BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 6422716037
Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
+48 (032) 234 22 08
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.:)
bateko@bateko.pl
32 234 22 08
Dobra jakość baterii trakcyjnych
Podstawa długiego funkcjonowania akumulatorów
Rynek      baterii      trakcyjnych      jest      rynkiem      bardzo      ustandaryzowanym.      Istnieje      szereg międzynarodowych   regulacji   na   temat:   jakie   wymiary   powinny   mieć   ogniwa   trakcyjne,   jakie   wymiary akumulator,    jakie    powinno    mieć    napięcie    i    ile    cykli    pracy    powinno    wytrzymywać.    Wszystko    to pozwala   myśleć   klientowi,   że   wszystkie   baterie   na   rynku   mając   wspólne   zastosowanie   do   wózków widłowych,     pojazdów     transportu     wewnętrznego     i     maszyn     czyszczących,     wykonywane     są     w identycznej    technologii,    reprezentują    identyczną    jakość,    a    różnią    się    pomiędzy    sobą    tylko    ceną detaliczną. Akumulatory trakcyjne różnią się nie tylko ceną Myślenie   tego   typu   jest   niezwykle   mylne,   ponieważ   baterie   każdego   producenta   różnią   się   w sposób   znaczący   (w   niektórych   wypadkach   różnice   pomiędzy   poszczególnymi   seriami   tego   samego producenta     również     są     znaczące).    Akumulatory     trakcyjne,     pomimo     tego,     że    łączy     je     jedno zastosowanie,    różnią    się    między    sobą    technologią   wykonania,    niektóre    z    nich    posiadają    grubsze elementy   konstrukcyjne,   niektóre   zawierają   wyższą   zawartość   czystego   ołowiu.   Te   pozornie   drobne różnice    dają    się    zauważyć    szczególnie    po    zakończeniu    „życia”    baterii    trakcyjnych.    Dokonując demontażu   baterii   po   zakończeniu   jej   eksploatacji,   można   porównać   różnice   pomiędzy   modelami różnych   producentów.   Sprawdzając   ogniwo   trakcyjne,   stan   płyt   dodatnich   i   ujemnych   po   5   latach użytkowania   baterii   pozwala   gołym   okiem   zaobserwować,   które   akumulatory   zostały   wykonane   z należytą starannością, a które zostały zaprojektowane z myślą o najniższej cenie na rynku. Płyty    ogniw    trakcyjnych    zaprojektowanych    z    myślą    o    niskich    kosztach    produkcji    ulegają rozpadowi    znacznie    szybciej    niż    tych    zaprojektowanych    z    myślą    o    wieloletnim    użytkowaniu    w trudnych   warunkach.   Jakość   ogniw   ma   również   wielkie   znaczenie   przy   oddawaniu   baterii   trakcyjnych do    pełnego    serwisu.    Modele    wyższe    jakościowo    o    wiele    lepiej    przechodzą    proces    odsiarczania wysokoczęstotliwościowego    i    regeneracji,    co    ma    bezpośrednie    przełożenie    na    ilość    odzyskanych amperogodzin w wyniku tego procesu przez klientów. Akumulator akumulatorowi nie równy Z   pozoru   niewiele   znaczące   modyfikacje,   jak   zwiększenie   grubości   płyt   lub   dodatkowa   siatka zabezpieczająca    przed    wykruszaniem    się    substancji    aktywnej    pozwala    na    znaczące    wydłużenie maksymalnego     okresu     eksploatacji     ogniw     oraz     dłuższego     codziennego     użytkowania    wózków widłowych.   Od   pewnego   czasu   na   rynku   pojawiają   się   także   akumulatory   trakcyjne   zaprojektowane specjalnie    do    działania    pod    wielkimi    obciążeniami    lub    przygotowane    do    poddawania    procesowi wielokrotnej    regeneracji    i    odsiarczania.    Te    wyspecjalizowane    baterie    trakcyjne    zaprojektowane specjalnie   na   te   potrzeby   pozwalają   użytkownikowi   znacznie   dłużej   cieszyć   się   bezawaryjną   pracą elektrycznych    wózków    widłowych    posiadając    zwiększoną    żywotność    baterii    trakcyjnych.    Modele niektórych    producentów    posiadają    nawet    zwiększoną    liczbę    cyklów    pracy    (do    1750    cykli),    co   w połączeniu    z    serwisem    hybrydowym    może    znacząco    wydłużyć    czas,    w    jakim    akumulator    może znajdować się czynnie na rynku. To    nowatorskie    podejście    jest    w    zgodzie    ze    światowym    trendem    promującym    ekologiczne rozwiązania.    