Przez użytkowanie strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych na www.bateko.pl, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
bateko@bateko.pl
+48 (032) 234 22 08
Oferta
Blog
Sklep on-line
Do pobrania
Kontakt
FAQ
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 642-27-16-037
Ekonomia baterii  Czyli dlaczego wyrzucamy sprawne ogniwa?
Bateria   trakcyjna   jest   sercem   wózka   widłowego   oraz   innych   urządzeń   wykorzystywanych   w   przemyśle. Dzięki   niej   możliwe   jest   przemieszczanie   dużej   ilości   ciężkich   towarów   oraz   ich   załadunek   w   celu   dalszego transportu.   Nie   powinno   nas   dziwić,   że   gdy   bateria   przestaje   wystarczać   operatorom   na   jedną   zmianę   pracy, zaczynają oni dostrzegać poważny problem. Przedsiębiorstwo    staje    przed    dylematem,    ponieważ    towary    muszą    być    transportowane,    a    wózek odmawia    posłuszeństwa.    Ciągła    wymiana    baterii    na    zapasową    w    ładowni    jest    czasochłonna    i    uciążliwa, dlatego bardzo często zapada pochopna decyzja o jej wymianie na nową. Niewiele   osób   postrzega   jednak   baterię   trakcyjną   w   sposób   prawidłowy.   Tak   naprawdę   jest   ona   tylko mobilnym     nośnikiem     energii     dla     urządzenia.     W     rzeczywistości     to     nie     bateria     przestała     wystarczać operatorowi,   tylko   utraciła   ona   swoją   sprawność   do   zakumulowania   w   sobie   niezbędnej   ilości   energii   na   jego cały dzień pracy. Bateria,    która    umożliwia    pracę    wózka    przez    5-6    godzin,    powinna    posiadać    około    60-70%    swojej nominalnej   sprawności,   pomimo,   że   nie   wystarcza   już   do   zaspokojenia   potrzeb   energetycznych   jednej   zmiany operatora.   Decyzja   o   jej   wymianie   na   nową,   oznacza   dla   przedsiębiorstwa,   że   w   cenie   zupełnie   nowej   baterii zakupi jedynie 30- 40% jej zdolności do gromadzenia i oddawania energii.
Całości    obrazu    dopełnia    fakt,    iż    tradycyjne    serwisy    wzywane    aktualnie    do    baterii    wykonują    tylko podstawowe    badania,    wymieniają    uszkodzone    ogniwa    i    uzupełniają    elektrolit    wodą    destylowaną.    Na przeprowadzenie   większej   ilości   badań   nie   pozwala   klientowi   strach   przed   przestojem   w   firmie,   ponieważ musiałby wyłączyć baterię z użytku na 5-7 dni i przesłać do profesjonalnego serwisu. Tego   typu   praktyki   są   niezwykle   wyniszczające   dla   baterii.   Klient   chcący   uniknąć   przestoju   w   swojej firmie,    w    rzeczywistości    doprowadza    do    trwałego    uszkodzenia    ogniw,    które    po    przekroczeniu    pewnego poziomu    zaczynają    eksploatować    się    w    zastraszającym    tempie.    Nie    zdaje    sobie    jednak    sprawy,    że    w rzeczywistości   przestój   ten   wynosi   zaledwie   0,5%   i   jest   akceptowany   nawet   przez   firmy   wymagające   pracy   w trybie 24/7. Tą    sytuację    można    porównać    do    serwisowania    silnika    w    samochodzie,    który    wymaga    okresowej wymiany   oleju,   w   przeciwnym   wypadku   zostanie   zatarty;   nie   inaczej   jest   z   barterami,   jeśli   nie   są   należycie konserwowane,   ich   żywot   ulega   drastycznemu   skróceniu,   który   porównywany   jest   nawet   przez   specjalistów do „zatarcia silnika w samochodzie”.
Takie   zachowanie   wzbudza   uzasadnione   wątpliwości,   jeśli   chodzi   o   jego   ekonomiczność.   Zakładając,   że bateria    nie    zostałaby    wymieniona    na    nową,    tylko    oddana    do    nowoczesnego    serwisu    opartego    na kompleksowej   konserwacji   i   odsiarczaniu   wysokimi   częstotliwościami,   można   by   osiągnąć   niemal   identyczny efekt, jednocześnie ograniczając koszty 3-krotnie. Bateria   trakcyjna   jest   sercem   wózka   widłowego   oraz   innych   urządzeń   wykorzystywanych   w   przemyśle. Dzięki   niej   możliwe   jest   przemieszczanie   dużej   ilości   ciężkich   towarów   oraz   ich   załadunek   w   celu   dalszego transportu.   Nie   powinno   nas   dziwić,   że   gdy   bateria   przestaje   wystarczać   operatorom   na   jedną   zmianę   pracy, zaczynają oni dostrzegać poważny problem.
