Przez użytkowanie strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych na www.bateko.pl, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
bateko@bateko.pl
+48 (032) 234 22 08
Oferta
Blog
Sklep on-line
Do pobrania
Kontakt
FAQ
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 642-27-16-037
Dobra jakość baterii trakcyjnych  Podstawa długiego funkcjonowania akumulatorów
Rynek   baterii   trakcyjnych   jest   rynkiem   bardzo   ustandaryzowanym.   Istnieje   szereg   międzynarodowych regulacji   na   temat:   jakie   wymiary   powinny   mieć   ogniwa   trakcyjne,   jakie   wymiary   akumulator,   jakie   powinno mieć   napięcie   i   ile   cykli   pracy   powinno   wytrzymywać.   Wszystko   to   pozwala   myśleć   klientowi,   że   wszystkie baterie   na   rynku   mając   wspólne   zastosowanie   do   wózków   widłowych,   pojazdów   transportu   wewnętrznego   i maszyn   czyszczących,   wykonywane   są   w   identycznej   technologii,   reprezentują   identyczną   jakość,   a   różnią   się pomiędzy sobą tylko ceną detaliczną. Akumulatory trakcyjne różnią się nie tylko ceną Myślenie   tego   typu   jest   niezwykle   mylne,   ponieważ   baterie   każdego   producenta   różnią   się   w   sposób znaczący    (w    niektórych    wypadkach    różnice    pomiędzy    poszczególnymi    seriami    tego    samego    producenta również   są   znaczące).   Akumulatory   trakcyjne,   pomimo   tego,   że   łączy   je   jedno   zastosowanie,   różnią   się   między sobą   technologią   wykonania,   niektóre   z   nich   posiadają   grubsze   elementy   konstrukcyjne,   niektóre   zawierają wyższą   zawartość   czystego   ołowiu.   Te   pozornie   drobne   różnice   dają   się   zauważyć   szczególnie   po   zakończeniu „życia”   baterii   trakcyjnych.   Dokonując   demontażu   baterii   po   zakończeniu   jej   eksploatacji,   można   porównać różnice    pomiędzy    modelami    różnych    producentów.    Sprawdzając    ogniwo    trakcyjne,    stan    płyt    dodatnich    i ujemnych   po   5   latach   użytkowania   baterii   pozwala   gołym   okiem   zaobserwować,   które   akumulatory   zostały wykonane z należytą starannością, a które zostały zaprojektowane z myślą o najniższej cenie na rynku. Płyty    ogniw    trakcyjnych    zaprojektowanych    z    myślą    o    niskich    kosztach    produkcji    ulegają    rozpadowi znacznie   szybciej   niż   tych   zaprojektowanych   z   myślą   o   wieloletnim   użytkowaniu   w   trudnych   warunkach. Jakość   ogniw   ma   również   wielkie   znaczenie   przy   oddawaniu   baterii   trakcyjnych   do   pełnego   serwisu.   Modele wyższe   jakościowo   o   wiele   lepiej   przechodzą   proces   odsiarczania   wysokoczęstotliwościowego   i   regeneracji,   co ma bezpośrednie przełożenie na ilość odzyskanych amperogodzin w wyniku tego procesu przez klientów. Akumulator akumulatorowi nie równy Z     pozoru     niewiele     znaczące     modyfikacje,     jak     zwiększenie     grubości     płyt     lub     dodatkowa     siatka zabezpieczająca   przed   wykruszaniem   się   substancji   aktywnej   pozwala   na   znaczące   wydłużenie   maksymalnego okresu   eksploatacji   ogniw   oraz   dłuższego   codziennego   użytkowania   wózków   widłowych.   Od   pewnego   czasu na   rynku   pojawiają   się   także   akumulatory   trakcyjne   zaprojektowane   specjalnie   do   działania   pod   wielkimi obciążeniami    lub    przygotowane    do    poddawania    procesowi    wielokrotnej    regeneracji    i    odsiarczania.    Te wyspecjalizowane    baterie    trakcyjne    zaprojektowane    specjalnie    na    te    potrzeby    pozwalają    użytkownikowi znacznie    dłużej    cieszyć    się    bezawaryjną    pracą    elektrycznych    wózków    widłowych    posiadając    zwiększoną żywotność   baterii   trakcyjnych.   Modele   niektórych   producentów   posiadają   nawet   zwiększoną   liczbę   cyklów pracy   (do   1750   cykli),   co   w   połączeniu   z   serwisem   hybrydowym   może   znacząco   wydłużyć   czas,   w   jakim akumulator może znajdować się czynnie na rynku. To   nowatorskie   podejście   jest   w   zgodzie   ze   światowym   trendem   promującym   ekologiczne   rozwiązania. Dotychczas   zużyte   baterie   były   automatycznie   oddawane   do   utylizacji,   co   tylko   niepotrzebnie   marnowało energię   i   zasoby   konieczne   do   ich   odtworzenia.   