Dotychczas    zużyte    baterie    były    automatycznie    oddawane    do    utylizacji,    co    tylko niepotrzebnie   marnowało   energię   i   zasoby   konieczne   do   ich   odtworzenia.   Baterie   o   zwiększonej wytrzymałości     mogą     służyć     klientowi     wiele     lat     i     być     wielokrotnie     poddawane     procesowi reenergetyzacji, co jest zarazem ekonomiczne i ekologiczne. Dodatkowo   baterie   wykonane   z   materiałów   wyższych   jakościowo   posiadają   korzystniejszą   dla maszyn   charakterystykę   rozładowania,   co   pozwala   maszynom   uzyskiwać więcej   energii we wczesnych stadiach   rozładowania.   Maszyny   pracujące   przy   stabilnym   napięciu   zachowują   się   prawidłowo   i   nie zdarza im nagle zatrzymać w skutek nagłego zaniku napięcia. Baterie   wyższej    jakości    bardzo    często    posiadają    przedłużoną    gwarancję    (nawet    do    5    lat    od zakupu),   pod   warunkiem   dokonywania   regularnego   pełnego   serwisu   hybrydowego   z   odsiarczaniem lub   zamontowania   kompleksowego   systemu   monitoringu.   Długość   gwarancji   akumulatorów   powinna zwracać   uwagę   klientów   przy   zakupie.   Baterie   te   stanowią   przyszłość   na   rynku,   ponieważ   wielkie przedsiębiorstwa   gotowe   są   zapłacić   nieco   więcej,   aby   w   zamian   uzyskać   stabilność   działania   oraz gwarancję długiego użytkowania bez znaczących problemów i nieplanowanych przerw. Jak   weryfikować   czy   baterie   trakcyjne   są   dobre   jakościowo   czy złe? Pozostaje    jednak    kwestia    zasadnicza.    Skoro    istnieją    baterie    wysokiej    i    niskiej    klasy    jak    to weryfikować?    Skoro    dopłacamy    do    baterii    by    cieszyć    wyższą    jakością,    to    jak    egzekwować    od dostawcy,   by   rzeczywiście   dostarczono   nam   produkt   wyższej   klasy.   Ostatecznie,   jak   porównać   dwie baterie   trakcyjne   różnych   producentów,   skoro   jedynym   parametrem   podawanym   nam   na   ofercie   jest cena? Tutaj   z   pomocą   przychodzą   nam   nowoczesne   rozwiązania   w   postaci   urządzeń   pomiarowych   i monitoringu     floty     bateryjnej.     Dzięki     tym     zaawansowanym     urządzeniom     można     monitorować wszystkie   parametry   pracy   i   cyklu   życia   baterii,   a   raport   o   stanie   naszych   akumulatorów   generowany jest    w    czasie    rzeczywistym.    Dopiero    posiadając    pełną    wiedzę    na    temat    ich    pracy    i    kosztów funkcjonowania   jesteśmy w   stanie   ocenić   rentowność   naszych   inwestycji   i   oszczędności   przy wyborze ofert. Posiadając   taką   rozległą   wiedzę   na   temat   swoich   baterii,   będziemy   mogli   wreszcie   zauważyć   (i udowodnić   swoim   przełożonym),   że   droższe   baterie   trakcyjne   są   w   rzeczywistości   tańsze   niż   ich odpowiedniki   z   którymi   przegrywają   w   konkursach   cenowych.   Wtedy   dopiero   będzie   widoczne,   że przedsiębiorstwa nie stać na kupowanie tanich baterii trakcyjnych. Drugim   istotnym   czynnikiem   jest   weryfikowanie   postanowień   gwarancyjnych.   Dzisiaj   większość klientów   zdanych   jest   na   łaskę   producenta   baterii.   Kupując   baterię   niskie   jakościowo   w   niskiej   cenie, najprawdopodobniej   w   wypadku   zgłoszenia   reklamacyjnego   usłyszymy,   że   akumulator   trakcyjny   nie uzyskał   gwarantowanej   liczby   cykli   z   naszej   winy.   A   gdybyśmy   mogli   to   udowodnić,   że   racja   jest   po naszej stronie? Że bateria nie pracuje, jak powinna, ponieważ jest niskiej jakości? Wraz   z   rozwojem   technologii   monitoringu   parametr   jakości   będzie   zyskiwał   na   znaczeniu   przy zamawianiu   nowych   ogniw.   Większa   świadomość   konsumentów   kiedyś   wymusi,   by   w   ofercie   obok pola   “cena”,   pojawiły   się   jeszcze   “gwarantowana   ilość   cykli   pracy”   oraz   “gwarantowana   dostarczona energia na cykl”. Zanim   jednak   to   nastąpi   pamiętajmy   jednak,   że   wybór   produktów   wyższej   jakości   powoduje oszczędności w przyszłości, nawet jeżeli początkowo mogą wydawać się nieco droższe.
