wymaga   okresowej wymiany   oleju,   w   przeciwnym   wypadku   zostanie   zatarty;   nie   inaczej   jest   z   barterami,   jeśli   nie   należycie   konserwowane,   ich   żywot   ulega   drastycznemu   skróceniu,   który   porównywany   jest   nawet przez specjalistów do „zatarcia silnika w samochodzie”.
"Oddając baterię do nowoczesnego serwisu opartego na kompleksowej konserwacji i odsiarczaniu wysokimi częstotliwościami, można osiągnąć niemal identyczny efekt jak przy zakupie nowej baterii, jednocześnie ograniczając koszty 3-krotnie."
Takie    zachowanie    wzbudza    uzasadnione    wątpliwości,    jeśli    chodzi    o    jego    ekonomiczność. Zakładając,   że   bateria   nie   zostałaby   wymieniona   na   nową,   tylko   oddana   do   nowoczesnego   serwisu opartego   na   kompleksowej   konserwacji   i   odsiarczaniu wysokimi   częstotliwościami,   można   by   osiągnąć niemal identyczny efekt, jednocześnie ograniczając koszty 3-krotnie. Bateria   trakcyjna   jest   sercem   wózka   widłowego   oraz   innych   urządzeń   wykorzystywanych   w przemyśle.   Dzięki   niej   możliwe   jest   przemieszczanie   dużej   ilości   ciężkich   towarów   oraz   ich   załadunek w   celu   dalszego   transportu.   Nie   powinno   nas   dziwić,   że   gdy   bateria   przestaje   wystarczać   operatorom na jedną zmianę pracy, zaczynają oni dostrzegać poważny problem.
"Przestój baterii w czasie serwisu hybrydowego wynosi zaledwie 0,5% i jest akceptowany nawet przez firmy wymagające pracy w trybie 24/7."
Dodatkowo    korzyści    płynące    z    regularnego    serwisowania    baterii   w    sposób    profesjonalny    daleko    idące.    Przede    wszystkim    zwiększamy    czas    pracy    baterii,    przez    co    ograniczmy    liczbę czasochłonnych   ładowań   i   wizyt   w   ładowni   w   celu   jej   wymiany.   Ogniwa   o   wysokiej   sprawności wymagają    mniej    energii    elektrycznej    do    pełnego    naładowania,    co    przekłada    się    na    wymierne oszczędności.   Największą   zaletą   jest   jednak   to,   że   odkładamy   w   czasie   olbrzymi   wydatek,   jakim   jest zakup nowej baterii. Na    początku    XXI   wieku    pojawiły    się    firmy    oferujące    podstawową    usługę    regeneracji    ogniw metodami   wysokoprądowymi   lub   chemicznymi.   Niestety   metody   te   okazały   się   niezbyt   efektywne,   a w   dodatku   powodowały   uszkodzenie   dużej   liczby   słabszych   ogniw.   Spowodowało   to   znaczący   spadek zaufania klientów do metod alternatywnych wobec kupna nowej baterii. Obecnie   na   rynku   pojawiają   się   innowatorskie   produkty   hybrydowe,   takie,   jak   Battery   Care System,    które    łączą    w    sobie    zalety    kompleksowego    serwisu    i    konserwacji    ogniw    trakcyjnych    z nowoczesnymi    metodami    odsiarczania   wysokimi    częstotliwościami    i    cyfrową    regulacją    poziomów elektrolitu.   Metody   te   są   bezpieczne   dla   ogniw,   dlatego   można   im   poddawać   nawet   baterie   zupełnie nowe, przez co utrzymają one maksymalna sprawność przez dłuższy okres czasu. Najnowsze    trendy    na    rynku    ujawniają,    że    duże    firmy    wózkowe    poddające    swoje    floty nowoczesnemu    serwisowi    odsiarczającemu,    są    w    stanie    zaoszczędzić    nawet    kilkadziesiąt    tysięcy złotych miesięcznie na zakupie nowych baterii do swoich wózków.
KONTAKT
BATEKO Sp. z o.o. ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska bateko@bateko.pl; +48 (032) 234 22 08 Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Czyli dlaczego wyrzucamy sprawne ogniwa?
Ekonomia baterii
Dodatkowo     korzyści     płynące     z     regularnego serwisowania     baterii     w     sposób     profesjonalny     daleko    idące.    Przede    wszystkim    zwiększamy    czas pracy       baterii,       przez       co       ograniczmy       liczbę czasochłonnych   ładowań   i   wizyt   w   ładowni   w   celu   jej wymiany.    Ogniwa    o   wysokiej    sprawności   wymagają mniej   energii   elektrycznej   do   pełnego   naładowania,   co przekłada   się   na   wymierne   oszczędności.   Największą zaletą   jest   jednak   to,   że   odkładamy   w   czasie   olbrzymi wydatek, jakim jest zakup nowej baterii. Na     początku     XXI     wieku     pojawiły     się     firmy oferujące     podstawową     usługę     regeneracji     ogniw metodami      wysokoprądowymi      lub      chemicznymi. Niestety   metody   te   okazały   się   niezbyt   efektywne,   a w    dodatku    powodowały    uszkodzenie    dużej    liczby słabszych   ogniw.   Spowodowało   to   znaczący   spadek zaufania    klientów    do    metod    alternatywnych    wobec kupna nowej baterii. Obecnie    na    rynku    pojawiają    się    innowatorskie produkty   hybrydowe,   takie,   jak   Battery   Care   System, które   łączą   w   sobie   zalety   kompleksowego   serwisu   i konserwacji     ogniw     trakcyjnych     z     nowoczesnymi metodami   odsiarczania   wysokimi   częstotliwościami   i cyfrową   regulacją   poziomów   elektrolitu.   Metody   te   bezpieczne   dla   ogniw,   dlatego   można   im   poddawać nawet   baterie   zupełnie   nowe,   przez   co   utrzymają   one maksymalna sprawność przez dłuższy okres czasu. Najnowsze   trendy   na   rynku   ujawniają,   że   duże firmy   wózkowe   poddające   swoje   floty   nowoczesnemu serwisowi   odsiarczającemu,   są   w   stanie   zaoszczędzić nawet    kilkadziesiąt    tysięcy    złotych    miesięcznie    na zakupie nowych baterii do swoich wózków.