Baterie   o   zwiększonej   wytrzymałości   mogą   służyć   klientowi wiele    lat    i    być    wielokrotnie    poddawane    procesowi    reenergetyzacji,    co    jest    zarazem    ekonomiczne    i ekologiczne. Dodatkowo   baterie   wykonane   z   materiałów   wyższych   jakościowo   posiadają   korzystniejszą   dla   maszyn charakterystykę    rozładowania,    co    pozwala    maszynom    uzyskiwać    więcej    energii    we    wczesnych    stadiach rozładowania.   Maszyny   pracujące   przy   stabilnym   napięciu   zachowują   się   prawidłowo   i   nie   zdarza   im   nagle zatrzymać w skutek nagłego zaniku napięcia. Baterie   wyższej   jakości   bardzo   często   posiadają   przedłużoną   gwarancję   (nawet   do   5   lat   od   zakupu),   pod warunkiem    dokonywania    regularnego    pełnego    serwisu    hybrydowego    z    odsiarczaniem    lub    zamontowania kompleksowego   systemu   monitoringu.   Długość   gwarancji   akumulatorów   powinna   zwracać   uwagę   klientów przy   zakupie.   Baterie   te   stanowią   przyszłość   na   rynku,   ponieważ   wielkie   przedsiębiorstwa   gotowe   są   zapłacić nieco   więcej,   aby   w   zamian   uzyskać   stabilność   działania   oraz   gwarancję   długiego   użytkowania   bez   znaczących problemów i nieplanowanych przerw. Jak weryfikować czy baterie trakcyjne są dobre jakościowo czy złe? Pozostaje   jednak   kwestia   zasadnicza.   Skoro   istnieją   baterie   wysokiej   i   niskiej   klasy   jak   to   weryfikować? Skoro   dopłacamy   do   baterii   by   cieszyć   wyższą   jakością,   to   jak   egzekwować   od   dostawcy,   by   rzeczywiście dostarczono    nam    produkt    wyższej    klasy.    Ostatecznie,    jak    porównać    dwie    baterie    trakcyjne    różnych producentów, skoro jedynym parametrem podawanym nam na ofercie jest cena? Tutaj     z     pomocą     przychodzą     nam     nowoczesne     rozwiązania     w     postaci     urządzeń     pomiarowych     i monitoringu    floty    bateryjnej.    Dzięki    tym    zaawansowanym    urządzeniom    można    monitorować    wszystkie parametry   pracy   i   cyklu   życia   baterii,   a   raport   o   stanie   naszych   akumulatorów   generowany   jest   w   czasie rzeczywistym.   Dopiero   posiadając   pełną   wiedzę   na   temat   ich   pracy   i   kosztów   funkcjonowania   jesteśmy   w stanie ocenić rentowność naszych inwestycji i oszczędności przy wyborze ofert. Posiadając    taką    rozległą    wiedzę    na    temat    swoich    baterii,    będziemy    mogli    wreszcie    zauważyć    (i udowodnić   swoim   przełożonym),   że   droższe   baterie   trakcyjne   są   w   rzeczywistości   tańsze   niż   ich   odpowiedniki z   którymi   przegrywają   w   konkursach   cenowych.   Wtedy   dopiero   będzie   widoczne,   że   przedsiębiorstwa   nie   stać na kupowanie tanich baterii trakcyjnych. Drugim   istotnym   czynnikiem   jest   weryfikowanie   postanowień   gwarancyjnych.   Dzisiaj   większość   klientów zdanych     jest     na     łaskę     producenta     baterii.     Kupując     baterię     niskie     jakościowo     w     niskiej     cenie, najprawdopodobniej   w   wypadku   zgłoszenia   reklamacyjnego   usłyszymy,   że   akumulator   trakcyjny   nie   uzyskał gwarantowanej   liczby   cykli   z   naszej   winy.   A   gdybyśmy   mogli   to   udowodnić,   że   racja   jest   po   naszej   stronie?   Że bateria nie pracuje, jak powinna, ponieważ jest niskiej jakości? Wraz    z    rozwojem    technologii    monitoringu    parametr    jakości    będzie    zyskiwał    na    znaczeniu    przy zamawianiu    nowych    ogniw.    Większa    świadomość    konsumentów    kiedyś    wymusi,    by    w    ofercie    obok    pola “cena”,   pojawiły   się   jeszcze   “gwarantowana   ilość   cykli   pracy”   oraz   “gwarantowana   dostarczona   energia   na cykl”. Zanim     jednak     to     nastąpi     pamiętajmy     jednak,     że     wybór     produktów     wyższej     jakości     powoduje oszczędności w przyszłości, nawet jeżeli początkowo mogą wydawać się nieco droższe.
Chcesz być na bieżąco?
wyślę Ci raz na 3-4 tygodnie na Twojego maila jedno króciutkie video, artykuł + ekskluzywne materiały
Masz pytania? Jeżeli masz w firmie problem związany z bateriami, prostownikami lub serwisem
specjaliści od baterii
Dobra jakość baterii.  Podstawa długiego jej funkcjonowania.