KONTAKT
Rynek    baterii    trakcyjnych    jest    rynkiem    bardzo ustandaryzowanym.                   Istnieje                   szereg międzynarodowych   regulacji   na   temat:   jakie   wymiary powinny     mieć     ogniwa     trakcyjne,     jakie     wymiary akumulator,   jakie   powinno   mieć   napięcie   i   ile   cykli pracy   powinno   wytrzymywać.   Wszystko   to   pozwala myśleć   klientowi,   że wszystkie   baterie   na   rynku   mając wspólne      zastosowanie      do      wózków      widłowych, pojazdów      transportu      wewnętrznego      i      maszyn czyszczących,      wykonywane      są      w      identycznej technologii,   reprezentują   identyczną   jakość,   a   różnią się pomiędzy sobą tylko ceną detaliczną. Akumulatory   trakcyjne   różnią   się nie tylko ceną Myślenie     tego     typu     jest     niezwykle     mylne, ponieważ   baterie   każdego   producenta   różnią   się   w sposób    znaczący    (w    niektórych   wypadkach    różnice pomiędzy     poszczególnymi     seriami     tego     samego producenta     również     są     znaczące).     Akumulatory trakcyjne,      pomimo      tego,      że      łączy      je      jedno zastosowanie,    różnią    się    między    sobą    technologią wykonania,     niektóre     z     nich     posiadają     grubsze elementy    konstrukcyjne,    niektóre    zawierają    wyższą zawartość     czystego     ołowiu.     Te     pozornie     drobne różnice   dają   się   zauważyć   szczególnie   po   zakończeniu „życia”    baterii    trakcyjnych.    Dokonując    demontażu baterii     po     zakończeniu     jej     eksploatacji,     można porównać     różnice     pomiędzy     modelami     różnych producentów.    Sprawdzając    ogniwo    trakcyjne,    stan płyt   dodatnich   i   ujemnych   po   5   latach   użytkowania baterii    pozwala    gołym    okiem    zaobserwować,    które akumulatory        zostały        wykonane        z        należytą starannością,   a   które   zostały   zaprojektowane   z   myślą o najniższej cenie na rynku. Płyty    ogniw    trakcyjnych    zaprojektowanych    z myślą   o   niskich   kosztach   produkcji   ulegają   rozpadowi znacznie   szybciej   niż   tych   zaprojektowanych   z   myślą o   wieloletnim   użytkowaniu   w   trudnych   warunkach. Jakość    ogniw    ma    również    wielkie    znaczenie    przy oddawaniu    baterii    trakcyjnych    do    pełnego    serwisu. Modele   wyższe   jakościowo   o   wiele   lepiej   przechodzą proces     odsiarczania     wysokoczęstotliwościowego     i regeneracji,   co   ma   bezpośrednie   przełożenie   na   ilość odzyskanych   amperogodzin   w   wyniku   tego   procesu przez klientów. Akumulator     akumulatorowi     nie równy Z    pozoru    niewiele    znaczące    modyfikacje,    jak zwiększenie     grubości     płyt     lub     dodatkowa     siatka zabezpieczająca    przed    wykruszaniem    się    substancji aktywnej       pozwala       na       znaczące       wydłużenie maksymalnego      okresu      eksploatacji      ogniw      oraz dłuższego       codziennego       użytkowania       wózków widłowych.   Od   pewnego   czasu   na   rynku   pojawiają się     także     akumulatory     trakcyjne     zaprojektowane specjalnie   do   działania   pod   wielkimi   obciążeniami   lub przygotowane          do          poddawania          procesowi wielokrotnej        regeneracji        i        odsiarczania.        Te wyspecjalizowane   baterie   trakcyjne   zaprojektowane specjalnie   na   te   potrzeby   pozwalają   użytkownikowi znacznie     dłużej     cieszyć     się     bezawaryjną     pracą elektrycznych       wózków       widłowych       posiadając zwiększoną    żywotność    baterii    trakcyjnych.    Modele niektórych   producentów   posiadają   nawet   zwiększoną liczbę   cyklów   pracy   (do   1750   cykli),   co w   połączeniu   z serwisem     hybrydowym     może     znacząco    wydłużyć czas, w   jakim   akumulator   może   znajdować   się   czynnie na rynku. To    nowatorskie    podejście    jest    w    zgodzie    ze światowym       trendem       promującym       ekologiczne rozwiązania.       Dotychczas       zużyte       baterie       były automatycznie     oddawane     do     utylizacji,     co     tylko niepotrzebnie   marnowało   energię   i   zasoby   konieczne do      ich      odtworzenia.      