Dodatkowo   korzyści   płynące   z   regularnego   serwisowania   baterii   w   sposób   profesjonalny   są   daleko   idące. Przede   wszystkim   zwiększamy   czas   pracy   baterii,   przez   co   ograniczmy   liczbę   czasochłonnych   ładowań   i   wizyt w    ładowni    w    celu    jej    wymiany.    Ogniwa    o    wysokiej    sprawności    wymagają    mniej    energii    elektrycznej    do pełnego    naładowania,    co    przekłada    się    na    wymierne    oszczędności.    Największą    zaletą    jest    jednak    to,    że odkładamy w czasie olbrzymi wydatek, jakim jest zakup nowej baterii. Na   początku   XXI   wieku   pojawiły   się   firmy   oferujące   podstawową   usługę   regeneracji   ogniw   metodami wysokoprądowymi    lub    chemicznymi.    Niestety    metody    te    okazały    się    niezbyt    efektywne,    a    w    dodatku powodowały   uszkodzenie   dużej   liczby   słabszych   ogniw.   Spowodowało   to   znaczący   spadek   zaufania   klientów do metod alternatywnych wobec kupna nowej baterii. Obecnie   na   rynku   pojawiają   się   innowatorskie   produkty   hybrydowe,   takie,   jak   Battery   Care   System, które    łączą    w    sobie    zalety    kompleksowego    serwisu    i    konserwacji    ogniw    trakcyjnych    z    nowoczesnymi metodami   odsiarczania   wysokimi   częstotliwościami   i   cyfrową   regulacją   poziomów   elektrolitu.   Metody   te   bezpieczne   dla   ogniw,   dlatego   można   im   poddawać   nawet   baterie   zupełnie   nowe,   przez   co   utrzymają   one maksymalna sprawność przez dłuższy okres czasu. Najnowsze   trendy   na   rynku   ujawniają,   że   duże   firmy   wózkowe   poddające   swoje   floty   nowoczesnemu serwisowi    odsiarczającemu,    są    w    stanie    zaoszczędzić    nawet    kilkadziesiąt    tysięcy    złotych    miesięcznie    na zakupie nowych baterii do swoich wózków.
Chcesz być na bieżąco?
wyślę Ci raz na 3-4 tygodnie na Twojego maila jedno króciutkie video, artykuł + ekskluzywne materiały
Masz pytania? Jeżeli masz w firmie problem związany z bateriami, prostownikami lub serwisem
specjaliści od baterii
Ekonomia baterii Czyli dlaczego wyrzucamy sprawne ogniwa?
Bateria   trakcyjna   jest   sercem   wózka   widłowego   oraz innych   urządzeń   wykorzystywanych   w   przemyśle.   Dzięki   niej możliwe   jest   przemieszczanie   dużej   ilości   ciężkich   towarów oraz   ich   załadunek   w   celu   dalszego   transportu.   Nie   powinno nas   dziwić,   że   gdy   bateria   przestaje   wystarczać   operatorom na   jedną   zmianę   pracy,   zaczynają   oni   dostrzegać   poważny problem. Przedsiębiorstwo    staje    przed    dylematem,    ponieważ towary    muszą    być    transportowane,    a    wózek    odmawia posłuszeństwa.    Ciągła    wymiana    baterii    na    zapasową    w ładowni   jest   czasochłonna   i   uciążliwa,   dlatego   bardzo   często zapada pochopna decyzja o jej wymianie na nową. Niewiele   osób   postrzega   jednak   baterię   trakcyjną   w sposób   prawidłowy.   Tak   naprawdę   jest   ona   tylko   mobilnym nośnikiem energii dla urządzenia. W   rzeczywistości   to   nie   bateria   przestała   wystarczać operatorowi,     tylko     utraciła     ona     swoją     sprawność     do zakumulowania    w    sobie    niezbędnej    ilości    energii    na    jego cały dzień pracy. Bateria,     która     umożliwia     pracę     wózka     przez     5-6 godzin,   powinna   posiadać   około   60-70%   swojej   nominalnej sprawności,   pomimo,   że   nie   wystarcza   już   do   zaspokojenia potrzeb   energetycznych   jednej   zmiany   operatora.   Decyzja   o jej   wymianie   na   nową,   oznacza   dla   przedsiębiorstwa,   że   w cenie    zupełnie    nowej    baterii    zakupi    jedynie    30-    40%    jej      zdolności   do   gromadzenia i oddawania energii.