Rynek      baterii      trakcyjnych      jest      rynkiem      bardzo ustandaryzowanym.      Istnieje      szereg      międzynarodowych regulacji    na    temat:    jakie    wymiary    powinno    mieć    ogniwo, jakie   wymiary   bateria,   jakie   powinno   mieć   napięcie   i   ile   cykli pracy   powinno   wytrzymywać.   Wszystko   to   pozwala   myśleć klientowi,   że   wszystkie   baterie   na   rynku   wykonywane   są   w identycznej    technologii,    reprezentują    identyczną    jakość,    a różnią się pomiędzy sobą tylko ceną detaliczną. Myślenie    tego    typu    jest    niezwykle    mylne,    ponieważ          baterie    każdego    producenta    różnią   się w     sposób     znaczący      (w     niektórych     wypadkach     różnice pomiędzy   poszczególnymi   seriami   tego   samego   producenta również    są    znaczące).    Baterie    różnią    się    między    sobą technologią   wykonania,   niektóre   z   nich   posiadają   grubsze elementy      konstrukcyjne,      niektóre      zawierają      wyższą zawartość   czystego   ołowiu.   Te   pozornie   drobne   różnice   dają się zauważyć szczególnie po zakończeniu „życia” baterii. Dokonując     demontażu     baterii     po     zakończeniu     jej eksploatacji,   można   porównać   różnice   pomiędzy   modelami     różnych  producentów.  Stan  płyt  dodatnich i   ujemnych   po   5   latach   użytkowania   baterii   pozwala   gołym okiem    zaobserwować,    które    baterie    zostały    wykonane    z należytą        starannością,        a        które        baterie        zostały zaprojektowane z myślą o najniższej cenie na rynku. Płyty    ogniw    zaprojektowanych    z    myślą    o    niskich kosztach   produkcji   ulegają   rozpadowi   znacznie   szybciej    niż tych   zaprojektowanych   z   myślą   o   wieloletnim   użytkowaniu w   trudnych   warunkach.   Jakość   ogniw   ma   również   wielkie znaczenie    przy    oddawaniu    baterii    do    pełnego    serwisu. Modele     wyższe     jakościowo     znacznie     lepiej     przechodzą proces         odsiarczania         wysokoczęstotliwościowego         i regeneracji,     co     ma     bezpośrednie     przełożenie     na     ilość odzyskanych amperogodzin w wyniku tego procesu. Z      pozoru      niewiele      znaczące      modyfikacje,      jak zwiększenie       grubości       płyt       lub       dodatkowa       siatka zabezpieczająca   przed   wykruszaniem   się   substancji   aktywnej pozwala    na    znaczące    wydłużenie    maksymalnego    okresu eksploatacji   ogniw.   Od   pewnego   czasu   na   rynku   pojawiają się   także   baterie   zaprojektowane   specjalnie   do   pracy   pod wielkimi   obciążeniami   lub   przygotowane   do   poddawania procesowi     wielokrotnej     regeneracji     i     odsiarczania.      Te wyspecjalizowane   baterie   zaprojektowane   specjalnie   na   te potrzeby   pozwalają   użytkownikowi   znacznie   dłużej   cieszyć się    bezawaryjną    pracą.    Modele    niektórych    producentów posiadają   nawet   zwiększoną   liczbę   cyklów            pracy            (do 1750 cykli),     co     w     połączeniu z   serwisem   hybrydowym   może   znacząco   wydłużyć   czas,   w jakim bateria może znajdować się czynnie na rynku. To   nowatorskie   podejście   jest   w   zgodzie   ze   światowym trendem   promującym   ekologiczne   rozwiązania.   Dotychczas zużyte   baterie   były   automatycznie   oddawane   do   utylizacji, co     tylko     niepotrzebnie     marnowało     energię     i     zasoby konieczne     do     ich     odtworzenia.     Baterie     o     zwiększonej wytrzymałości     mogą     służyć     klientowi     wiele     lat     i     być wielokrotnie    poddawane    procesowi    rewitalizacji,    co    jest zarazem ekonomiczne i ekologiczne. Dodatkowo   baterie   wykonane   z   materiałów   wyższej jakości          posiadają          korzystniejszą          dla          maszyn charakterystykę     rozładowania ,     co     pozwala     maszynom uzyskiwać       więcej       energii       we       wczesnych       stadiach rozładowania.    Maszyny    pracujące    przy    stabilnym    napięciu zachowują   się   prawidłowo   i   nie   zdarza   im   nagle   zatrzymać   w skutek nagłego zaniku napięcia. Baterie     wysokiej     jakości     bardzo     często     posiadają przedłużoną    gwarancję    (nawet    do    5    lat    od    zakupu),    pod warunkiem     dokonywania     regularnego     pełnego     serwisu hybrydowego        z        odsiarczaniem        lub        zamontowania kompleksowego systemu monitoringu. Baterie   te   stanowią   przyszłość   na   rynku,    ponieważ   wielkie przedsiębiorstwa    gotowe    są    zapłacić    nieco    więcej,    aby    w zamian   uzyskać   stabilność   działania   oraz   gwarancję      długiej        pracy   bez  znaczących  problemów i nieplanowanych przerw.
Powrót na stronę główną bloga
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.