Baterie      o      zwiększonej wytrzymałości   mogą   służyć   klientowi   wiele   lat   i   być wielokrotnie   poddawane   procesowi   reenergetyzacji, co jest zarazem ekonomiczne i ekologiczne. Dodatkowo     baterie     wykonane     z     materiałów wyższych    jakościowo    posiadają    korzystniejszą    dla maszyn    charakterystykę    rozładowania,    co    pozwala maszynom    uzyskiwać   więcej    energii   we   wczesnych stadiach     rozładowania.     Maszyny     pracujące     przy stabilnym   napięciu   zachowują   się   prawidłowo   i   nie zdarza   im   nagle   zatrzymać   w   skutek   nagłego   zaniku napięcia. Baterie   wyższej   jakości   bardzo   często   posiadają przedłużoną   gwarancję   (nawet   do   5   lat   od   zakupu), pod    warunkiem    dokonywania    regularnego    pełnego serwisu       hybrydowego       z       odsiarczaniem       lub zamontowania              kompleksowego              systemu monitoringu.      Długość      gwarancji      akumulatorów powinna     zwracać     uwagę     klientów     przy     zakupie. Baterie   te   stanowią   przyszłość   na   rynku,   ponieważ wielkie    przedsiębiorstwa    gotowe    są    zapłacić    nieco więcej,    aby    w    zamian    uzyskać    stabilność    działania oraz   gwarancję   długiego   użytkowania   bez   znaczących problemów i nieplanowanych przerw. Jak      weryfikować      czy      baterie trakcyjne   są   dobre   jakościowo   czy złe? Pozostaje     jednak     kwestia     zasadnicza.     Skoro istnieją     baterie     wysokiej     i     niskiej     klasy     jak     to weryfikować?   Skoro   dopłacamy   do   baterii   by   cieszyć wyższą   jakością,   to   jak   egzekwować   od   dostawcy,   by rzeczywiście   dostarczono   nam   produkt   wyższej   klasy. Ostatecznie,    jak    porównać    dwie    baterie    trakcyjne różnych    producentów,    skoro    jedynym    parametrem podawanym nam na ofercie jest cena? Tutaj    z    pomocą    przychodzą    nam    nowoczesne rozwiązania     w     postaci     urządzeń     pomiarowych     i monitoringu        floty        bateryjnej.        Dzięki        tym zaawansowanym    urządzeniom    można    monitorować wszystkie    parametry    pracy    i    cyklu    życia    baterii,    a raport   o   stanie   naszych   akumulatorów   generowany jest   w   czasie   rzeczywistym.   Dopiero   posiadając   pełną wiedzę   na   temat   ich   pracy   i   kosztów   funkcjonowania jesteśmy     w     stanie     ocenić     rentowność     naszych inwestycji i oszczędności przy wyborze ofert. Posiadając   taką   rozległą   wiedzę   na   temat   swoich baterii,      będziemy      mogli      wreszcie      zauważyć      (i udowodnić   swoim   przełożonym),   że   droższe   baterie trakcyjne     są     w     rzeczywistości     tańsze     niż     ich odpowiedniki    z    którymi    przegrywają   w    konkursach cenowych.     Wtedy     dopiero     będzie     widoczne,     że przedsiębiorstwa   nie   stać   na   kupowanie   tanich   baterii trakcyjnych. Drugim   istotnym   czynnikiem   jest   weryfikowanie postanowień      gwarancyjnych.      Dzisiaj      większość klientów    zdanych    jest    na   łaskę    producenta    baterii. Kupując    baterię    niskie    jakościowo    w    niskiej    cenie, najprawdopodobniej        w        wypadku        zgłoszenia reklamacyjnego   usłyszymy,   że   akumulator   trakcyjny nie   uzyskał   gwarantowanej   liczby   cykli   z   naszej   winy. A    gdybyśmy    mogli    to    udowodnić,    że    racja    jest    po naszej   stronie?   Że   bateria   nie   pracuje,   jak   powinna, ponieważ jest niskiej jakości? Wraz      z      rozwojem      technologii      monitoringu parametr   jakości   będzie   zyskiwał   na   znaczeniu   przy zamawianiu    nowych    ogniw.    Większa    świadomość konsumentów   kiedyś   wymusi,   by   w   ofercie   obok   pola “cena”,   pojawiły   się   jeszcze   “gwarantowana   ilość   cykli pracy”   oraz   “gwarantowana   dostarczona   energia   na cykl”. Zanim   jednak   to   nastąpi   pamiętajmy   jednak,   że wybór       produktów       wyższej       jakości       powoduje oszczędności   w   przyszłości,   nawet   jeżeli   początkowo mogą wydawać się nieco droższe.
BATEKO Sp. z o.o. ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska bateko@bateko.pl; +48 (032) 234 22 08 Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Dobra jakość baterii trakcyjnych
Podstawa długiego funkcjonowania akumulatorów
KONTAKT