Całości    obrazu    dopełnia    fakt,    iż    tradycyjne    serwisy wzywane   aktualnie   do   baterii   wykonują   tylko   podstawowe badania,  wymieniają  uszkodzone  ogniwa i        uzupełniają        elektrolit        wodą        destylowaną.        Na przeprowadzenie      większej      ilości      badań      nie      pozwala klientowi     strach     przed     przestojem     w     firmie,     ponieważ musiałby   wyłączyć   baterię    z    użytku   na   5-7   dni i przesłać do profesjonalnego serwisu. Tego    typu    praktyki    są    niezwykle    wyniszczające    dla baterii.   Klient   chcący   uniknąć   przestoju   w   swojej   firmie,   w rzeczywistości   doprowadza   do   trwałego   uszkodzenia   ogniw, które     po     przekroczeniu     pewnego     poziomu     zaczynają eksploatować   się   w   zastraszającym   tempie.   Nie   zdaje   sobie jednak    sprawy,    że    w    rzeczywistości    przestój    ten    wynosi zaledwie     0,5%     i     jest     akceptowany     nawet     przez     firmy wymagające pracy w trybie 24/7. Tą   sytuację   można   porównać   do   serwisowania   silnika w   samochodzie,   który   wymaga   okresowej   wymiany   oleju,   w przeciwnym    wypadku    zostanie    zatarty;    nie    inaczej    jest    z barterami,   jeśli   nie   są   należycie   konserwowane,   ich   żywot ulega    drastycznemu    skróceniu,    który    porównywany    jest nawet       przez       specjalistów       do       „zatarcia       silnika       w samochodzie”.
Takie   zachowanie   wzbudza   uzasadnione   wątpliwości, jeśli   chodzi   o   jego   ekonomiczność.   Zakładając,   że   bateria   nie zostałaby      wymieniona      na      nową,      tylko      oddana      do nowoczesnego       serwisu       opartego       na       kompleksowej konserwacji     i     odsiarczaniu     wysokimi     częstotliwościami, można   by   osiągnąć   niemal   identyczny         efekt,            jednocześnie        ograniczając   koszty 3-krotnie. Bateria   trakcyjna   jest   sercem   wózka   widłowego   oraz innych   urządzeń   wykorzystywanych   w   przemyśle.   Dzięki   niej możliwe   jest   przemieszczanie   dużej   ilości   ciężkich   towarów oraz   ich   załadunek   w   celu   dalszego   transportu.   Nie   powinno nas   dziwić,   że   gdy   bateria   przestaje   wystarczać   operatorom na   jedną   zmianę   pracy,   zaczynają   oni   dostrzegać   poważny problem.
Dodatkowo        korzyści        płynące        z        regularnego serwisowania    baterii    w    sposób    profesjonalny    są    daleko idące.    Przede    wszystkim    zwiększamy    czas    pracy    baterii, przez      co         ograniczmy      liczbę      czasochłonnych      ładowań   i     wizyt      w      ładowni      w               celu               jej               wymiany.      Ogniwa   o wysokiej    sprawności    wymagają    mniej    energii    elektrycznej do    pełnego    naładowania,    co    przekłada    się    na    wymierne oszczędności.      Największą      zaletą      jest      jednak      to,      że odkładamy    w    czasie    olbrzymi    wydatek,    jakim    jest    zakup nowej baterii. Na   początku   XXI   wieku   pojawiły   się   firmy   oferujące podstawową        usługę        regeneracji        ogniw        metodami wysokoprądowymi   lub   chemicznymi.   Niestety   metody      te        okazały         się         niezbyt         efektywne,   a   w   dodatku   powodowały uszkodzenie   dużej   liczby   słabszych   ogniw.   Spowodowało   to znaczący        spadek        zaufania        klientów        do        metod alternatywnych wobec kupna nowej baterii. Obecnie      na      rynku      pojawiają      się      innowatorskie produkty   hybrydowe,   takie,   jak   Battery   Care   System,   które     łączą            w            sobie            zalety        kompleksowego        serwisu    i konserwacji   ogniw   trakcyjnych   z   nowoczesnymi   metodami           odsiarczania                wysokimi            częstotliwościami    i    cyfrową regulacją   poziomów   elektrolitu.   Metody   te   są   bezpieczne dla    ogniw,    dlatego    można    im    poddawać    nawet    baterie zupełnie     nowe,     przez     co     utrzymają     one     maksymalna sprawność przez dłuższy okres czasu. Najnowsze   trendy   na   rynku   ujawniają,   że   duże   firmy wózkowe   poddające   swoje   floty   nowoczesnemu   serwisowi odsiarczającemu,       są       w       stanie       zaoszczędzić       nawet kilkadziesiąt   tysięcy   złotych   miesięcznie   na   zakupie   nowych baterii do swoich wózków.
Powrót na stronę główną bloga
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.