Takie        zachowanie        wzbudza        uzasadnione wątpliwości,     jeśli     chodzi     o     jego     ekonomiczność. Zakładając,   że   bateria   nie   zostałaby   wymieniona   na nową,     tylko     oddana     do     nowoczesnego     serwisu opartego   na   kompleksowej   konserwacji   i   odsiarczaniu wysokimi     częstotliwościami,     można     by     osiągnąć niemal    identyczny    efekt,    jednocześnie    ograniczając koszty 3-krotnie. Bateria   trakcyjna   jest   sercem   wózka   widłowego oraz       innych       urządzeń       wykorzystywanych       w przemyśle.   Dzięki   niej   możliwe   jest   przemieszczanie dużej   ilości   ciężkich   towarów   oraz   ich   załadunek   w celu   dalszego   transportu.   Nie   powinno   nas   dziwić,   że gdy   bateria   przestaje   wystarczać   operatorom   na   jedną zmianę    pracy,    zaczynają    oni    dostrzegać    poważny problem.
Całości     obrazu     dopełnia     fakt,     iż     tradycyjne serwisy   wzywane   aktualnie   do   baterii   wykonują   tylko podstawowe   badania,   wymieniają   uszkodzone   ogniwa i      uzupełniają      elektrolit     wodą      destylowaną.      Na przeprowadzenie    większej    ilości    badań    nie    pozwala klientowi   strach   przed   przestojem   w   firmie,   ponieważ musiałby    wyłączyć    baterię    z    użytku    na    5-7    dni    i przesłać do profesjonalnego serwisu. Tego    typu    praktyki    są    niezwykle   wyniszczające dla   baterii.   Klient   chcący   uniknąć   przestoju   w   swojej firmie,    w    rzeczywistości    doprowadza    do    trwałego uszkodzenia   ogniw,   które   po   przekroczeniu   pewnego poziomu   zaczynają   eksploatować   się w   zastraszającym tempie.     Nie     zdaje     sobie     jednak     sprawy,     że     w rzeczywistości    przestój    ten   wynosi    zaledwie    0,5%    i jest    akceptowany    nawet    przez    firmy    wymagające pracy w trybie 24/7. Tą    sytuację    można    porównać    do    serwisowania silnika     w     samochodzie,     który     wymaga     okresowej wymiany     oleju,    w     przeciwnym    wypadku     zostanie zatarty;    nie    inaczej    jest    z    barterami,    jeśli    nie    należycie        konserwowane,        ich        żywot        ulega drastycznemu     skróceniu,     który     porównywany     jest nawet     przez     specjalistów     do     „zatarcia     silnika     w samochodzie”.
Bateria   trakcyjna   jest   sercem   wózka   widłowego oraz       innych       urządzeń       wykorzystywanych       w przemyśle.   Dzięki   niej   możliwe   jest   przemieszczanie dużej   ilości   ciężkich   towarów   oraz   ich   załadunek   w celu   dalszego   transportu.   Nie   powinno   nas   dziwić,   że gdy   bateria   przestaje   wystarczać   operatorom   na   jedną zmianę    pracy,    zaczynają    oni    dostrzegać    poważny problem. Przedsiębiorstwo       staje       przed       dylematem, ponieważ   towary   muszą   być   transportowane,   a   wózek odmawia    posłuszeństwa.    Ciągła   wymiana    baterii    na zapasową    w   ładowni    jest    czasochłonna    i    uciążliwa, dlatego   bardzo   często   zapada   pochopna   decyzja   o   jej wymianie na nową. Niewiele   osób   postrzega   jednak   baterię   trakcyjną w   sposób   prawidłowy.   Tak   naprawdę   jest   ona   tylko mobilnym     nośnikiem     energii     dla     urządzenia.     W rzeczywistości    to    nie    bateria    przestała    wystarczać operatorowi,   tylko   utraciła   ona   swoją   sprawność   do zakumulowania   w   sobie   niezbędnej   ilości   energii   na jego cały dzień pracy. Bateria,   która   umożliwia   pracę   wózka   przez   5-6 godzin,     powinna     posiadać     około     60-70%     swojej nominalnej   sprawności,   pomimo,   że   nie   wystarcza   już do     zaspokojenia     potrzeb     energetycznych     jednej zmiany   operatora.   Decyzja   o   jej   wymianie   na   nową, oznacza    dla    przedsiębiorstwa,    że    w    cenie    zupełnie nowej   baterii   zakupi   jedynie   30-   40%   jej   zdolności   do gromadzenia i oddawania energii.
KONTAKT